Category Archives: Selenium

Selenium WebDriver – tạo một test case đầu tiên

Trong phần này, bạn sẽ học cách tạo Tập lệnh kiểm tra tự động hóa Selenium đầu tiên của mình. Trong thử nghiệm này, chúng tôi sẽ tự động hóa các tình huống sau: Chúng tôi sẽ tạo test case của mình từng bước để cung cấp cho bạn sự hiểu biết đầy đủ về […]

Selenium webdriver – Xử lý các nút Radio

Trong phần này, bạn sẽ học cách xử lý các nút radio trong trình điều khiển web selenium. Các bài viết liên quan: Sau đây là các bước để xử lý các nút radio: Bước 1: Gọi trình duyệt Google Chrome. Mã để gọi trình duyệt Google chrome được cung cấp bên dưới: Bước 2: […]

Selenium WebDriver- Xử lý trình đơn DropDown trong html

Trong phần này, bạn sẽ học cách xử lý các trình đơn thả xuống trong Selenium WebDriver. Các bài viết liên quan: Trước khi tiếp tục phần này, trước tiên chúng ta hãy hiểu một số điều cơ bản về xử lý các trình đơn thả xuống trong Selenium WebDriver. Chọn trong Selenium WebDriver Lớp […]

Xử lý checkbox trong selenium webdriver

Trong phần này, bạn sẽ học cách xử lý checkbox trong trình duyệt web selen. Hãy tạo một trường hợp thử nghiệm trong đó chúng tôi sẽ tự động hóa các tình huống sau: Gọi một trình duyệt Google chrome. Điều hướng đến trang web mà bạn xử lý checkbox. Chọn checkbox ‘ Senior Citizen […]

Selenium WebDriver sử lý Drag và Drop

Trong phần này, bạn sẽ học cách thực hiện các thao tác phức tạp như Kéo và Thả trong Selenium WebDriver. Các bài viết liên quan: Trước khi tiếp tục phần này, trước tiên chúng ta hãy hiểu một số khái niệm liên quan đến thao tác Kéo và thả. Các hành động trong Selenium […]

Xác định element html trong Selenium webdriver sử dụng XPath

XPath là một ngôn ngữ được sử dụng để định vị các nút trong tài liệu XML. XPath có thể được sử dụng để thay thế khi bạn không có thuộc tính id hoặc tên phù hợp cho phần tử bạn muốn định vị. XPath cho phép bạn chọn các phần tử, thuộc tính riêng […]

Xác định element html trong Selenium sử dụng CSS selector

CSS là viết tắt của Cascading Style Sheets . Nó là một ngôn ngữ trang định kiểu được sử dụng để mô tả giao diện và định dạng của tài liệu được viết bằng ngôn ngữ đánh dấu. Các bài viết liên quan: Định vị các phần tử web thông qua CSS liên quan đến […]

Chọn đối tượng html trong Selenium webdriver

Cũng giống như Selenium IDE, WebDriver sử dụng cùng một tập hợp các chiến lược định vị để chỉ định vị trí của một phần tử web cụ thể. Vì chúng tôi đang sử dụng WebDriver với java; mỗi chiến lược định vị có lệnh riêng trong Java để định vị các phần tử web. […]

Selenium WebDriver- hướng dẫn testing trên trình duyệt web

Hướng dẫn testing website trong Chrome sử dụng selenium Webdriver Trong phần này, bạn sẽ học cách chạy Tập lệnh testing Selenium trên trình duyệt Chrome. Trình duyệt Chrome triển khai giao thức WebDriver bằng cách sử dụng tệp thực thi được gọi là ChromeDriver.exe . Tệp thực thi này khởi động một máy chủ […]

Selenium WebDriver- Các bước cài đặt

Quá trình cài đặt Selenium WebDriver được hoàn thành trong bốn bước cơ bản: Tải xuống và cài đặt phiên bản Java 8 trở lên. Tải xuống và định cấu hình Eclipse hoặc bất kỳ IDE Java nào mà bạn chọn. Tải xuống Selenium WebDriver Java Client Định cấu hình Selenium WebDriver Xem thêm Tìm […]

Contact Me on Zalo
Call now