related entities

Các related entities trong SEO

Có lẽ bạn đã đọc về bằng sáng chế cho các related entities gần đây đã được cấp cho Google hoặc có lẽ bạn chưa đọc. Bạn nên đọc bài đăng của Dave Davies về nó trên Search Engine Land và tìm hiểu thêm về nó. Bằng sáng chế cho các related entities cung cấp…

Continue reading Các related entities trong SEO

knowledge-graph

Google’s Knowledge Graph là gì?

Google’s Knowledge Graph là gì ? chắc hẳn các bạn làm SEO đã nghe thuật ngữ này trước đây. Google’s Knowledge Graph rất khó tìm, nhưng kết quả của nó thì không. Ví dụ: khối thông tin lớn xuất hiện ở bên phải màn hình máy tính để bàn của bạn sau khi nhập cụm…

Continue reading Google’s Knowledge Graph là gì?

seo quá trình

Hành trình tìm kiếm

Có thể bạn đã nghe nhiều về thuật ngữ hành trình tìm kiếm của người dùng, nhưng chính xác thì nó là gì? Và nó có liên quan gì đến SEO? Hành trình tìm kiếmcủa người dùng bao gồm tất cả các bước mà người dùng thực hiện để đạt được mục tiêu của họ.…

Continue reading Hành trình tìm kiếm

google search

Lịch sử thuật toán google

Ngày nay, cách chúng ta làm SEO có phần khác với cách mọi thứ được thực hiện vào 10 năm trước. Có một lý do quan trọng cho điều đó: các công cụ tìm kiếm đã liên tục cải tiến các thuật toán của họ để cung cấp cho người tìm kiếm kết quả tốt…

Continue reading Lịch sử thuật toán google

Cách làm sạch cấu trúc website

Cách làm sạch cấu trúc website

Tất cả chúng ta đều biết khoảnh khắc mà trang web của bạn đã phát triển thành bộ sưu tập trang khủng khiếp này. Đó là khoảnh khắc khi bạn nhận ra rằng bạn có quá nhiều trang trong menu của mình và tính liên kết của trang web không thể tìm thấy. Và chúng…

Continue reading Cách làm sạch cấu trúc website