Rate this post

Candlestick chart là một loại biểu đồ giá gồm các thanh dạng nến, biểu thị các giá trần, giá cao, giá thấp và giá đóng của một mã cổ phiếu, tiền tệ hoặc hàng hóa trong một khoảng thời gian nhất định. Màu của thanh nến có thể biểu thị sự tăng hoặc giảm giá trong một khoảng thời gian nhất định.

Các bài viết liên quan:

Định nghĩa candlestick chart

Candlestick chart là một loại biểu đồ sử dụng trong phân tích kỹ thuật để hiển thị biến động giá của một tài sản tài chính trong một khoảng thời gian cụ thể. Nó được gọi là “candlestick” (nến) vì hình dạng của nó giống như một cây nến với thân và mũi.

Mỗi cây nến trên biểu đồ biểu thị một khoảng thời gian nhất định, thường là một ngày, và có các thành phần sau:

 • Thân cây nến: Đại diện cho khoảng giữa giá mở cửa và giá đóng cửa trong khoảng thời gian đó. Nếu giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, thì thân nến thường được vẽ màu trắng hoặc xanh. Ngược lại, nếu giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, thì thân nến thường được vẽ màu đen hoặc đỏ.
 • Mũi trên: Đại diện cho giá cao nhất đạt được trong khoảng thời gian.
 • Mũi dưới: Đại diện cho giá thấp nhất đạt được trong khoảng thời gian.

Candlestick chart cung cấp thông tin quan trọng về xu hướng và tình hình thị trường. Nhờ vào hình dạng và màu sắc của các cây nến, người dùng có thể nhận biết được sự cạnh tranh giữa người mua và người bán, xác định mức độ biến động của giá, và tìm kiếm các mô hình hoặc tín hiệu dự báo tiềm năng.

Candlestick chart là một công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật và được sử dụng rộng rãi trong các thị trường tài chính như chứng khoán, ngoại hối và tiền điện tử.

Ý nghĩa của các thành phần trong cây nến

Các thành phần trong cây nến (candlestick) trong biểu đồ candlestick chart mang ý nghĩa và cung cấp thông tin quan trọng về biến động giá và tình hình thị trường. Dưới đây là ý nghĩa của từng thành phần:

 1. Thân cây nến (Candle body):
  • Thân cây nến biểu thị khoảng giá mở cửa và giá đóng cửa trong khoảng thời gian đại diện bởi cây nến.
  • Nếu thân nến được vẽ màu trắng hoặc xanh, điều đó thường chỉ ra rằng giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa. Đây thường là tín hiệu tích cực và cho thấy sự tăng giá.
  • Nếu thân nến được vẽ màu đen hoặc đỏ, điều đó thường chỉ ra rằng giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa. Đây thường là tín hiệu tiêu cực và cho thấy sự giảm giá.
 2. Mũi trên (Upper wick):
  • Mũi trên biểu thị giá cao nhất đạt được trong khoảng thời gian đó.
  • Mũi trên dài hơn thể hiện sự tăng giá mạnh và khả năng đảo chiều giá cao hơn.
 3. Mũi dưới (Lower wick):
  • Mũi dưới biểu thị giá thấp nhất đạt được trong khoảng thời gian đó.
  • Mũi dưới dài hơn thể hiện sự giảm giá mạnh và khả năng đảo chiều giá thấp hơn.

Tổng hợp lại, các thành phần trong cây nến cung cấp thông tin về biến động giá, sự cạnh tranh giữa người mua và người bán, và tình hình thị trường. Bằng cách phân tích và hiểu ý nghĩa của các thành phần này, người dùng có thể đưa ra các quyết định giao dịch thông minh và nhận biết các mô hình và tín hiệu dự báo tiềm năng trên biểu đồ candlestick.

Các mẫu cây nến phổ biến (Common candlestick patterns)

Có nhiều mẫu cây nến phổ biến trong phân tích kỹ thuật mà người dùng thường sử dụng để nhận biết các tín hiệu và mô hình giá tiềm năng trên biểu đồ candlestick. Dưới đây là một số mẫu cây nến phổ biến:

 1. Doji: Một cây nến doji có thân rất ngắn hoặc không có thân, với mũi trên và mũi dưới có độ dài gần như bằng nhau. Nó thường biểu thị sự cân bằng giữa người mua và người bán, và có thể là tín hiệu cho sự đảo chiều tiềm năng.
 2. Hammer và Hanging Man: Hai mẫu này có thân nến ngắn, mũi dưới dài và không có hoặc có mũi trên rất nhỏ. Hammer thường xuất hiện ở đáy xu hướng giảm và có thể là tín hiệu cho sự đảo chiều tăng. Hanging Man xuất hiện ở đỉnh xu hướng tăng và có thể là tín hiệu cho sự đảo chiều giảm.
 3. Shooting Star và Inverted Hammer: Hai mẫu này cũng có thân nến ngắn, mũi trên dài và không có hoặc có mũi dưới rất nhỏ. Shooting Star xuất hiện ở đỉnh xu hướng tăng và có thể là tín hiệu cho sự đảo chiều giảm. Inverted Hammer xuất hiện ở đáy xu hướng giảm và có thể là tín hiệu cho sự đảo chiều tăng.
 4. Engulfing Patterns: Gồm có hai mẫu là Bullish Engulfing và Bearish Engulfing. Bullish Engulfing xuất hiện khi một cây nến trắng lớn “nuốt chửng” cây nến đen nhỏ trước đó, thường là tín hiệu cho sự đảo chiều tăng. Bearish Engulfing xuất hiện khi một cây nến đen lớn “nuốt chửng” cây nến trắng nhỏ trước đó, thường là tín hiệu cho sự đảo chiều giảm.
 5. Morning Star và Evening Star: Hai mẫu này xuất hiện trong một chuỗi gồm ba cây nến. Morning Star bao gồm một cây nến giảm, một cây nến nhỏ có thân rất ngắn hoặc không có thân, và một cây nến tăng. Nó thường là tín hiệu cho sự đảo chiều tăng. Evening Star bao gồm một cây nến tăng, một cây nến nhỏ có thân rất ngắn hoặc không có thân, và một cây nến giảm. Evening Star thường là tín hiệu cho sự đảo chiều giảm.
 6. Piercing Pattern và Dark Cloud Cover: Hai mẫu này cũng xuất hiện trong một chuỗi gồm hai cây nến. Piercing Pattern bao gồm một cây nến giảm và một cây nến tăng. Cây nến tăng thường mở cửa thấp hơn giá đóng cửa của cây nến giảm và đóng cửa trên giữa của thân nến giảm. Đây có thể là tín hiệu cho sự đảo chiều tăng. Dark Cloud Cover bao gồm một cây nến tăng và một cây nến giảm. Cây nến giảm thường mở cửa cao hơn giá đóng cửa của cây nến tăng và đóng cửa dưới giữa của thân nến tăng. Đây có thể là tín hiệu cho sự đảo chiều giảm.

Đây chỉ là một số ví dụ về các mẫu cây nến phổ biến. Có nhiều mẫu khác nhau và việc nhận diện và hiểu các mẫu này có thể giúp người dùng trong việc phân tích biểu đồ candlestick và đưa ra các quyết định giao dịch thông minh.

Các thông tin cần thiết khi ta đọc candlestick chart

Candlestick chart là một dạng biểu đồ gồm các “bùng nổ” để biểu thị giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa của một sản phẩm, chứng khoán hoặc cryptocurrency trong một khoảng thời gian nhất định. Các thông tin cần thiết khi đọc một candlestick chart bao gồm:

 • Giá mở cửa: Giá một sản phẩm, chứng khoán hoặc cryptocurrency đầu tiên được giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định.
 • Giá cao nhất: Giá cao nhất một sản phẩm, chứng khoán hoặc cryptocurrency đã đạt được trong một khoảng thời gian nhất định.
 • Giá thấp nhất: Giá thấp nhất một sản phẩm, chứng khoán hoặc cryptocurrency đã đạt được trong một khoảng thời gian nhất định.
 • Giá đóng cửa: Giá cuối cùng một sản phẩm, chứng khoán hoặc cryptocurrency đã được giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định.

Thông tin này cần được tổng hợp để có thể phân tích giá và xác định xu hướng giá trong tương lai.

Áp dụng candlestick chart vào giao dịch

Candlestick chart có thể được áp dụng trong quá trình giao dịch để đưa ra quyết định mua vào hoặc bán ra dựa trên các mô hình và tín hiệu mà nó cung cấp. Dưới đây là một số cách áp dụng candlestick chart vào giao dịch:

 1. Xác nhận xu hướng: Sử dụng candlestick chart để xác nhận xu hướng chính của thị trường. Nếu thấy nhiều cây nến tăng liên tiếp (bullish), đó là tín hiệu cho xu hướng tăng giá và bạn có thể xem xét mở vị trí mua vào. Nếu thấy nhiều cây nến giảm liên tiếp (bearish), đó là tín hiệu cho xu hướng giảm giá và bạn có thể xem xét mở vị trí bán ra.
 2. Nhận diện các mô hình đảo chiều: Tìm kiếm các mô hình candlestick như Engulfing, Hammer, Hanging Man, Morning Star, Evening Star và các mô hình khác để nhận diện điểm đảo chiều tiềm năng của thị trường. Khi một mô hình được xác nhận, bạn có thể đưa ra quyết định giao dịch tương ứng.
 3. Xác định điểm vào và điểm ra: Sử dụng candlestick chart để xác định điểm vào và điểm ra trong giao dịch. Ví dụ, bạn có thể đặt một lệnh mua khi một cây nến tăng vượt qua mức cao của cây nến trước đó, và đặt một lệnh bán khi một cây nến giảm vượt qua mức thấp của cây nến trước đó.
 4. Kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật: Kết hợp candlestick chart với các chỉ báo kỹ thuật khác như đường trung bình di động, MACD, RSI và Bollinger Bands để tăng tính chính xác và xác nhận các tín hiệu giao dịch.

Tuy nhiên, quan trọng nhất là phải thực hành và nghiên cứu thêm về candlestick chart để hiểu rõ hơn về cách nó hoạt động và cách áp dụng nó vào giao dịch.

Trong cryptocurrency exchange thì Candlestick chart làm đc gì ?

Trong cryptocurrency exchange, Candlestick chart được sử dụng để giúp phân tích giá của các loại tiền điện tử. Nó cho thấy sự tương quan giữa giá mở cửa và giá đóng cửa trong một khoảng thời gian nhất định, cũng như cao nhất và thấp nhất trong khoảng thời gian đó. Nó cũng cho thấy xem xu hướng giá hiện tại của tiền điện tử đó có phải là lên hay xuống.

Xem thêm SEO URL là gì? tối ưu URL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now