Category Archives: CSS

max-width trong css

Thuộc tính max-width trong CSS cho phép bạn xác định chiều rộng tối đa của một thành phần HTML. Khi kích thước của thành phần được thiết lập vượt quá giá trị max-width, nó sẽ không được phép rộng hơn. Các bài viết liên quan; Ví dụ: Trong ví dụ trên, hình ảnh sẽ không […]

box model trong css là gì

Box model trong CSS là một kỹ thuật cho phép bạn xác định cách một thành phần HTML sẽ được hiển thị trên trang web. Nó bao gồm các thành phần sau: padding, border, và margin. Padding là khoảng cách giữa nội dung của thành phần và border; border là viền xung quanh thành phần; […]

vertical-align trong css

vertical-align là một thuộc tính trong CSS dùng để xác định vị trí theo chiều dọc của một thành phần trong một dòng. Các bài viết liên quan; Các giá trị của vertical-align bao gồm: Ví dụ: một số ví dụ vertical-align trong css Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng […]

object-fit trong css

object-fit là một thuộc tính trong CSS dùng để xác định cách mà một hình ảnh hoặc video sẽ được vẽ trong một khu vực có kích thước xác định. Các bài viết liên quan: Các giá trị của object-fit bao gồm: Ví dụ: Lưu ý: thuộc tính object-fit chỉ áp dụng cho hình ảnh […]

margin trong css

margin trong CSS là thuộc tính để tạo ra một khoảng trắng xung quanh một thành phần HTML. Nó có thể được sử dụng để tạo ra khoảng cách giữa các thành phần trong một trang web hoặc để tạo ra khoảng trắng xung quanh một thành phần để tạo ra một khoảng trắng nền. […]

background-position trong css là gì

background-position trong CSS là thuộc tính dùng để xác định vị trí của hình nền trong một thành phần HTML. Nó có thể được xác định theo pixel hoặc theo tỷ lệ phần trăm. Ví dụ, background-position: top left sẽ đặt hình nền ở góc trên bên trái của thành phần, trong khi background-position: 50% […]

Contact Me on Zalo
Call now