Category Archives: Data science

Data Science(Khoa học dữ liệu) bao gồm việc chuẩn bị dữ liệu để phân tích, bao gồm làm sạch, tổng hợp và xử lý dữ liệu để thực hiện phân tích dữ liệu nâng cao. Sau đó, các ứng dụng phân tích và các nhà khoa học dữ liệu có thể xem xét kết quả để phát hiện ra các mẫu và cho phép các nhà lãnh đạo doanh nghiệp rút ra những hiểu biết sâu sắc.

Contact Me on Zalo
Call now