Category Archives: Data science

Data Science(Khoa học dữ liệu) bao gồm việc chuẩn bị dữ liệu để phân tích, bao gồm làm sạch, tổng hợp và xử lý dữ liệu để thực hiện phân tích dữ liệu nâng cao. Sau đó, các ứng dụng phân tích và các nhà khoa học dữ liệu có thể xem xét kết quả để phát hiện ra các mẫu và cho phép các nhà lãnh đạo doanh nghiệp rút ra những hiểu biết sâu sắc.

Mining bitcoin là gì? cách mining bitcoin

Mining bitcoin đề cập đến quá trình xác thực và thêm các bản ghi giao dịch vào sổ cái công khai. Gờ công khai được gọi là blockchain vì nó bao gồm một chuỗi của khối. Trước khi hiểu khái niệm mining Bitcoin, chúng ta nên hiểu Bitcoin là gì. Bitcoin là tiền ảo có […]

Ứng dụng thực tế của SAS

Trong Hướng dẫn SAS này , chúng ta sẽ thảo luận chi tiết về bốn ứng dụng SAS phổ biến nhất. Chúng ta cũng sẽ xem giải thích ngắn gọn về lập trình SAS (Hệ thống phân tích thống kê), và cách các ứng dụng này của SAS nâng cao phạm vi của ngôn ngữ […]

Lập trình SAS là gì? – 7 tính năng SAS độc đáo

Trong hướng dẫn SAS này , chúng ta sẽ nghiên cứu Lập trình SAS là gì và các tính năng của SAS để hiểu và học Lập trình SAS. Khả năng tương thích của SAS để thực hiện trong mọi loại môi trường làm cho nó trở nên linh hoạt. Nó có khả năng thống […]

Tìm hiểu về lập trình SAS

Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu một hành trình mới của công nghệ SAS với sự trợ giúp của hướng dẫn SAS toàn diện. Có rất nhiều câu hỏi nảy sinh trong đầu chúng tôi khi chúng tôi nhìn thấy từ ‘SAS’ như, SAS là gì? Nó được sử dụng ở đâu? Phạm vi […]

Bagging và Boosting trong cây quyết định

Tất cả chúng ta đều sử dụng Kỹ thuật Cây Quyết định trong cuộc sống hàng ngày để đưa ra quyết định. Các tổ chức sử dụng các kỹ thuật học máy được giám sát này như cây Quyết định để đưa ra quyết định tốt hơn và tạo ra nhiều thặng dư và lợi […]

Phát hiện gian lận thẻ tín dụng với machine learning

Đây là phần thứ 3 của  chuỗi dự án R. Trước đó chúng ta đã nói về Dự án phân tích dữ liệu của Uber và hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về Dự án phát hiện gian lận thẻ tín dụng bằng cách sử dụng các khái niệm machine learning và R. Trong […]

Phân tích dữ liệu Uber – trực quan hóa dữ liệu

Dự án data science chúng tôi thực hiện. Trong chuỗi dự án R của mình, chúng tôi đang cố gắng sử dụng tất cả các khái niệm liên quan đến machine learning, AI và data science. Các bài viết liên quan: Chúng tôi khuyên bạn nên làm theo tất cả các bước được đưa ra […]

Phân tích cảm xúc với R

Hôm nay, chúng tôi đang bắt đầu chuỗi dự án R của mình và dự án đầu tiên là Phân tích cảm xúc. Vì vậy, trong bài viết này, chúng tôi sẽ phát triển dự án phân tích cảm xúc của riêng mình bằng cách sử dụng R. Chúng tôi sẽ sử dụng gói văn […]

Các bộ dữ liệu (data set) hay nhất cho machine learning

Tìm kiếm tập dữ liệu phù hợp trong khi nghiên cứu cho các dự án máy học hoặc khoa học dữ liệu là một nhiệm vụ khá khó khăn. Và, để xây dựng các mô hình chính xác, bạn cần một lượng dữ liệu khổng lồ. Nhưng đừng lo lắng, có rất nhiều nhà nghiên […]

Kiểm tra Chi-Square trong R

Trước đây, bất cứ khi nào tôi nghe đến thuật ngữ chi-square, tôi luôn có xu hướng tránh làm việc với nó (điều mà tôi không nên😝) vì bạn phải biết rằng đó là một chủ đề hơi phức tạp trong thống kê. Nhưng, hãy đánh dấu lời nói của tôi, khái niệm này rất […]

Call now