Category Archives: Network và security

Intrusion detection systems(IDS)

Trong quá trình khám phá hệ thống mạng bị xâm nhập, mất dữ liệu và gặp sự gián đoạn hoạt động, tất cả những vấn đề này trở thành nỗi ám ảnh đối với các chuyên viên quản trị và chuyên gia bảo mật hệ thống mạng. Chính vì những lý do này mà các […]

Security: sự xâm phạm dữ liệu và phần mềm

Một vấn đề bảo mật quan trọng đối với các hệ thống nối mạng là sự xâm phạm của người dùng hoặc phần mềm thù địch, hoặc ít nhất là không mong muốn. Sự xâm phạm của người dùng có thể ở dạng bỏ qua đăng nhập thông minh vào một máy hoặc, trong trường […]

Phân phối khóa (Key) trong IP SEC

Phần quản lý chính của IPsec liên quan đến việc xác định và phân phối khóa bí mật. Một yêu cầu điển hình là bốn khóa để giao tiếp giữa hai ứng dụng: cặp truyền và nhận cho cả tính toàn vẹn và bảo mật. Tài liệu Kiến trúc IPsec yêu cầu hỗ trợ hai […]

Khái niệm về SA(Security Association) trong IPSEc

SA (Security Association) là gì ? Security Association (SA) trong IPsec là một khái niệm quan trọng được sử dụng để thiết lập và quản lý các quy tắc bảo mật cho việc trao đổi thông tin an toàn qua mạng. SA là một cơ chế mà IPsec sử dụng để thiết lập các thỏa […]

ESP – Encapsulation trong IPSEC

ESP có thể được sử dụng để cung cấp tính bảo mật, xác thực nguồn gốc dữ liệu, tính toàn vẹn của kết nối, dịch vụ chống phát lại (một dạng toàn vẹn chuỗi một phần) và bảo mật luồng lưu lượng (hạn chế). Tập hợp các dịch vụ được cung cấp phụ thuộc vào […]

IP security(IPSEc) bảo mật tầng internet

Có các cơ chế bảo mật dành riêng cho ứng dụng cho một số lĩnh vực ứng dụng, bao gồm thư điện tử (S / MIME, PGP), máy khách / máy chủ (Kerberos), truy cập Web (Lớp cổng bảo mật) và những thứ khác. Tuy nhiên, người dùng có những lo ngại về bảo mật […]

Radix-64 là gì ?

Khái niệm về Radix-64 Radix-64 là một phương pháp mã hóa dữ liệu dựa trên hệ thống số học cơ số 64. Nó được sử dụng để chuyển đổi dữ liệu nhị phân hoặc dữ liệu văn bản thành một chuỗi ký tự ASCII không có ký tự đặc biệt, gồm các ký tự chữ […]

PGP (Pretty Good Privacy) là gì ?

Trong hầu như tất cả các môi trường phân tán, thư điện tử là ứng dụng dựa trên mạng được sử dụng nhiều nhất. Người dùng mong đợi có thể và thực hiện được, gửi e-mail cho những người khác được kết nối trực tiếp hoặc gián tiếp với Internet, bất kể hệ điều hành […]

EXTENSIBLE AUTHENTICATION PROTOCOL (EAP) là gì

Định nghĩa Giao thức xác thực mở rộng (EAP), được xác định trong RFC 3748, hoạt động như một khuôn khổ cho truy cập mạng và các giao thức xác thực. EAP cung cấp một bộ thông điệp giao thức có thể gói gọn các phương thức xác thực khác nhau sẽ được sử dụng […]

Contact Me on Zalo
Call now