facebook

Hướng dẫn sử dụng Graph API

Graph API có công dụng rất nhiều đối với người làm quảng cáo. Với Graph API chúng ta có thể phân tích về mặt khách hàng, phân tích về các khía cạnh của một node trong facebook. Hôm nay hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách sử dụng Graph API. Cách truy cập Graph API…

Continue reading Hướng dẫn sử dụng Graph API