Công cụ SEO checklist – checkbox mới nhất 2021

SEO CheckList update 2021 SEO cơ bản: 1.Cấu hình Google search console. 2.Cấu hình Bing WebMaster Tool. 3.Thiết lập Google Analytics. 4. Cài đặt Plugin SEO Yoast hoặc All4SEO(wordpress). 5. Tạo và gửi Sitemap. 6. Cài đặt robots.txt 7. kiểm tra thao tác thủ công 8. kiểm tra sự cho phép lập chỉ mục Nghiên…

Continue reading Công cụ SEO checklist – checkbox mới nhất 2021

cong cụ seo

Internal link suggest tool

Hướng dẫn sử dụng Bước 1 điền title page bạn muốn lấy internal link suggest Bước 2 điền domain của website muốn lấy internal link Bước 3 click và Suggest link Bước 4 copy link và chèn vào nội dung bài viết Suggest link

Tool random color CSS

Hướng dẫn sử dụng: Click random color! để ngẫu nhiên Click vào hex value hoặc RGB value để copy Hex RGB Random Color!