Category Archives: Data science

Data Science(Khoa học dữ liệu) bao gồm việc chuẩn bị dữ liệu để phân tích, bao gồm làm sạch, tổng hợp và xử lý dữ liệu để thực hiện phân tích dữ liệu nâng cao. Sau đó, các ứng dụng phân tích và các nhà khoa học dữ liệu có thể xem xét kết quả để phát hiện ra các mẫu và cho phép các nhà lãnh đạo doanh nghiệp rút ra những hiểu biết sâu sắc.

Sự khác biệt giữa Data base và Data warehouse

Bởi vì hầu hết mọi người đều quen thuộc với các hệ thống data base quan hệ thương mại, có thể dễ dàng hiểu warehouse là gì bằng cách so sánh hai loại hệ thống này. Các bài viết liên quan: Nhiệm vụ chính của hệ thống data base hoạt động trực tuyến là thực […]

Chuyển đổi dữ liệu và tiết lộ dữ liệu.

Phần này trình bày các phương pháp biến đổi dữ liệu. Trong bước tiền xử lý này, dữ liệu được chuyển đổi hoặc hợp nhất để quá trình khai thác kết quả có thể hiệu quả hơn và các mẫu được tìm thấy có thể dễ hiểu hơn. Sự tùy biến dữ liệu, một hình […]

Giảm kích thước dữ liệu trong Data mining

Hãy tưởng tượng rằng bạn đã chọn dữ liệu từ kho dữ liệu AllElectronics để phân tích. Bộ dữ liệu có thể sẽ rất lớn! Việc phân tích và khai thác dữ liệu phức tạp trên một lượng lớn dữ liệu có thể mất nhiều thời gian, khiến việc phân tích như vậy trở nên […]

Tích hợp dữ liệu trong Data mining

Khai thác dữ liệu thường yêu cầu tích hợp dữ liệu — việc hợp nhất dữ liệu từ nhiều cửa hàng dữ liệu. Tích hợp cẩn thận có thể giúp giảm và tránh dư thừa và không nhất quán trong tập dữ liệu kết quả. Điều này có thể giúp cải thiện độ chính xác […]

Làm sạch dữ liệu

Dữ liệu trong thế giới thực có xu hướng không đầy đủ, nhiễu và không nhất quán. Các quy trình làm sạch dữ liệu (hoặc làm sạch dữ liệu) cố gắng điền vào các giá trị còn thiếu, loại bỏ nhiễu trong khi xác định các ngoại lệ và sửa chữa các điểm không nhất […]

Tổng quan về tiền xử lý dữ liệu

Chất lượng dữ liệu: Tại sao phải xử lý trước dữ liệu? Dữ liệu có chất lượng nếu chúng đáp ứng các yêu cầu của mục đích sử dụng. Có nhiều yếu tố bao gồm chất lượng dữ liệu, bao gồm độ chính xác, đầy đủ, nhất quán, kịp thời, đáng tin cậy và khả […]

Đo lường sự khác nhau của dữ liệu

Đo lường sự giống nhau và không giống nhau của dữ liệu là kỹ thuật thường sử dụng trong trực quan hóa dữ liệu. Các bài viết liên quan: Trong các ứng dụng khai thác dữ liệu, chẳng hạn như phân nhóm, phân tích ngoại lệ và phân loại láng giềng gần nhất, chúng ta […]

Data visualization sử dụng mối quan hệ phức tạp

Trong những ngày đầu, kỹ thuật trực quan hóa chủ yếu dành cho dữ liệu số. Gần đây, ngày càng có nhiều dữ liệu phi số, chẳng hạn như văn bản và mạng xã hội, trở nên khả dụng. Hình dung và phân tích dữ liệu như vậy thu hút rất nhiều sự quan tâm. […]

Kỹ thuật data visualization phân cấp

Kỹ thuật hình ảnh hóa phân cấp Các kỹ thuật trực quan được thảo luận cho đến nay tập trung vào việc hiển thị đồng thời nhiều chiều. Tuy nhiên, đối với một tập dữ liệu lớn có số chiều cao, sẽ rất khó để hình dung tất cả các thứ nguyên cùng một lúc. […]

Data visualization dựa trên biểu tượng

Kỹ thuật trực quan hóa dựa trên biểu tượng sử dụng các biểu tượng nhỏ để biểu diễn các giá trị dữ liệu đa chiều. Chúng tôi xem xét hai kỹ thuật dựa trên biểu tượng phổ biến: khuôn mặt Chernoff và hình cây gậy. Các bai viết liên quan: Các khuôn mặt Chernoff được […]

Contact Me on Zalo
Call now