State trong React

Basic State Các thành phần State in React rất cần thiết để quản lý và giao tiếp dữ liệu trong ứng dụng của bạn. Nó được biểu diễn dưới dạng một đối tượng JavaScript và có phạm vi cấp thành phần , nó có thể được coi là dữ liệu riêng tư của component của bạn. Các bài viết…

Continue reading State trong React

ReactJs component sử dụng TypeScript

Trên thực tế, bạn có thể sử dụng các components của ReactJS trong Typescript như trong ví dụ của facebook. Chỉ cần thay thế phần mở rộng của tệp ‘jsx’ thành ‘tsx’: Nhưng để sử dụng đầy đủ tính năng chính của Typescript (kiểm tra kiểu tĩnh) nên thực hiện một số điều sau Các bài viết liên…

Continue reading ReactJs component sử dụng TypeScript

Props trong ReactJS là gì

Chúng ta đã thảo luận về các component và nó là loại trong các bài viết trước của chúng tôi về component. Cho đến bây giờ chúng ta đang làm việc với các component chỉ sử dụng dữ liệu tĩnh. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chúng ta có thể…

Continue reading Props trong ReactJS là gì

Component trong React

React là một thư viện dựa trên JavaScript phổ biến được sử dụng để xây dựng giao diện người dùng với cách tiếp cận kiến ​​trúc dựa trên component. Component trong ReactJS là gì? Mỗi ứng dụng React chứa các component đại diện cho các màn hình hoặc phần tử cụ thể trong ứng dụng.…

Continue reading Component trong React