State Management trong flutter

Quản lý trạng thái trong ứng dụng là một trong những quy trình quan trọng và cần thiết nhất trong vòng đời của ứng dụng. Các bài viết liên quan: Giới thiệu về state Management Chúng ta hãy cùng xem qua ứng dụng về giỏ hàng đơn giản sau đây: Người dùng sẽ đăng nhập…

Continue reading State Management trong flutter

Giới thiệu về Gestures trong Flutter

Gesture là cách chính mà người dùng tương tác với ứng dụng điện thoại (hoặc bất cứ thiết bị cảm ứng khác) . Gesture được định nghĩa như là các hành động vật lý / chuyển động của một người dùng nhằm mục đích kích hoạt một điều khiển của thiết bị di động. Gesture…

Continue reading Giới thiệu về Gestures trong Flutter

Giới thiệu về Layouts

Từ khi mà khái niệm cốt lõi của Flutter là “Everything is widget” – mọi thứ là widget thì Flutter đã kết hợp chức năng giao diện người dùng vào chính widget của nó. Flutter cung cấp rất nhiều widget đặc biệt đã được thiết kế sẵn như Container, Center, Align,v.v… với mục đích duy…

Continue reading Giới thiệu về Layouts

Callbacks trong JavaScript

Tóm tắt: trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu về các hàm gọi lại trong JavaScript bao gồm các hàm gọi lại đồng bộ và không đồng bộ. Các bài viết liên quan: Callbacks function là gì ? Trong JavaScript, một cuộc gọi lại là một hàm được truyền vào một hàm khác như…

Continue reading Callbacks trong JavaScript

Function trong JavaScript: có thể bạn chưa biết

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ thấy rằng các hàm trong JavaScript là các đối tượng hạng nhất, có nghĩa là bạn có thể lưu trữ các hàm trong các biến, chuyển chúng cho các hàm khác dưới dạng đối số và trả lại chúng từ các hàm khác dưới dạng giá trị. Các bài…

Continue reading Function trong JavaScript: có thể bạn chưa biết