Rate this post

Case When là một cấu trúc trong ngôn ngữ truy vấn SQL được sử dụng để xử lý các điều kiện và thực hiện các phép tính logic trong câu lệnh truy vấn. Nó cho phép chúng ta thực hiện một loạt các trường hợp (cases) và xác định hành động tương ứng cho từng trường hợp đó.

Cú pháp cơ bản của Case When trong SQL như sau:

CASE
  WHEN condition1 THEN result1
  WHEN condition2 THEN result2
  ...
  ELSE result
END

Ở đây, condition1, condition2, … là các điều kiện mà chúng ta muốn kiểm tra, result1, result2, … là các kết quả tương ứng với từng điều kiện, và result trong phần ELSE là kết quả mặc định nếu không có điều kiện nào khớp.

Case When có thể được sử dụng trong các câu lệnh SELECT, UPDATE, INSERT để thực hiện các phép tính, biến đổi dữ liệu, phân loại và nhóm dữ liệu dựa trên các điều kiện xác định.

Với khả năng xử lý điều kiện phức tạp và thực hiện các phép tính logic, Case When là một công cụ mạnh mẽ trong SQL giúp chúng ta tạo ra các truy vấn linh hoạt và đáp ứng nhu cầu phân tích dữ liệu phức tạp.

Xem thêm Test case là gi? test case trong kiểm thử phần mềm

Cú pháp và cách sử dụng Case When trong SQL

Cú pháp của Case When trong SQL như sau:

CASE
  WHEN condition1 THEN result1
  WHEN condition2 THEN result2
  ...
  ELSE result
END

Dưới đây là cách sử dụng Case When trong các trường hợp phổ biến:

 1. Sử dụng Case When trong câu lệnh SELECT:
SELECT column1, column2,
  CASE
    WHEN condition1 THEN result1
    WHEN condition2 THEN result2
    ...
    ELSE result
  END AS new_column
FROM table;

Trong đó, column1column2 là các cột trong bảng muốn truy vấn, và new_column là tên cột mới mà chúng ta đặt sau từ khóa AS. Kết quả của Case When sẽ được hiển thị trong cột new_column tương ứng.

 1. Sử dụng Case When trong câu lệnh UPDATE:
UPDATE table
SET column = 
  CASE
    WHEN condition1 THEN result1
    WHEN condition2 THEN result2
    ...
    ELSE result
  END
WHERE condition;

Trong đó, column là cột muốn cập nhật, và condition là điều kiện để xác định các dòng dữ liệu cần cập nhật. Kết quả của Case When sẽ được gán vào cột column tương ứng.

 1. Sử dụng Case When trong câu lệnh INSERT:
INSERT INTO table (column1, column2, ...)
VALUES (
  CASE
    WHEN condition1 THEN result1
    WHEN condition2 THEN result2
    ...
    ELSE result
  END,
  ...
);

Trong đó, column1, column2, … là các cột trong bảng muốn chèn dữ liệu vào. Kết quả của Case When sẽ được chèn vào các cột tương ứng.

Lưu ý rằng cú pháp Case When có thể có nhiều điều kiện và kết quả, tùy thuộc vào yêu cầu và logic của câu truy vấn cụ thể.

Xem thêm Exclude / Include các test case trong TestNG

Ứng dụng của Case When trong SQL

Case When trong SQL được sử dụng để thực hiện các điều kiện phức tạp và trả về các kết quả tương ứng. Dưới đây là một số ứng dụng phổ biến của Case When trong SQL:

 1. Xử lý và biến đổi dữ liệu: Case When cho phép chúng ta thực hiện các phép tính, chuyển đổi dữ liệu hoặc tạo các giá trị mới dựa trên các điều kiện cụ thể. Ví dụ, có thể sử dụng Case When để tạo cột mới dựa trên giá trị của cột hiện tại, như phân loại dữ liệu hoặc gán nhãn cho dữ liệu.
 2. Xác định trạng thái hoặc danh mục: Case When cho phép chúng ta xác định trạng thái hoặc danh mục dựa trên các điều kiện cụ thể. Ví dụ, trong một bảng đơn hàng, chúng ta có thể sử dụng Case When để xác định trạng thái của đơn hàng (như “Đã giao”, “Đang xử lý”, “Đã hủy”…) dựa trên các trường như ngày giao hàng, trạng thái thanh toán…
 3. Tạo các điều kiện logic phức tạp: Case When cho phép chúng ta kết hợp nhiều điều kiện và tạo ra các biểu thức logic phức tạp. Ví dụ, có thể sử dụng Case When để xác định một loạt các quy tắc phân loại dựa trên nhiều điều kiện kết hợp, nhưng chỉ trả về một kết quả duy nhất.
 4. Xử lý dữ liệu thiếu: Case When có thể được sử dụng để xử lý dữ liệu thiếu (NULL). Chúng ta có thể kiểm tra điều kiện và trả về giá trị mặc định hoặc giá trị thay thế nếu dữ liệu bị thiếu.

Tóm lại, Case When trong SQL có nhiều ứng dụng và giúp chúng ta xử lý, biến đổi dữ liệu và thực hiện các phép tính phức tạp dựa trên các điều kiện xác định.

Xem thêm Chạy các Test Case với Regex

Lợi ích và ưu điểm của Case When trong SQL

Sử dụng Case When trong SQL mang lại một số lợi ích và ưu điểm quan trọng, bao gồm:

 1. Linh hoạt: Case When cho phép xử lý các điều kiện phức tạp trong các truy vấn SQL. Bạn có thể xác định nhiều điều kiện và thực hiện các hành động tương ứng cho mỗi điều kiện đó. Điều này giúp bạn có khả năng linh hoạt và mạnh mẽ trong việc xử lý dữ liệu.
 2. Xử lý dữ liệu động: Case When cho phép bạn xử lý dữ liệu động và tạo ra các giá trị mới dựa trên các điều kiện. Bạn có thể áp dụng các phép tính, chuyển đổi dữ liệu và tạo các trường mới trong kết quả truy vấn.
 3. Đọc và hiểu dễ dàng: Sử dụng Case When giúp làm cho mã SQL trở nên dễ đọc và dễ hiểu. Bằng cách sử dụng cú pháp đơn giản và trực quan, bạn có thể mô tả các điều kiện và hành động tương ứng một cách rõ ràng.
 4. Giảm độ phức tạp của truy vấn: Khi bạn gặp phải các truy vấn phức tạp hoặc phải xử lý các điều kiện logic phức tạp, Case When là một công cụ hữu ích để giảm độ phức tạp của truy vấn. Thay vì viết nhiều câu lệnh IF hoặc ELSE IF, bạn có thể sử dụng Case When để tạo ra một câu lệnh duy nhất và dễ quản lý.
 5. Tăng hiệu suất truy vấn: Với Case When, bạn có thể thực hiện các phép tính và xử lý dữ liệu trong một truy vấn duy nhất, giảm số lượng truy vấn phải thực hiện. Điều này có thể cải thiện hiệu suất và tối ưu hóa thời gian thực hiện truy vấn.

Tóm lại, sử dụng Case When trong SQL mang lại lợi ích và ưu điểm đáng kể, bao gồm tính linh hoạt, khả năng xử lý dữ liệu động, đọc và hiểu dễ dàng, giảm độ phức tạp của truy vấn và tăng hiệu suất truy vấn.

Xem thêm switch case trong C++ là gì ?

Lưu ý khi sử dụng Case When trong SQL

Khi sử dụng Case When trong SQL, có một số lưu ý quan trọng sau đây:

 1. Cú pháp đúng: Đảm bảo rằng bạn sử dụng cú pháp đúng cho Case When. Mỗi điều kiện và hành động phải được đặt trong cặp từ khóa CASE và END, và điều kiện và hành động phải được phân cách bằng từ khóa WHEN và THEN.
 2. Xử lý trường hợp không xác định: Đặt một điều kiện mặc định (ELSE) để xử lý các trường hợp không khớp với bất kỳ điều kiện nào trong Case When. Điều này giúp đảm bảo rằng bạn có một giá trị được trả về trong mọi trường hợp.
 3. Kiểm tra các điều kiện đặc biệt: Trong trường hợp các điều kiện đặc biệt, hãy kiểm tra xem các điều kiện có thể xảy ra đồng thời hay không. Điều này đảm bảo rằng bạn đặt các điều kiện đúng và xử lý chính xác.
 4. Hiệu suất truy vấn: Nếu có nhiều trường hợp và điều kiện trong Case When, hãy cân nhắc về hiệu suất truy vấn. Đôi khi việc sử dụng các truy vấn riêng biệt hoặc các câu lệnh IF khác có thể tối ưu hơn.
 5. Đảm bảo tính đọc và hiểu: Hãy viết Case When một cách rõ ràng và dễ đọc để người khác có thể hiểu được ý nghĩa và logic của truy vấn. Đặt tên hợp lý cho các điều kiện và hành động để giúp quản lý và duy trì mã dễ dàng hơn.
 6. Kiểm tra kết quả: Luôn kiểm tra kết quả của truy vấn Case When để đảm bảo rằng nó đáp ứng đúng yêu cầu và mong đợi của bạn. Sử dụng các bộ dữ liệu thử nghiệm để kiểm tra và xác minh kết quả truy vấn.

Tóm lại, khi sử dụng Case When trong SQL, hãy tuân thủ cú pháp đúng, xử lý các trường hợp không xác định, kiểm tra các điều kiện đặc biệt, cân nhắc về hiệu suất truy vấn, đảm bảo tính đọc và hiểu, và kiểm tra kết quả của truy vấn

Xem thêm Chạy các test case trong TestNG mà không cần trình biên dịch java

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now