Rate this post

Trong chủ đề này, chúng tôi sẽ sử dụng các biểu thức chính quy để bao gồm / loại trừ các phương pháp Test khỏi việc thực thi bộ Test.

Các bài viết liên quan:

Bây giờ chúng ta sẽ xem xét một ví dụ để hiểu cách sử dụng Regex để chạy các trường hợp Test trong TestNG.

Bước 1: Hãy tạo một dự án java.

package com.example; 
 
import org.testng.annotations.Test; 
 
public class test  
{ 
 @Test 
 public void WebLoginCarLoan() 
 { 
   System.out.println("WebLoginCarLoan"); 
 } 
 @Test 
 public void MobileLoginCarLoan() 
 { 
   System.out.println("MobileLoginCarLoan"); 
 } 
 @Test 
 public void MobileLoginPersonalLoan() 
 { 
   System.out.println("MobileLoginPersonalLoan"); 
 } 
 @Test 
 public void MobileLoginHomeLoan() 
 { 
   System.out.println("MobileLoginHomeLoan"); 
 } 
 @Test 
 public void LoginAPICarLoan() 
 { 
   System.out.println("LoginAPICarLoan"); 
 } 
} 

Xem thêm GO REGEX

Bước 2: Đến bây giờ, chúng ta đã tạo xong tệp java. Nếu chúng tôi muốn chỉ bao gồm những trường hợp Test bắt đầu bằng từ khóa ” Di động “. Để đạt được điều này, chúng ta cần định cấu hình tệp testing.xml và sau khi cấu hình, nó sẽ giống như sau:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!DOCTYPE suite SYSTEM "http://testng.org/testng-1.0.dtd"> 
<suite name="test_suite"> 
<test name="test"> 
<classes> 
<class name="com.test"> 
<methods> 
<include name="Mobile.*"/> 
</methods> 
</class> 
</classes> 
</test> <!-- Test --> 
</suite> <!-- Suite --> 

Lưu ý: Mẫu / chuỗi. * / Tìm kiếm chuỗi bắt đầu bằng từ khóa chuỗi bao gồm ký tự khoảng trắng. Dấu hoa thị ‘*’ đại diện cho các ký tự còn lại.

Trong tệp cấu hình testing.xml ở trên , chúng tôi bao gồm tất cả các trường hợp Test được thể hiện bằng từ khóa bắt đầu ‘Di động’ với mẫu Di động. * trong thẻ <include>.

Bước 3: Chạy tệp testng.xml . Nhấp chuột phải vào tệp testng.xml và di chuyển con trỏ xuống, nhấp vào 1 TestNG Suite .

Đầu ra

Trong trường hợp trên, chúng tôi sử dụng biểu thức chính quy trong thẻ <include>. Chúng ta cũng có thể sử dụng biểu thức chính quy trong thẻ <exclude>.

Xem thêm Tấn công Regular expression Denial of Service (ReDoS) là gì

Chúng ta hãy hiểu thông qua một ví dụ.

Bước 1: Hãy tạo một dự án java đơn giản.

package com.example; 
 
import org.testng.annotations.Test; 
 
public class exclude  
{ 
@Test 
  public void employeeid() 
 { 
   System.out.println("EmployeeID"); 
 } 
 @Test 
 public void employee_name() 
 { 
   System.out.println("Employee Name"); 
 } 
 @Test 
 public void employee_address() 
 { 
   System.out.println("Employee Address"); 
 } 
 @Test 
 public void owner_name() 
 { 
   System.out.println("Owner Name"); 
 } 
} 

Bước 2: Bây giờ chúng tôi muốn loại trừ những phương pháp kiểm tra bắt đầu bằng từ khóa “nhân viên”, chúng tôi sử dụng biểu thức chính quy trong thẻ <exclude>. Để đạt được điều này, chúng ta cần định cấu hình tệp testng.xml và cấu hình của nó sẽ giống như sau:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!DOCTYPE suite SYSTEM "http://testng.org/testng-1.0.dtd"> 
<suite name="test_suite"> 
<test name="test"> <classes> 
<class name="com.exclude"> 
<methods> 
<exclude name="employee.*"/> 
</methods> 
</class> 
</classes> 
</test> <!-- Test --> 
</suite> <!-- Suite --> 

Bước 3: Chạy tệp testng.xml.

Đầu ra

Xem thêm Test case là gi? test case trong kiểm thử phần mềm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now