Category Archives: Dart và Flutter

Flutter và ngôn ngữ lập trình Dart là một dạng ngôn ngữ lập trình thế hệ mới, có thể lập trình 1 lần duy nhất chạy trên đa nền tảng. Sự ra đời của framework Flutter đã làm tăng số lượng người sử dụng ngôn ngữ Dart trong lập trình thiết bị di động. Đây là một số kiến thức tổng quát về lập trình Dart và sử dụng Flutter cho người mới bắt đầu do chúng tôi thu thập được. Mong các bạn có được những kiến thức mới giúp cho quá trình phát triển nghề nghiệp của mình.

Contact Me on Zalo
Call now