seo quá trình

Hành trình tìm kiếm

Có thể bạn đã nghe nhiều về thuật ngữ hành trình tìm kiếm của người dùng, nhưng chính xác thì nó là gì? Và nó có liên quan gì đến SEO? Hành trình tìm kiếmcủa người dùng bao gồm tất cả các bước mà người dùng thực hiện để đạt được mục tiêu của họ.…

Continue reading Hành trình tìm kiếm

Cách làm sạch cấu trúc website

Cách làm sạch cấu trúc website

Tất cả chúng ta đều biết khoảnh khắc mà trang web của bạn đã phát triển thành bộ sưu tập trang khủng khiếp này. Đó là khoảnh khắc khi bạn nhận ra rằng bạn có quá nhiều trang trong menu của mình và tính liên kết của trang web không thể tìm thấy. Và chúng…

Continue reading Cách làm sạch cấu trúc website