Category Archives: GRAPH API

Một định nghĩa đơn giản về Graph API (Đồ thị API): nó là cách chính để đưa dữ liệu vào và ra khỏi nền tảng Facebook, là một API mô hình hóa dữ liệu theo các nút và cạnh (đối tượng và mối quan hệ) và cho phép máy khách tương tác với nhiều nút trong một yêu cầu. Đó là một HTTP API mức độ thấp mà bạn có thể truy vấn dữ liệu, gửi bài viết mới, tải lên hình ảnh và một loạt các tính năng khác.

Các thay đổi về Graph API của Facebook

Các thay đổi về Graph API của Facebook Kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2018, Facebook đã thay đổi các quyền và các trường Facebook Graph API có thể được yêu cầu. Auth0 đã cập nhật Kết nối Facebook để phản ánh những thay đổi này và sửa đổi giao diện kết nối cho […]

Contact Me on Zalo
Call now