Category Archives: Operating System

Gnome trong Linux ? những điều cần biết

Gnome trong linux

GNOME (viết tắt từ GNU Network Object Model Environment) là một môi trường desktop mã nguồn mở được phát triển cho các hệ điều hành dựa trên Unix và Linux. Đây là một trong những môi trường desktop phổ biến nhất trong thế giới Linux và được sử dụng rộng rãi trên nhiều bản phân […]

Shell là gì và vai trò trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Shell là một thành phần quan trọng trong hệ thống máy tính và các hệ điều hành như Unix, Linux và macOS. Nó đóng vai trò như một giao diện người dùng cho phép người dùng tương tác với hệ thống thông qua dòng lệnh hoặc giao diện người dùng đồ họa. Định nghĩa Shell […]

Thuật toán lập lịch trong Disk FCFS

Đây là thuật toán lập lịch đĩa đơn giản nhất. Nó phục vụ các yêu cầu IO theo thứ tự mà chúng đến. Không có sự chết đói trong thuật toán này, mọi yêu cầu đều được đáp ứng. Các bài viết liên quan: Giới thiệu về Disk FCFS Disk FCFS (First-Come, First-Served) là một […]

Thuật toán lập lịch trên disk SSTF

Định nghĩa SSTF(Shortest Seek Time First) Dạng đầy đủ của SSTF là Shortest Seek Time First. SSTF là một thuật toán lập lịch lưu trữ thứ cấp xác định chuyển động của đầu và cánh tay của đĩa trong việc phục vụ các yêu cầu đọc và ghi. SSTF hoạt động như một thuật toán […]

Inode là gì ?: Khái niệm và chức năng trong hệ điều hành

Inode (viết tắt của “index node”) là một khái niệm quan trọng trong hệ điều hành và hệ thống tệp. Nó được sử dụng để đại diện cho một file hoặc thư mục trong hệ thống tệp. Mỗi file hoặc thư mục trong hệ thống tệp được đại diện bởi một inode duy nhất. Inode […]

Linked Index Allocation trong hệ điều hành

Linked Index Allocation một cấp Trong phân bổ chỉ mục, kích thước tệp phụ thuộc vào kích thước của khối đĩa. Để cho phép các tệp lớn, chúng ta phải liên kết một số khối chỉ mục với nhau. Trong phân bổ chỉ mục được liên kết, Tiêu đề nhỏ cho biết tên của tệp […]

Linked List Allocation trong Hệ điều hành

Linked List Allocation là một phương pháp quản lý bộ nhớ trong hệ điều hành và hệ thống lưu trữ. Nó được sử dụng để cấp phát và giải phóng không gian bộ nhớ cho các quá trình và tập tin trong hệ thống. Trong Linked List Allocation, không gian bộ nhớ được chia thành […]

Indexed Allocation trong hệ điều hành

Khái niệm về Indexed Allocation Indexed Allocation là một phương pháp quản lý không gian lưu trữ trên đĩa trong hệ điều hành. Nó được sử dụng để ghi nhận và theo dõi vị trí lưu trữ của các khối dữ liệu trong hệ thống tệp. Trong Indexed Allocation, một phần của không gian lưu […]

File Allocation Table trong hệ điều hành

File Allocation Table (FAT) là một cấu trúc dữ liệu được sử dụng trong hệ thống tập tin của các hệ điều hành như MS-DOS, Windows và một số hệ điều hành khác. FAT được thiết kế để quản lý và theo dõi việc lưu trữ các tập tin trên ổ đĩa. FAT hoạt động […]

Triển khai Directory trong hệ điều hành

Có số lượng các thuật toán bằng cách sử dụng, các Directory có thể được thực hiện. Tuy nhiên, việc lựa chọn một thuật toán triển khai Directory thích hợp có thể ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất của hệ thống. Các bài viết liên quan: Các thuật toán thực hiện Directory được phân […]

Contact Me on Zalo
Call now