Category Archives: Clean code

Comment convention là gì ?

Comment convention là các quy ước hoặc quy định về cách viết các comment (chú thích) trong mã nguồn của một chương trình hoặc dự án phần mềm. Các quy ước này giúp cho code của chương trình trở nên dễ hiểu và dễ bảo trì hơn bằng cách giải thích các đoạn mã nguồn […]

Function trong clean code

Function trong clean code là gì? Function trong clean code là những hàm được viết sao cho có tính bảo trì và mở rộng cao, dễ đọc, dễ hiểu và có tính tái sử dụng. Các function trong clean code cần phải đảm bảo các nguyên tắc như Single Responsibility Principle (SRP), cụ thể là […]

Name convention là gì ?

Naming convention là các quy tắc được đặt ra để định danh tên cho các đối tượng, biến, hàm, lớp và các thành phần khác trong chương trình. Naming convention giúp cho code trở nên dễ đọc, dễ hiểu, dễ bảo trì và dễ mở rộng. Các bài viết liên quan: Các quy tắc đặt […]

Clean code là gì ?

Clean code là một khái niệm trong lập trình phần mềm, nó đề cập đến việc viết code sao cho nó dễ đọc, dễ bảo trì và dễ mở rộng. Clean code có thể được định nghĩa là code được viết theo những quy tắc chung và tiêu chuẩn, có cấu trúc rõ ràng, tường […]

Code convention là gì ? Code convention trong Java

Code convention (hay còn gọi là coding convention) là một tập hợp các quy tắc được định nghĩa để định dạng, cấu trúc và phong cách viết code trong một dự án phần mềm. Nó giúp đảm bảo rằng code được viết theo một cách thống nhất và dễ đọc, hiểu và bảo trì. Code […]

Contact Me on Zalo
Call now