Category Archives: Finance

Thị trường tiền tệ (Money market)

Thị trường tiền tệ (Money market) là một phần trong hệ thống tài chính trong đó các tài sản có mức rủi ro thấp và thời hạn ngắn được giao dịch. Nó là nơi mà các tổ chức tài chính và ngân hàng trung ương có thể vay và cho vay tiền tạm thời, thực […]

Thị trường nợ (Bond market)

Khái niệm cơ bản về thị trường trái phiếu là một khía cạnh quan trọng trong lĩnh vực tài chính. Thị trường trái phiếu đóng vai trò quan trọng trong việc huy động vốn và tài trợ cho các doanh nghiệp, cung cấp lựa chọn đầu tư an toàn và ổn định cho nhà đầu […]

Thị trường hợp đồng tương lai (Futures market)

Thị trường hợp đồng tương lai (Futures market) là một loại thị trường giao dịch tài sản với giá trị trong tương lai. Trên thị trường này, các nhà đầu tư và doanh nghiệp có thể mua hoặc bán các sản phẩm, chất liệu hoặc chứng khoán theo giá trị dự kiến ​​tương lai. Mục […]

Thị trường chứng khoán (Stock market)

Thị trường chứng khoán (Stock market) là một phần quan trọng trong hệ thống tài chính, nơi mà các công ty niêm yết cổ phiếu của mình để huy động vốn và cho phép nhà đầu tư mua bán cổ phiếu. Hiểu rõ về khái niệm, vai trò, cơ chế hoạt động, lợi ích và […]

Thị trường ngoại hối (Foreign exchange market)

Để thúc đẩy một sự suôn sẻ trong hoạt động kinh tế quốc tế, không thể thiếu một hệ thống tài chính và tiền tệ quốc tế hoạt động một cách hiệu quả và đáng tin cậy. Hệ thống này đảm bảo rằng việc thanh toán trên phạm vi quốc tế diễn ra nhanh chóng, […]

Rủi ro tài chính ? Đánh giá rủi ro là gì ? những điều cần biết

Đánh giá rủi ro là quá trình xác định, đánh giá và phân tích các nguy cơ có thể xảy ra trong một hoạt động hoặc dự án, và xác định mức độ nguy hại của chúng. Mục đích của việc đánh giá rủi ro là để cho phép quản lý hiểu rõ về các […]

Tín dụng là gì ?

Tín dụng là một dịch vụ tài chính, trong đó một ngân hàng hoặc tổ chức tài chính cho mượn tiền cho một cá nhân hoặc doanh nghiệp với sự cam kết trả lại với lãi suất theo thời gian và phí dịch vụ tương ứng. Người hoặc doanh nghiệp này sẽ sử dụng tiền […]

Contact Me on Zalo
Call now