Category Archives: java

java là gì? hướng dẫn kiến thức lập trình java

Java là một ngôn ngữ lập trình được phát triển bởi Sun Microsystems (hiện tại là Oracle) vào năm 1995. Nó hỗ trợ lập trình hướng đối tượng, giúp lập trình viên dễ dàng tạo ra các ứng dụng đa nền tảng. Java được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như lập trình […]

annotation trong java

Annotation trong Java là một tính năng mới trong Java 5, cho phép đánh dấu (annotate) các đối tượng như class, method, field, v.v. với thông tin mô tả, mà không làm ảnh hưởng đến chức năng của chương trình. Annotation có thể được sử dụng để mô tả các kiểu dữ liệu, chỉ định […]

assertequals trong java

assertEquals trong Java là một phương thức của lớp JUnit (một framework hỗ trợ việc tạo và chạy test trong Java) dùng để so sánh hai giá trị và xác minh rằng chúng bằng nhau. Nếu giá trị không bằng nhau, nó sẽ gửi một AssertionError. Các bài viết liên quan: Cú pháp của phương […]

predicate trong java

Trong Java, Predicate là một functional interface trong package java.util.function. Nó có duy nhất một phương thức test() có kiểu trả về boolean, nhận một tham số có kiểu đối tượng bất kỳ và trả về true hoặc false tùy thuộc vào kết quả so sánh điều kiện. Các bài viết liên quan: Predicate được […]

hasnext trong java

hasNext() trong Java là một phương thức của lớp Iterator, nó trả về một giá trị boolean xác định có hoặc không còn phần tử tiếp theo trong Iterator. Nếu có, nó trả về true, ngược lại nó trả về false. Phương thức hasNext() thường được sử dụng trong vòng lặp while để kiểm tra […]

garbage collection trong java

Garbage Collection trong Java là một quá trình tự động quản lý bộ nhớ của JVM (Java Virtual Machine). Nó tự động quản lý và thu hồi bộ nhớ của các đối tượng không còn sử dụng, giúp giảm thiểu rủi ro tổn thất bộ nhớ và giảm thiểu tình trạng lỗi “OutOfMemoryError”. Các bài […]

Abstract và interface trong java

Trong Java, abstract và interface là hai khái niệm khác nhau nhưng cùng được sử dụng để tạo ra các đối tượng có chức năng tương tự. Khác biệt giữa abstract và interface chính là abstract lớp có thể chứa các phương thức có thực thể và thuộc tính, trong khi giao diện chỉ chứa […]

assert trong java

Assert trong Java là một từ khóa được sử dụng để xác minh một điều kiện là đúng hoặc sai. Nếu điều kiện là sai, nó sẽ gửi một AssertionError. Assertion là một công cụ hữu ích để xác minh rằng một điều kiện nhất định là đúng trong quá trình phát triển chương trình. […]

preparedstatement trong java

PreparedStatement trong Java là một lớp được cung cấp bởi Java Database Connectivity (JDBC) API, nó cung cấp một cách để thực hiện các truy vấn SQL với các tham số được truyền vào. Các bài viết liên quan: PreparedStatement giúp cho việc truy vấn trong Java trở nên an toàn hơn vì nó chống […]

Contact Me on Zalo
Call now