flutter-mobile-web-desktop

Giới thiệu về Flutter

Flutter là gì? Flutter là 1 framework open source được tạo ra bởi Google và được phát hành vào tháng 5 năm 2017. Với mục đích tạo ra một ứng dụng di động chất lượng cao và hiệu xuất cao với đa nền tảng – Android, iOS, ứng dụng web, ứng dụng desktop vì tất…

Continue reading Giới thiệu về Flutter