Mô hình Domain Logic, cách tổ chức Domain logic

Các bài viết liên quan: Các mô hình tổ chức logic Domain Trong việc tổ chức logic Domain, chúng tôi đã tách nó thành ba loại chính: Transaction script, Domain Model và Table Module. Transaction Script Cách tiếp cận đơn giản nhất để lớp Domain logic là Transaction script. Transaction script về cơ bản là…

Continue reading Mô hình Domain Logic, cách tổ chức Domain logic

N-tier và Nlayer? điều khác biệt

N-Tier và N-Layer là những khái niệm hoàn toàn khác nhau. Mọi người thường sử dụng thuật ngữ này trong quá trình thiết kế kiến ​​trúc ứng dụng. N-Tier đề cập đến n thành phần hệ thống thực tế của ứng dụng của bạn. Mặt khác, N-Layers đề cập đến kiến ​​trúc bên trong của…

Continue reading N-tier và Nlayer? điều khác biệt

NLayer-Architecture là gì?

N Layer-Architecture là việc phân chia code của ứng dụng dựa theo các layer có chức năng chuyên môn hóa riêng biệt của ứng dụng là một kỹ thuật được chấp nhận rộng rãi để giúp giảm độ phức tạp và cải thiện khả năng tái sử dụng mã. Để đạt được kiến ​​trúc phân…

Continue reading NLayer-Architecture là gì?

Complementary Colors là gì?

Complementary Colors là hai màu nằm ở phía đối diện của bánh xe màu. Là một nghệ sĩ, biết màu nào bổ sung cho nhau có thể giúp bạn đưa ra quyết định màu sắc tốt. Ví dụ: các phần bổ sung có thể làm cho nhau trông sáng hơn, chúng có thể được trộn…

Continue reading Complementary Colors là gì?