Category Archives: JavaScript

Stdout trong JavaScript

Stdout trong JavaScript

Giới thiệu về stdout trong JavaScript stdout trong JavaScript là một thuật ngữ thường được sử dụng để đề cập đến “standard output,” tức là một luồng dữ liệu mà một chương trình JavaScript có thể sử dụng để ghi thông tin ra ngoài, thường là ra màn hình console hoặc ghi vào tệp tin. […]

EJS là gì? Hướng dẫn sử dụng EJS trong phát triển web

Trong bài viết này này, chúng ta sẽ tập trung vào việc tìm hiểu và sử dụng EJS để tạo giao diện cho website cá nhân đơn giản. Mục tiêu của Sub-Series ExpressJS là thực hiện xử lý các route. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu, hãy để chúng tôi giới thiệu lại EJS một […]

Đọc file JSON trong JavaScript

JSON (JavaScript Object Notation) là một định dạng dữ liệu phổ biến trong lập trình, đặc biệt trong việc truyền tải dữ liệu giữa máy chủ và các ứng dụng web. JSON được xem là một phần của JavaScript, nhưng đã trở thành một định dạng độc lập và được hỗ trợ bởi nhiều ngôn […]

Chrome V8 – Động cơ JavaScript mạnh mẽ của Google

Chrome V8 là một động cơ JavaScript mã nguồn mở mạnh mẽ được phát triển bởi Google. Nó là một phần quan trọng của trình duyệt web Google Chrome và cũng được sử dụng trong nhiều ứng dụng web khác. Xem thêm Tìm hiểu công cụ V8 Node.js Tổng quan về Chrome V8 Chrome V8 […]

Ajax là gì ?

Ajax (Asynchronous JavaScript and XML) là một kỹ thuật cho phép truy xuất dữ liệu từ máy chủ mà không cần tải lại toàn bộ trang web. Nó sử dụng JavaScript để gửi và nhận dữ liệu từ máy chủ, và sử dụng XML hoặc các định dạng dữ liệu khác như JSON để lưu […]

json là gì ?

JSON (JavaScript Object Notation) là một định dạng dữ liệu mã nguồn mở dùng để chuyển đổi dữ liệu giữa hệ thống. Nó được sử dụng rộng rãi trong lập trình web và các dịch vụ mạng, vì nó dễ đọc và ghi, và có thể dễ dàng chuyển đổi sang các ngôn ngữ khác […]

“then” trong JavaScript là gì ?

then trong JavaScript là một phương thức của đối tượng Promise, nó cho phép chúng ta thực hiện các tác vụ sau khi một promise được hoàn thành (fulfilled) hoặc không thành công (rejected). Các bài viết liên quan: Lợi ích khi sử dụng phương thức then ? Sử dụng then trong JavaScript có nhiều […]

Switch trong JavaScript

Trong JavaScript, switch là một câu lệnh điều khiển được sử dụng để chọn một trong nhiều khối lệnh khác nhau để thực thi dựa trên giá trị của một biến hoặc hàm. Vì sao nên sử dụng Switch ? Sử dụng switch trong JavaScript có nhiều lý do sau: Cấu trúc Switch case trong […]

Spread operator trong JavaScript là gì ?

Spread operator (dấu …) trong JavaScript là một tính năng mới trong ECMAScript 6 (ES6) cho phép bạn truyền nhiều giá trị hoặc các phần tử của một mảng hoặc đối tượng vào một hàm hoặc tạo ra một mảng mới. Các bài viết liên quan: Lợi ích khi sử dụng spread operator ? Cách […]

Return trong JavaScript là gì ?

Return trong JavaScript là một từ khóa được sử dụng trong các hàm (function) để trả về giá trị cho hàm gọi nó. Khi một hàm gọi tới từ khóa return, hàm sẽ kết thúc và trả về giá trị đã chỉ định. Các bài viết liên quan: Vì sao nên sử dụng Return ? […]

Contact Me on Zalo
Call now