Category Archives: nodejs

EJS là gì? Hướng dẫn sử dụng EJS trong phát triển web

Trong bài viết này này, chúng ta sẽ tập trung vào việc tìm hiểu và sử dụng EJS để tạo giao diện cho website cá nhân đơn giản. Mục tiêu của Sub-Series ExpressJS là thực hiện xử lý các route. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu, hãy để chúng tôi giới thiệu lại EJS một […]

View trong Express.js

Trong Express.js, view là một thành phần quan trọng của mô hình MVC (Model-View-Controller). Nó là một phần của ứng dụng mà xử lý việc hiển thị dữ liệu cho người dùng. Các view thường được viết bằng HTML, CSS và JavaScript. Trong Express.js, chúng ta có thể sử dụng các thư viện template như […]

Controller trong Express.js

Controller trong Express.js là một phần quan trọng trong kiến trúc ứng dụng web của Node.js. Nó giúp tách biệt logic xử lý và quản lý các tác vụ trong ứng dụng, đảm bảo tính tái sử dụng và dễ bảo trì. Controller đóng vai trò như một trung gian giữa các route và model, […]

Template Engine trong Express.js

Công cụ template tạo điều kiện cho bạn sử dụng các tệp template tĩnh trong các ứng dụng của mình. Trong thời gian chạy, nó thay thế các biến trong tệp mẫu bằng các giá trị thực và chuyển mẫu thành tệp HTML được gửi đến máy khách. Vì vậy, cách tiếp cận này được […]

Scaffolding trong Express.js

Scaffolding là một kỹ thuật được hỗ trợ bởi một số Framework MVC. Nó chủ yếu được hỗ trợ bởi các Framework sau: Ruby on Rails, OutSystems Platform, Express Framework, Play framework, Django, MonoRail, Brail, Symfony, Laravel, CodeIgniter, Yii, CakePHP, Phalcon PHP, Model-Glue, PRADO, Grails, Catalyst, Seam Framework, Spring Roo, ASP. NET, v.v. Các bài […]

Middleware trong Express.js

Middleware Express.js là các loại chức năng khác nhau được gọi bởi lớp Route Express.js trước trình xử lý yêu cầu cuối cùng. Như tên đã chỉ định, Middleware xuất hiện ở giữa yêu cầu ban đầu và tuyến đường dự định cuối cùng. Trong ngăn xếp, các chức năng Middleware luôn được gọi theo […]

Cookies Management trong Express.js

Cookie là một mẩu thông tin nhỏ được gửi từ một trang web và được lưu trữ trong trình duyệt web của người dùng khi người dùng duyệt qua trang web đó. Mỗi khi người dùng tải lại trang web đó, trình duyệt sẽ gửi dữ liệu đã lưu trữ đó trở lại trang web […]

Express.js Routing

Route được tạo ra các tuyến đường. Nó được sử dụng để xác định hành vi cụ thể của một ứng dụng. Nó chỉ định cách một ứng dụng phản hồi yêu cầu của khách hàng đối với một tuyến đường, URI hoặc đường dẫn cụ thể và một phương thức yêu cầu HTTP cụ […]

Contact Me on Zalo
Call now