Rate this post

Bài viết “Comment trong SQL: Hướng dẫn và ví dụ” cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản về cách sử dụng comment trong SQL và các ví dụ minh họa đi kèm. Comment trong SQL là một công cụ mạnh mẽ để giải thích, ghi chú và đánh dấu mã SQL mà không ảnh hưởng đến quá trình thực thi câu lệnh. Việc sử dụng comment giúp mã SQL dễ đọc, dễ hiểu và dễ duy trì cho cả bạn và những người khác làm việc với mã SQL của bạn.

Xem thêm Comment trong Dart

Cú pháp Comment trong SQL

Trong SQL, cú pháp để thêm comment (chú thích) vào mã SQL khác nhau tùy thuộc vào hệ quản trị cơ sở dữ liệu (HĐQT) cụ thể mà bạn đang sử dụng. Dưới đây là cú pháp comment trong một số HĐQT phổ biến:

 1. Comment trong MySQL / MariaDB:
  • Sử dụng dấu -- hoặc # để bắt đầu một comment trên một dòng.Sử dụng cặp ký tự /* */ để bao quanh một comment trên nhiều dòng.
  Ví dụ:-- Đây là một comment trên một dòng trong MySQL # Đây cũng là một comment trên một dòng trong MySQL /* Đây là một comment trên nhiều dòng trong MySQL */
 2. Comment trong Microsoft SQL Server:
  • Sử dụng dấu -- hoặc /* */ tương tự như MySQL.
  Ví dụ:-- Đây là một comment trên một dòng trong SQL Server /* Đây là một comment trên nhiều dòng trong SQL Server */
 3. Comment trong PostgreSQL:
  • Sử dụng dấu -- hoặc /* */ tương tự như MySQL và SQL Server.
  Ví dụ:-- Đây là một comment trên một dòng trong PostgreSQL /* Đây là một comment trên nhiều dòng trong PostgreSQL */
 4. Comment trong Oracle:
  • Sử dụng dấu -- hoặc /* */ tương tự như MySQL, SQL Server và PostgreSQL.
  Ví dụ:-- Đây là một comment trên một dòng trong Oracle /* Đây là một comment trên nhiều dòng trong Oracle */

Lưu ý rằng comment trong SQL chỉ là chú thích và sẽ không được thực thi khi chạy mã SQL. Tuy nhiên, chúng giúp làm cho mã SQL dễ đọc và dễ hiểu hơn cho những người khác đọc và bảo trì mã.

Xem thêm

Cách sử dụng Comment trong SQL

Trong SQL, bạn có thể sử dụng comment (chú thích) để giải thích, ghi chú hoặc đánh dấu các phần của mã SQL mà không ảnh hưởng đến việc thực thi câu lệnh. Điều này rất hữu ích để giữ cho mã SQL dễ đọc và dễ hiểu cho những người khác.

Cú pháp và cách sử dụng comment trong SQL tùy thuộc vào hệ quản trị cơ sở dữ liệu (HĐQT) cụ thể bạn đang sử dụng. Dưới đây là các cách thông dụng để sử dụng comment trong SQL:

 1. Sử dụng comment trên một dòng:
  • Sử dụng dấu -- để bắt đầu một comment trên một dòng.Bắt đầu comment sau dấu -- và kết thúc comment trước khi kết thúc dòng.
  Ví dụ:-- Đây là một comment trên một dòng SELECT * FROM customers; -- Lấy tất cả khách hàng từ bảng customers
 2. Sử dụng comment trên nhiều dòng:
  • Sử dụng cặp ký tự /* */ để bao quanh một comment trên nhiều dòng.Bắt đầu comment sau ký tự /* và kết thúc comment trước ký tự */.
  Ví dụ:/* Đây là một comment trên nhiều dòng. Bạn có thể viết nhiều dòng trong comment này. */ /* SELECT * FROM orders; SELECT * FROM order_items; */

Cách sử dụng comment trong SQL giúp làm cho mã SQL dễ đọc, dễ hiểu và dễ duy trì. Chúng tạo ra những chú thích và giải thích rõ ràng cho các phần của câu lệnh SQL, bảng, cột hoặc bất kỳ yếu tố nào khác trong cơ sở dữ liệu.

Xem thêm Comment trong GO

Lợi ích của Comment trong SQL

Sử dụng comment (chú thích) trong SQL mang lại nhiều lợi ích quan trọng, bao gồm:

 1. Giải thích mã SQL: Comment giúp giải thích ý nghĩa và mục đích của mã SQL. Điều này làm cho mã SQL dễ hiểu hơn đối với những người khác đọc, bảo trì hoặc làm việc với mã SQL của bạn. Comment cho phép bạn giải thích logic hoặc ý tưởng phía sau câu lệnh SQL, cung cấp thông tin bổ sung về các bảng, cột hoặc quy tắc liên quan.
 2. Dễ dàng duy trì và debug: Comment giúp trong quá trình bảo trì và debug mã SQL. Khi bạn hoặc người khác phải sửa đổi hoặc xử lý lỗi trong mã SQL, các comment chi tiết sẽ giúp hiểu rõ hơn về các phần của câu lệnh và hạn chế các rủi ro xảy ra do hiểu lầm.
 3. Tương tác với người khác: Khi bạn làm việc trong một dự án phức tạp hoặc làm việc nhóm, comment trong SQL giúp cho việc tương tác với các thành viên khác trở nên dễ dàng hơn. Những người khác có thể nắm rõ hơn về ý định và logic của mã SQL của bạn, đồng thời cũng có thể đưa ra ý kiến, phản hồi hoặc gợi ý cải tiến.
 4. Tài liệu hóa mã SQL: Comment cung cấp một nguồn tài liệu quan trọng về mã SQL. Nó giúp tạo ra tài liệu liên quan đến cơ sở dữ liệu, các quy tắc kinh doanh hoặc thông tin hệ thống liên quan. Điều này đặc biệt hữu ích khi bạn cần chia sẻ hoặc đào tạo những người mới về cơ sở dữ liệu hoặc ứng dụng liên quan.
 5. Bảo mật và an toàn: Comment cho phép bạn tạm thời vô hiệu hóa hoặc “bỏ qua” một phần mã SQL mà bạn không muốn thực thi. Điều này có thể hữu ích khi bạn muốn tạm thời loại bỏ hoặc tắt một phần mã SQL nhưng vẫn muốn giữ lại cho mục đích tham khảo hoặc an toàn.

Tóm lại, việc sử dụng comment trong SQL mang lại nhiều lợi ích, bao gồm giải thích mã SQL, dễ dàng

Xem thêm Comment trong html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now