Tìm kiếm nội bộ

Tìm kiếm nội bộ

Tìm kiếm nội bộ là tùy chọn tìm kiếm trên trang web của riêng bạn. Ví dụ: đó là tiện ích tìm kiếm trong WordPress và tìm kiếm sản phẩm trong WooCommerce. Đừng nhầm lẫn: nếu trang web của bạn có hơn hai mươi trang, trang web của bạn chắc chắn phải có tùy chọn…

Continue reading Tìm kiếm nội bộ

meta description

Tối ưu hóa meta description

Meta description là một đoạn mã có tối đa khoảng 155 ký tự – một thẻ trong HTML – tóm tắt nội dung của một trang. Các công cụ tìm kiếm hiển thị nó trong kết quả tìm kiếm chủ yếu khi cụm từ được tìm kiếm nằm trong mô tả. Vì vậy, tối ưu…

Continue reading Tối ưu hóa meta description