Một số thuật ngữ Bảo mật Internet [RFC 2828].

asymmetric encryption Một dạng hệ thống mật mã trong đó việc mã hóa và giải mã được thực hiện bằng hai khóa khác nhau, một trong số đó được gọi là khóa công khai và một trong số đó được gọi là khóa riêng. Còn được gọi là mã hóa khóa công khai. authentication *…

Continue reading Một số thuật ngữ Bảo mật Internet [RFC 2828].

Luật bảo vệ quyền riêng tư

Một vấn đề với sự chồng chéo đáng kể với máy tính bảo mật là quyền riêng tư. Một mặt, quy mô và tính liên kết của thông tin cá nhân được thu thập và lưu trữ trong các hệ thống thông tin đã tăng lên đáng kể, được thúc đẩy bởi các biện pháp…

Continue reading Luật bảo vệ quyền riêng tư

Luật pháp với mạng và máy tính

Hệ thống luật pháp Hoa Kỳ và các hệ thống luật pháp nói chung phân biệt ba loại tài sản chính: Real property: Đất và những thứ gắn liền với đất, chẳng hạn như cây cối, tòa nhà và nhà di động cố định. Personal property: Đồ dùng cá nhân, tài sản và hàng hóa…

Continue reading Luật pháp với mạng và máy tính

Tội phạm máy tính( Computer Crime) những điều cần biết

Các khía cạnh pháp lý và đạo đức của bảo mật máy tính bao gồm một loạt các chủ đề, và một cuộc thảo luận đầy đủ trong bài viết này. Trong bài này, chúng tôi đề cập đến một số chủ đề quan trọng trong lĩnh vực này. Các viết liên quan: Phần lớn…

Continue reading Tội phạm máy tính( Computer Crime) những điều cần biết

Các hệ thống cần thiết với firewall

Như các bài viết trước chỉ ra, tường lửa được định vị để cung cấp hàng rào bảo vệ giữa một nguồn lưu lượng bên ngoài, có thể không đáng tin cậy và một mạng nội bộ. Với nguyên tắc chung đó, quản trị viên bảo mật phải quyết định vị trí và số lượng…

Continue reading Các hệ thống cần thiết với firewall