Category Archives: Lập trình Flutter

Flutter và ngôn ngữ lập trình Dart là một dạng ngôn ngữ lập trình thế hệ mới, có thể lập trình 1 lần duy nhất chạy trên đa nền tảng. Sự ra đời của framework Flutter đã làm tăng số lượng người sử dụng ngôn ngữ Dart trong lập trình thiết bị di động. Đây là một số kiến thức tổng quát về lập trình Dart và sử dụng Flutter cho người mới bắt đầu do chúng tôi thu thập được. Mong các bạn có được những kiến thức mới giúp cho quá trình phát triển nghề nghiệp của mình.

100+ bài tập ngôn ngữ lập trình Dart

flutter-mobile-web-desktop

Run code hoặc Bạn có thể chạy mã trên DartPad hoặc Repl.it (chọn Dart từ các tùy chọn). Tuy nhiên, hãy nhớ rằng DartPad không cho phép thao tác I/O, trong khi Repl.it thì có Các bài viết liên quan: Bài tập về kiểu dữ liệu Xem thêm 100+ bài tập python Bài tập sử […]

HTML DOM trong Dart

Mọi trang web có thể được coi là đối tượng và nó tồn tại bên trong cửa sổ trình duyệt. Chúng tôi có thể truy cập trang web bằng trình duyệt web và nó cần được kết nối với internet. DOM là từ viết tắt của Document object model. Đối tượng Document biểu thị tài […]

Unit testing trong Dart

Unit Testing là gì? Unit Testing là một phần của quy trình phát triển phần mềm trong đó đơn vị / thành phần cụ thể của ứng dụng được kiểm tra. Unit Testing của từng thành phần là cần thiết để nâng cao hiệu suất ứng dụng. Chúng ta có thể nói rằng một đơn […]

Async trong ngôn ngữ Dart

Dart Async liên quan đến lập trình không đồng bộ. Nó thực hiện hoạt động không đồng bộ trong một luồng. Nó đảm bảo rằng các chức năng quan trọng sẽ được thực thi cho đến khi hoàn thành. Hoạt động không đồng bộ được thực thi, riêng luồng ứng dụng chính. Trong Dart, một […]

Isolates trong Dart

Dart cho phép chúng tôi lập trình không đồng bộ chạy chương trình của chúng tôi mà không bị chặn. Lập trình không đồng bộ được sử dụng để đạt được tính đồng thời. Dart Isolates là một phiên bản của chủ đề. Nhưng có sự khác biệt chính giữa việc triển khai phổ biến […]

Callable Classes trong Dart

Callable Classes trong Dart là một khái niệm quan trọng và mạnh mẽ trong ngôn ngữ lập trình Dart. Điều đặc biệt về Callable Classes là chúng cho phép đối tượng được gọi như một hàm thông qua việc sử dụng cú pháp giống như gọi hàm. Khi một đối tượng được định nghĩa là […]

Dart Generators

Dart Generator là một chức năng duy nhất cho phép chúng tôi tạo ra một chuỗi các giá trị. Generators trả về giá trị theo yêu cầu; nó có nghĩa là giá trị được tạo ra khi chúng ta cố gắng lặp qua các trình vòng lặp. Dart cung cấp hỗ trợ tích hợp cho […]

Dart Libraries – Thư viện Dart

Trong Dart, thư viện là tập hợp các quy trình hoặc tập hợp các hướng dẫn lập trình. Dart bao gồm nhiều bộ thư viện tích hợp sẵn có lợi để lưu giữ các quy trình (hàm, tập hợp các lớp, v.v.) và được sử dụng thường xuyên. Thư viện Dart chứa các hằng số, […]

Dart Packages

Dart packages là tập hợp của một đơn vị code được tổ chức tốt, độc lập và có thể tái sử dụng. Các ứng dụng có thể cần thiết để triển khai các gói hoặc thư viện của bên thứ ba. Gói này thường chứa một tập hợp các lớp, chức năng hoặc đơn vị […]

Generics trong Dart

Dart Generics cũng giống như Dart collection, được sử dụng để lưu trữ dữ liệu đồng nhất. Như chúng ta đã thảo luận trong các tính năng của Dart, nó là một ngôn ngữ được nhập tùy chọn . Theo mặc định, Bộ sưu tập Dart là loại không đồng nhất. Nói cách khác, một […]

Contact Me on Zalo
Call now