Web Crawlers là gì ? và cách hoạt động như thế nào?

Nếu bạn yêu cầu tất cả những người bạn biết liệt kê những nỗi sợ hãi hàng đầu của họ, thì loài nhện có thể sẽ ngồi thoải mái trong top 5 (sau khi nói trước công chúng và chết, một cách tự nhiên *). Những con nhện nhỏ bé, đáng sợ, dễ bò và…

Continue reading Web Crawlers là gì ? và cách hoạt động như thế nào?

Static Website là gì?

Website của bạn là bộ mặt kỹ thuật số của công ty bạn. Thông thường, đây cũng là nơi đầu tiên khách hàng tiềm năng tương tác với doanh nghiệp của bạn. Tuy nhiên, nhiều trang web ngày nay được xây dựng với cấu trúc của một trang dựa trên cơ sở dữ liệu truyền…

Continue reading Static Website là gì?