Hướng dẫn công cụ adobe illustrator(phần 3)

PHẦN I : HƯỚNG DẪN BIẾN ĐỔI TEXT TRONG ILLUSTRATOR Biến đổi Text bằng các công cụ trong hộp thoại Envelope Distout Trong hộp thoại Envelope Distout có những lệnh như :  + Make with Warp.. ( Alt+Shift+Ctrl+W ).  + Make with Mesh ( Atl+Ctrl+M ). + Make with Top Object ( Atl+Ctrl+C ).  +…

Continue reading Hướng dẫn công cụ adobe illustrator(phần 3)

hướng dẫn adobe illustrator

Hướng dẫn bộ công cụ trong AI(phần 2)

TÌM HIỂU BỘ CÔNG CỤ LIQUIFY TRONG ILLUSTRATOR Bộ công cụ Liquify + Công cụ Width Tool ( Shift+W) : Giúp ta điều chỉnh những đường Path của đối tượng. Khi tạo ra một đường Path ta có nhiều phương pháp để biến đổi đường Stroke như vào Uniform, Basic. Ngoài ra, khi sử dụng…

Continue reading Hướng dẫn bộ công cụ trong AI(phần 2)

adobe illustrator

Sử dụng công cụ cơ bản Adobe illustrator

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BLEND TOOL TRONG ILLUSTRATOR Blend Tool là công cụ giúp ta tạo ra những dải màu hoặc những đối tượng nằm giữa những đối tượng ban đầu, Để hiển thị bảng Blend Option ta nhấn đúp vào biểu tượng của công cụ hoặc nhấn chọn vào công cụ và nhấn Enter.…

Continue reading Sử dụng công cụ cơ bản Adobe illustrator