facebook

Hướng dẫn sử dụng Graph API

Graph API có công dụng rất nhiều đối với người làm quảng cáo. Với Graph API chúng ta có thể phân tích về mặt khách hàng, phân tích về các khía cạnh của một node trong facebook. Hôm nay hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách sử dụng Graph API. Cách truy cập Graph API…

Continue reading Hướng dẫn sử dụng Graph API

Graph API

Tìm hiểu về FACEBOOK GRAPH API

Facebook GRAPH API là gì? Facebook API hổ trợ cho lập trình viên bên ngoài của Facebook có thể khai thác dữ liệu của FB thông qua truy vấn HTTP theo 2 hình thức: get, post. Graph API là cách chính để tải dữ liệu vào hoặc lấy dữ liệu ra khỏi nền tảng Facebook.…

Continue reading Tìm hiểu về FACEBOOK GRAPH API