Category Archives: Python

Generic trong Java

Trong Java, generic là một tính năng cho phép bạn chỉ định loại object hoặc class mà không cần phải chỉ định loại chính xác. Điều này cho phép code của bạn linh hoạt hơn và có thể sử dụng lại. Khi bạn tạo một class hoặc một phương thức sử dụng generic, bạn có […]

Constructors trong Java

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các hàm tạo Java, các kiểu của chúng và cách sử dụng chúng với sự trợ giúp của các ví dụ. Các bài viết liên quan: Constructors là gì? Hàm tạo trong Java tương tự như một phương thức được gọi khi một đối tượng […]

Find trong Python

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức find() Chuỗi Python với sự trợ giúp của các ví dụ. Các bài viết liên quan: Giới thiệu về Find trong Python Trong Python, hàm find() là một phương thức chuỗi (string method) được sử dụng để tìm kiếm một chuỗi con (substring) […]

Subprocess trong Python

Subprocess trong Python là một mô-đun được sử dụng để chạy các code và ứng dụng mới bằng cách tạo các process mới. Nó cho phép bạn bắt đầu các ứng dụng mới ngay từ chương trình Python mà bạn hiện đang viết. Vì vậy, nếu bạn muốn chạy các chương trình bên ngoài từ […]

rstrip() trong python

Phương thức rstrip() trong Python String trả về một bản sao của chuỗi đã loại bỏ các ký tự ở cuối (dựa trên đối số chuỗi đã truyền). Nếu không có đối số nào được thông qua, nó sẽ xóa các khoảng trắng ở cuối. Các bài viết liên quan: Cú pháp phương thức rstrip() […]

Unicode – hàm ord() trong python

Làm việc với các ký tự Unicode? Bạn sẽ cần các hàm ord() và chr() của Python. Tìm hiểu những gì mỗi người làm và tại sao bạn nên sử dụng chúng bằng cách đọc bài viết này. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét một số ví dụ về chuyển đổi một […]

Contact Me on Zalo
Call now