Category Archives: Golang

Những Function khác của Golang

Các bài viết liên quan: FILE I/O Các đối tượng os.file được sử dụng cho các thao tác trên tệp. Đối tượng os.File còn được gọi là filehandle. Chức năng mở trong gói hệ điều hành được sử dụng để mở tệp trong Go. ReadFile () trong gói io / ioutil được sử dụng để […]

Concurrency trong Go

Các chương trình lớn được chia thành các chương trình con nhỏ hơn. Các chương trình chạy các thành phần nhỏ hơn của chúng cùng một lúc được gọi là Concurrency. Các bài viết liên quan: Giới thiệu về Concurrency Concurrency là khả năng của một chương trình để thực hiện nhiều tác vụ đồng […]

Recover và cơ chế phục hồi Error trong Go

Recover được sử dụng để lấy lại quyền kiểm soát chương trình khỏi tình trạng defer hoặc Error. Nó dừng trình tự kết thúc và tiếp tục thực hiện bình thường. Nó được gọi từ hàm hoãn lại. Nó truy xuất giá trị lỗi được truyền qua lệnh gọi của sự hoảng loạn. Thông thường, […]

Báo lỗi (ERROR) trong Golang

Trong lập trình, báo lỗi (hay còn gọi là exception, error, hay lỗi runtime) là một thông báo được sinh ra khi một chương trình đang thực thi gặp phải vấn đề. Trong Golang, các báo lỗi được định nghĩa là các giá trị đặc biệt có kiểu dữ liệu là error. Khi xảy ra […]

Reflection trong Golang

Phản ánh (Reflection) là khả năng của một chương trình để kiểm tra cấu trúc của chính nó, đặc biệt là thông qua các kiểu; đó là một dạng lập trình meta. Các bài viết liên quan: Reflection là một tính năng mạnh mẽ trong ngôn ngữ lập trình Go (Golang), cho phép chương trình […]

Con trỏ trong Golang

Khái niệm cơ bản về con trỏ trong ngôn ngữ lập trình là một biến đặc biệt chứa địa chỉ bộ nhớ của một biến khác. Nó cho phép truy cập và thay đổi giá trị của biến thông qua việc truyền địa chỉ của nó thay vì truyền giá trị trực tiếp. Trong Golang, […]

Contact Me on Zalo
Call now