Category Archives: Data Warehouse

Phân tích dữ liệu đa chiều trong không gian cube

Gần đây, các nhà nghiên cứu đã hướng sự chú ý của họ sang việc thu nhỏ dữ liệu đa chiều để khám phá kiến thức về các kết hợp chiều và độ chi tiết khác nhau. Khai thác như vậy còn được gọi là khai thác dữ liệu đa chiều thăm dò và khai […]

Processing dữ liệu bằng công nghệ Exploring Cube

Các data cube không bị giới hạn trong cấu trúc đa chiều đơn giản được cho các ứng dụng Data Warehouse kinh doanh điển hình. Các phương pháp được mô tả trong phần này phát triển thêm công nghệ data cube để xử lý hiệu quả các loại truy vấn nâng cao.  Phần này khám […]

Phương pháp tính toán Cube data

Các data cube tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý phân tích trực tuyến dữ liệu đa chiều. “Nhưng làm thế nào chúng ta có thể tính toán trước các data cube để chúng tiện dụng và sẵn sàng cho việc xử lý truy vấn?” Phần này trái ngược việc vật chất hóa […]

Data Generalization sử dụng Attribute-Oriented Induction

Về mặt khái niệm, khối dữ liệu có thể được xem như một loại tổng hợp dữ liệu đa chiều. Nói chung, Data Generalization tóm tắt dữ liệu bằng cách thay thế các giá trị cấp tương đối thấp (ví dụ: giá trị số cho độ tuổi thuộc tính) bằng các khái niệm cấp cao […]

Công cụ Data warehouse

Công cụ Data warehouse là một phần mềm hoặc hệ thống được sử dụng để xây dựng và quản lý các kho dữ liệu lớn (data warehouse). Data warehouse là nơi tổng hợp và lưu trữ các dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, nhằm hỗ trợ quá trình phân tích và ra quyết định […]

Các loại Database Parallelism

Song song được sử dụng để hỗ trợ tăng tốc, trong đó các truy vấn được thực thi nhanh hơn vì nhiều tài nguyên hơn, chẳng hạn như bộ xử lý và đĩa, được cung cấp. Song song cũng được sử dụng để mở rộng quy mô, trong đó khối lượng công việc ngày càng […]

Fact Constellation Schema là gì?

Fact Constellation Schema có nghĩa là hai hoặc nhiều bảng dữ kiện chia sẻ một hoặc nhiều dimension. Nó còn được gọi là Galaxy schema. Fact Constellation Schema thực tế mô tả cấu trúc lôgic của data warehouse hoặc data mart liệu. Fact Constellation Schema thực có thể thiết kế với một bộ sưu tập […]

Snowflake Schema là gì?

Một giản đồ Snowflake tương đương với giản đồ sao. “Một lược đồ được gọi làSnowflake nếu một hoặc nhiều bảng dimension không kết nối trực tiếp với bảng dữ kiện mà phải kết nối thông qua các bảng dimension khác.” Snowflake Schema là sự mở rộng của lược đồ sao trong đó mỗi điểm […]

Star Schema là gì? Star Schema trong Data warehouse

Star Schema là dạng cơ bản của mô hình chiều, trong đó dữ liệu được tổ chức thành các dữ kiện và các chiều. Thực tế là một sự kiện được tính hoặc đo lường, chẳng hạn như bán hàng hoặc đăng nhập. Thứ nguyên bao gồm dữ liệu tham chiếu về thực tế, chẳng […]

Data Cube là gì?

Khi dữ liệu được nhóm hoặc kết hợp trong ma trận nhiều chiều được gọi là Data Cubes. Phương thức Data Cube có một vài tên thay thế hoặc một vài biến thể, chẳng hạn như “Cơ sở dữ liệu đa chiều”, “chế độ xem cụ thể hóa” và “OLAP (Xử lý phân tích trực […]

Contact Me on Zalo
Call now