Tăng tốc website với lazy load trong comments

Tăng tốc website với lazy load trong comments

Website thì tốc độ tải trang rất cần thiết tăng tốc độ tải trang của website bằng cách tối ưu cho hình ảnh, cài đặt cache… Hôm nay mình sẽ hướng các bạn sử dụng Plugin Lazy Load Tăng tốc website với lazy load trong comments.Lazy Loading giúp cho trang WordPress hoạt động nhanh hơn.Tăng…

Continue reading Tăng tốc website với lazy load trong comments