Category Archives: Golang

Những chức năng khác của Golang

Các bài viết liên quan: FILE I/O Các đối tượng os.file được sử dụng cho các thao tác trên tệp. Đối tượng os.File còn được gọi là filehandle. Chức năng mở trong gói hệ điều hành được sử dụng để mở tệp trong Go. ReadFile () trong gói io / ioutil được sử dụng để […]

Concurrency trong Go

Các chương trình lớn được chia thành các chương trình con nhỏ hơn. Các chương trình chạy các thành phần nhỏ hơn của chúng cùng một lúc được gọi là Concurrency. Các bài viết liên quan: GOROUTINES Các phần của một ứng dụng chạy Concurrency được gọi là goroutines. Goroutines và Channel được sử dụng […]

Recover và cơ chế phục hồi Error trong Go

Recover được sử dụng để lấy lại quyền kiểm soát chương trình khỏi tình trạng defer hoặc Error. Nó dừng trình tự kết thúc và tiếp tục thực hiện bình thường. Nó được gọi từ hàm hoãn lại. Nó truy xuất giá trị lỗi được truyền qua lệnh gọi của sự hoảng loạn. Thông thường, […]

Reflection trong Golang

Phản ánh (Reflection) là khả năng của một chương trình để kiểm tra cấu trúc của chính nó, đặc biệt là thông qua các kiểu; đó là một dạng lập trình meta. Các bài viết liên quan: Con trỏ trong Golang Struct trong GOLang Chuỗi trong Golang Mảng trong GOLang Đối số dòng lệnh trong […]

Con trỏ trong Golang

Con trỏ là một biến lưu trữ địa chỉ của một biến khác. Dạng chung của khai báo biến con trỏ là: var tên-biến *kiểu-dữ-liệu Một con trỏ mới được khai báo chưa được gán cho một biến có giá trị nil. Kiểu * T là một con trỏ đến giá trị T. Giá trị […]

Contact Me on Zalo
Call now