Hướng dẫn SEO onpage cho các website thương mại điện tử

Đây là những yếu tố quan trọng nhất để cải thiện SEO onpage cho các trang web thương mại điện tử và giành được lưu lượng truy cập không phải trả tiền có giá trị. SEO onpage có thể giúp trang web thương mại điện tử của bạn xếp hạng cao hơn, thu hút người…

Continue reading Hướng dẫn SEO onpage cho các website thương mại điện tử

Tỷ lệ giữ chân & Trải nghiệm người dùng

Tỷ lệ giữ chân & Trải nghiệm người dùng UX (User Experience) là cách mà người dùng tiếp xúc với một hệ thống. Hệ thống đó có thể là một website, một ứng dụng hay một chương trình trên máy tính để bàn. Để tạo ra một thiết kế hướng đến người dùng, để trải…

Continue reading Tỷ lệ giữ chân & Trải nghiệm người dùng