Category Archives: Swift

Hướng dẫn lập trình Swift

Giới thiệu về lập trình Swift Lập trình Swift là một ngôn ngữ lập trình phát triển bởi Apple vào năm 2014. Ngôn ngữ này được thiết kế để dễ dàng học và sử dụng, đặc biệt là cho việc phát triển ứng dụng cho các sản phẩm của Apple như iPhone, iPad, Mac, Apple […]

Escaping và Non-Escaping Closures

Escaping và Non-Escaping Closures là hai khái niệm quan trọng trong ngôn ngữ lập trình Swift. Closures là một khái niệm mạnh mẽ trong Swift, cho phép bạn gom nhóm mã và truyền nó như một đối tượng. Escaping Closures và Non-Escaping Closures đều liên quan đến việc quản lý thời gian sống (lifetime) của […]

Lặp trong Array và dictionary trong Swift

Trong lập trình, chúng ta thường cần lặp qua các mảng để thực hiện các thao tác trên một mục riêng lẻ của mảng và từ điển. Tuy nhiên, Swift cung cấp nhiều cách khác nhau để lặp lại các bộ sưu tập. Chúng ta sẽ thảo luận về các cách lặp lại các bộ […]

Class Singleton trong Swift

Class Singleton trong Swift là một mẫu thiết kế được sử dụng để tạo ra một đối tượng duy nhất trong toàn bộ ứng dụng. Một đối tượng Singleton chỉ được khởi tạo một lần và có thể được truy cập từ bất kỳ đâu trong ứng dụng. Đặc điểm quan trọng của Class Singleton […]

Chuyển đổi chuỗi thành Int Swift

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ thảo luận về cách chúng tôi có thể chuyển đổi Chuỗi thành giá trị số nguyên tương đương của nó trong nhanh chóng. Tuy nhiên, chúng ta có thể chuyển đổi một chuỗi chỉ chứa số nguyên. Bộ khởi tạo của Integer có thể được sử dụng để […]

Optional Chaining trong Swift

Optional Chaining là một cách tiếp cận trong Swift để làm việc với các giá trị Optional một cách an toàn và thuận tiện. Khi làm việc với Optional, có khả năng giá trị đó có thể là nil, điều này có thể dẫn đến lỗi crash nếu không được xử lý đúng. Optional Chaining […]

Contact Me on Zalo
Call now