CSS selectors nâng cao

CSS là một trong những công cụ mạnh nhất có sẵn cho các nhà thiết kế web (nếu không muốn nói là mạnh nhất). Với nó, chúng tôi hoàn toàn có thể biến đổi giao diện của một trang web chỉ trong vài phút – thậm chí không cần phải chạm vào đánh dấu. Nhưng…

Continue reading CSS selectors nâng cao

Document Object Model(DOM) là gì

DOM (Mô hình Đối tượng Tài liệu) là một API thể hiện các phần tử của tài liệu HTML và XML dưới dạng các đối tượng ngôn ngữ lập trình. Cấu trúc của DOM cho bất kỳ tài liệu nào cũng giống với cấu trúc thực tế của phần đánh dấu tài liệu đó. Một…

Continue reading Document Object Model(DOM) là gì