Category Archives: cryptography

Tấn công Power Analysis

Trong mật mã, một cuộc tấn công kênh phụ được sử dụng để trích xuất dữ liệu bí mật từ một số thiết bị an toàn (chẳng hạn như thẻ thông minh , “hộp đen” chống giả mạo hoặc mạch tích hợp ). Phân tích kênh bên thường cố gắng trích xuất không xâm phạm các khóa mật mã và thông tin bí mật […]

Tổng quan Slide attack

Slide attack  là một hình thức phá mã được thiết kế để đối phó với ý tưởng phổ biến rằng ngay cả những mật mã yếu cũng có thể trở nên rất mạnh bằng cách tăng số vòng, điều này có thể ngăn chặn một cuộc tấn công khác biệt. Slide attack hoạt động theo […]

CHOSEN-CIPHERTEXT ATTACK

Tổng quan về CHOSEN-CIPHERTEXT ATTACK ‎Một số chương trình an toàn khác có thể bị đánh bại dưới cuộc chosen-ciphertext attack. Ví dụ, hệ thống mật mã ‎‎Elgamal‎‎ ‎‎được bảo mật về mặt ngữ nghĩa‎‎ dưới ‎‎cuộc tấn công văn bản được chọn‎‎, nhưng bảo mật ngữ nghĩa này có thể bị đánh bại một […]

Thám mã vi sai-Differential cryptanalysis

Là 1 dạng tấn công dựa vào các cặp bản rõ có lựa chọn, có nghĩa, người tấn công phải thu được các bản mã đã được mã hóa từ tập các bản rõ được lựa chọn đó và phân tích giá trị khác nhau giữa 2 bản rõ ảnh hưởng tới giá trị khác […]

Birthday attack là gì?

Birthday attack là một kiểu tấn công mật mã thuộc một loại tấn công brute force. Nó khai thác toán học đằng sau vấn đề birthday trong lý thuyết xác suất. Sự thành công của cuộc tấn công này phần lớn phụ thuộc vào khả năng xảy ra va chạm cao hơn được tìm thấy […]

S-Box trong AES

Thuật toán AES (Advanced Encryption Standard) nhận các khối từ 128 bit trở lên và áp dụng một chuỗi các thay thế và hoán vị. Sự thay thế sử dụng một “S-box”, được đặt tên là Rijndael S-box theo tên các nhà thiết kế của nó, một phép biến đổi phi tuyến có thể đảo […]

Timing attack là gì?

Khái niệm Timing attack Timing attack là một loại side-channel attack (tấn công kênh kề) trong ngành mật mã học, kiểu tấn công dựa vào những thông tin thu thập được từ cách thực thi của hệ thống. Mọi thao tác logic trong máy tính đều cần thời gian để thực thi và thời gian có […]

Mật mã Rubber – hose

Khái niệm mật mã Rubber – hose cryptanalysis: Lịch sử: Rubber – Hose được hình thành bởi lập trình viên tiền điện tử Julian Assange. Rubber – Hose như một công cụ cho nhân viên ủng hộ nhân quyền, những người cần bảo vệ dữ liệu nhạy cảm trong lĩnh vực này, đặc biệt là […]

Contact Me on Zalo
Call now