Rate this post

Chuỗi Go là một chuỗi các ký tự có độ rộng thay đổi.

Chuỗi đi và tệp văn bản chiếm ít bộ nhớ hoặc không gian đĩa hơn. Vì UTF-8 là tiêu chuẩn nên Go không cần mã hóa và giải mã chuỗi.

Các bài viết liên quan:

Chuỗi Go là kiểu giá trị và không thay đổi. Nó có nghĩa là nếu bạn tạo một chuỗi, bạn không thể sửa đổi nội dung của chuỗi. Giá trị ban đầu của một chuỗi là trống “” theo mặc định.

Ví dụ chuỗi:

Kết quả

Ví dụ tách chuỗi 2:

Kết quả

So sánh chuỗi:

Kết quả:

Làm gọn chuỗi:

Kết quả

Kiểm tra chuỗi chứa

Kết quả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now