Category Archives: MongoDB

Toán tử $group trong MongoDB

Toán tử $ group rất quan trọng trong MongoDB, vì nó giúp thực hiện các phép biến đổi dữ liệu khác nhau. Toán tử $ group nhóm dữ liệu tương tự theo một số biểu thức cụ thể và nhóm tài liệu cho từng nhóm riêng biệt. Các bài viết liên quan: Giả sử có […]

Toán tử $nor trong MongoDB

MongoDB cung cấp nhiều toán tử truy vấn logic. Toán tử $ nor là một trong những toán tử đó. Toán tử $ nor được sử dụng để thực hiện các “phép toán NOR” logic trên một mảng của một hoặc nhiều biểu thức. Nói cách khác, $ nor là toán tử truy vấn lôgic […]

Toán tử $or trong MongoDB

MongoDB cung cấp nhiều toán tử truy vấn logic. Toán tử $ or là một trong những toán tử đó. Toán tử $ or thực hiện các “phép toán OR” logic trên một mảng của một hoặc nhiều biểu thức. Toán tử này chỉ được sử dụng để truy xuất các tài liệu khớp với […]

Toán tử $ not trong MongoDB 

MongoDB cung cấp nhiều toán tử truy vấn logic. Toán tử $ not là một trong những toán tử đó. Nó tương tự như toán tử logic NOT trong lập trình. Toán tử $ not được sử dụng để thực hiện “toán tử NOT” logic trên các biểu thức được chỉ định. Bạn có thể […]

$and Operator trong mongoDB

MongoDB cung cấp nhiều toán tử truy vấn logic. Toán tử $ and là một trong những toán tử đó. Toán tử $ và được sử dụng để thực hiện các phép toán logic AND trên một mảng của một hoặc nhiều biểu thức. Người dùng có thể sử dụng toán tử này trong các […]

Phương thức Upsert trong MongoDB

Trong MongoDB, upsert là một phương thức được sử dụng để chèn và cập nhật giá trị trong bất kỳ thao tác nào. Nói cách khác, phương thức upsert MongoDB là sự kết hợp giữa chèn và cập nhật (insert + update = upsert). Theo mặc định, giá trị của phương thức upert luôn là […]

Kết nối MongoDB sử dụng Python

Để tạo kết nối giữa ngôn ngữ lập trình Python và cơ sở dữ liệu MongoDB, trước tiên chúng ta cần cài đặt trình điều khiển pymongo. Ở đây, chúng tôi đang tạo một ví dụ kết nối với cơ sở dữ liệu và thực hiện các hoạt động cơ sở dữ liệu. Các bài […]

Kết nối MongoDB với Php

Php cung cấp trình điều khiển mongodb để kết nối với cơ sở dữ liệu mongoDB. Sau khi cài đặt nó, chúng ta có thể thực hiện các hoạt động cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng php. Ở đây, chúng tôi đang sử dụng Ubuntu 16.04 để tạo một ví dụ. Ví dụ […]

Kết nối MongoDB với Java

Để kết nối với cơ sở dữ liệu MongoDB, dự án Java bao gồm các bước sau. Ở đây, chúng tôi đang tạo một dự án maven và cung cấp sự phụ thuộc cho trình điều khiển mongodb. Các bài viết liên quan: Kết nối MongoDB với Java Để kết nối MongoDB với Java, bạn […]

Contact Me on Zalo
Call now