Category Archives: CSS

max-width trong css

Thuộc tính max-width trong CSS cho phép bạn xác định chiều rộng tối đa của một thành phần HTML. Khi kích thước của thành phần được thiết lập vượt quá giá trị max-width, nó sẽ không được phép rộng hơn. Các bài viết liên quan; Ví dụ: Trong ví dụ trên, hình ảnh sẽ không […]

box model trong css là gì ?

Box model trong CSS là một kỹ thuật cho phép bạn xác định cách một thành phần HTML sẽ được hiển thị trên trang web. Nó bao gồm các thành phần sau: padding, border, và margin. Padding là khoảng cách giữa nội dung của thành phần và border; border là viền xung quanh thành phần; […]

Vertical-align trong css

vertical-align là một thuộc tính trong CSS dùng để xác định vị trí theo chiều dọc của một thành phần trong một dòng. Trình duyệt hỗ trợ Thuộc tính vertical-align trong CSS được hỗ trợ bởi hầu hết các trình duyệt hiện nay, bao gồm: Tuy nhiên, một số phiên bản trình duyệt cũ hơn […]

object-fit trong css

object-fit là một thuộc tính trong CSS dùng để xác định cách mà một hình ảnh hoặc video sẽ được vẽ trong một khu vực có kích thước xác định. Các bài viết liên quan: Các giá trị của object-fit bao gồm: Ví dụ: Lưu ý: thuộc tính object-fit chỉ áp dụng cho hình ảnh […]

overflow trong css

Các bài viết liên quan: Thuộc tính overflow Thuộc tính “overflow” trong CSS được sử dụng để kiểm soát hành vi hiển thị nội dung khi nội dung bị tràn ra khỏi phần tử cha. Thuộc tính này có thể được áp dụng cho các phần tử có kích thước cố định và được áp […]

Margin trong CSS: Cách Sử Dụng và Ứng Dụng Thành Công

Khái Niệm cơ bản về Margin Khái niệm cơ bản về Margin là một phần quan trọng trong CSS và thiết kế web. Margin đề cập đến khoảng cách giữa các phần tử HTML hoặc các phần tử trong bố cục trang web. Nó định rõ khoảng cách giữa biên ngoài của một phần tử […]

background-position trong css là gì

background-position trong CSS là thuộc tính dùng để xác định vị trí của hình nền trong một thành phần HTML. Nó có thể được xác định theo pixel hoặc theo tỷ lệ phần trăm. Ví dụ, background-position: top left sẽ đặt hình nền ở góc trên bên trái của thành phần, trong khi background-position: 50% […]

Animation trong CSS

Thuộc tính animation trong CSS được sử dụng để tạo các hiệu ứng hoạt hình trên các thành phần HTML. Thuộc tính này là một tắt từ của nhiều thuộc tính hoạt hình CSS khác, bao gồm animation-name, animation-duration, animation-timing-function, animation-delay, animation-iteration-count và animation-direction. Các bài viết liên quan: Thuộc tính animation cần nhiều giá […]

Contact Me on Zalo
Call now