Category Archives: java

Name convention là gì ?

Naming convention là các quy tắc được đặt ra để định danh tên cho các đối tượng, biến, hàm, lớp và các thành phần khác trong chương trình. Naming convention giúp cho code trở nên dễ đọc, dễ hiểu, dễ bảo trì và dễ mở rộng. Các bài viết liên quan: Các quy tắc đặt […]

Clean code là gì ?

Clean code là một khái niệm trong lập trình phần mềm, nó đề cập đến việc viết code sao cho nó dễ đọc, dễ bảo trì và dễ mở rộng. Clean code có thể được định nghĩa là code được viết theo những quy tắc chung và tiêu chuẩn, có cấu trúc rõ ràng, tường […]

Code convention là gì ? Code convention trong Java

Code convention (hay còn gọi là coding convention) là một tập hợp các quy tắc được định nghĩa để định dạng, cấu trúc và phong cách viết code trong một dự án phần mềm. Nó giúp đảm bảo rằng code được viết theo một cách thống nhất và dễ đọc, hiểu và bảo trì. Code […]

java là gì? hướng dẫn kiến thức lập trình java

Java là một ngôn ngữ lập trình được phát triển bởi Sun Microsystems (hiện tại là Oracle) vào năm 1995. Nó hỗ trợ lập trình hướng đối tượng, giúp lập trình viên dễ dàng tạo ra các ứng dụng đa nền tảng. Java được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như lập trình […]

annotation trong java

Annotation trong Java là một tính năng mới trong Java 5, cho phép đánh dấu (annotate) các đối tượng như class, method, field, v.v. với thông tin mô tả, mà không làm ảnh hưởng đến chức năng của chương trình. Annotation có thể được sử dụng để mô tả các kiểu dữ liệu, chỉ định […]

assertequals trong java

assertEquals trong Java là một phương thức của lớp JUnit (một framework hỗ trợ việc tạo và chạy test trong Java) dùng để so sánh hai giá trị và xác minh rằng chúng bằng nhau. Nếu giá trị không bằng nhau, nó sẽ gửi một AssertionError. Các bài viết liên quan: Cú pháp của phương […]

predicate trong java

Trong Java, Predicate là một functional interface trong package java.util.function. Nó có duy nhất một phương thức test() có kiểu trả về boolean, nhận một tham số có kiểu đối tượng bất kỳ và trả về true hoặc false tùy thuộc vào kết quả so sánh điều kiện. Các bài viết liên quan: Predicate được […]

Hasnext trong java

hasNext() trong Java là một phương thức của lớp Iterator, nó trả về một giá trị boolean xác định có hoặc không còn phần tử tiếp theo trong Iterator. Nếu có, nó trả về true, ngược lại nó trả về false. Phương thức hasNext() thường được sử dụng trong vòng lặp while để kiểm tra […]

garbage collection trong java

Garbage Collection trong Java là một quá trình tự động quản lý bộ nhớ của JVM (Java Virtual Machine). Nó tự động quản lý và thu hồi bộ nhớ của các đối tượng không còn sử dụng, giúp giảm thiểu rủi ro tổn thất bộ nhớ và giảm thiểu tình trạng lỗi “OutOfMemoryError”. Các bài […]

Contact Me on Zalo
Call now