Quan niệm về Database trong Flutter

Flutter cung cấp cho ta rất nhiều package nâng cao để làm việc với database. Các package quan trong nhất là: sqflite – được dùng để kết nối và điều khiển SQLite database firebase_database – được dùng để kết nối và điều khiển NoSQL database từ google SQLite SQLite database là một SQL tiêu chuẩn…

Continue reading Quan niệm về Database trong Flutter

Giới thiệu Animation trong Flutter

Animation là một quy trình phức tạp trong bất cứ ứng dụng di động nào. Tùy vào độ phức tạp của nó, Animation sẽ nâng tầm trải nghiệm người dùng lên tới một cấp độ hoàn toàn mới và cung cấp đa dạng cho tương tác của người dùng. Do độ đa dạng của nó,…

Continue reading Giới thiệu Animation trong Flutter

Xây dựng ứng dụng Chia sẻ ảnh với Google Photos và Flutter

Giới thiệu Những gì bạn sẽ xây dựng Trong bảng mã này, bạn sẽ xây dựng một ứng dụng thực địa, Field Trippa, cho phép người dùng chia sẻ ảnh. Tìm hiểu cách sử dụng API Thư viện Google Photos để khôi phục trải nghiệm chia sẻ phương tiện trong ứng dụng của riêng bạn.…

Continue reading Xây dựng ứng dụng Chia sẻ ảnh với Google Photos và Flutter