Category Archives: Finance

Thị trường tài chính công (Money market)

Thị trường tài chính công là một nền tảng giao dịch để bán và mua các loại tài sản có giá trị vốn nhất định, như các khoản vay ngắn hạn, trái phiếu, cổ phiếu tạm giữ và các loại tiền tệ. Nó cung cấp một sự linh hoạt cho các nhà đầu tư để […]

Thị trường chứng khoán (Securities market)

Thị trường chứng khoán (Securities market) là một nơi giao dịch cho các loại cổ phiếu, nợ, hợp đồng tương lai, và các loại tài sản khác như cổ phiếu ETF hoặc cổ phiếu REIT. Thị trường chứng khoán cung cấp một cầu nối giữa nhà đầu tư và các công ty hoặc tổ chức […]

Thị trường nợ (Bond market)

Thị trường nợ, còn được gọi là thị trường trái phiếu, là một nơi mà các nhà đầu tư và các tổ chức tài chính mua và bán các loại hợp đồng nợ, chẳng hạn như trái phiếu và các sản phẩm tương tự. Mục đích của thị trường nợ là cung cấp nguồn của […]

Thị trường hợp đồng tương lai (Futures market)

Thị trường hợp đồng tương lai (Futures market) là một loại thị trường giao dịch tài sản với giá trị trong tương lai. Trên thị trường này, các nhà đầu tư và doanh nghiệp có thể mua hoặc bán các sản phẩm, chất liệu hoặc chứng khoán theo giá trị dự kiến ​​tương lai. Mục […]

Thị trường cổ phiếu (Stock market)

Thị trường cổ phiếu (Stock market) là một thị trường tài chính dùng để giao dịch các cổ phiếu và các chứng khoán khác. Nó cho phép các công ty tìm kiếm vốn đầu tư từ cổ đông hoặc các nhà đầu tư riêng để mở rộng hoạt động của họ. Các nhà đầu tư […]

Thị trường tiền tệ (Foreign exchange market)

Thị trường tiền tệ (Foreign exchange market) là một thị trường tự do cho phép giao dịch các loại tiền tệ của các quốc gia. Nó là thị trường lớn nhất và có lượng giao dịch cao nhất trên thế giới, với hàng triệu giao dịch mỗi ngày. Thị trường tiền tệ cung cấp một […]

Tín dụng là gì ?

Tín dụng là một dịch vụ tài chính, trong đó một ngân hàng hoặc tổ chức tài chính cho mượn tiền cho một cá nhân hoặc doanh nghiệp với sự cam kết trả lại với lãi suất theo thời gian và phí dịch vụ tương ứng. Người hoặc doanh nghiệp này sẽ sử dụng tiền […]

Contact Me on Zalo
Call now