Rate this post

Candlestick chart là một loại biểu đồ giá gồm các thanh dạng nến, biểu thị các giá trần, giá cao, giá thấp và giá đóng của một mã cổ phiếu, tiền tệ hoặc hàng hóa trong một khoảng thời gian nhất định. Màu của thanh nến có thể biểu thị sự tăng hoặc giảm giá trong một khoảng thời gian nhất định.

Các bài viết liên quan:

Các thông tin cần thiết khi ta đọc candle stick chart

Candle stick chart là một dạng biểu đồ gồm các “bùng nổ” để biểu thị giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa của một sản phẩm, chứng khoán hoặc cryptocurrency trong một khoảng thời gian nhất định. Các thông tin cần thiết khi đọc một candle stick chart bao gồm:

  • Giá mở cửa: Giá một sản phẩm, chứng khoán hoặc cryptocurrency đầu tiên được giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định.
  • Giá cao nhất: Giá cao nhất một sản phẩm, chứng khoán hoặc cryptocurrency đã đạt được trong một khoảng thời gian nhất định.
  • Giá thấp nhất: Giá thấp nhất một sản phẩm, chứng khoán hoặc cryptocurrency đã đạt được trong một khoảng thời gian nhất định.
  • Giá đóng cửa: Giá cuối cùng một sản phẩm, chứng khoán hoặc cryptocurrency đã được giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định.

Thông tin này cần được tổng hợp để có thể phân tích giá và xác định xu hướng giá trong tương lai.

Trong cryptocurrency exchange thì Candle stick chart làm đc gì ?

Trong cryptocurrency exchange, Candle stick chart được sử dụng để giúp phân tích giá của các loại tiền điện tử. Nó cho thấy sự tương quan giữa giá mở cửa và giá đóng cửa trong một khoảng thời gian nhất định, cũng như cao nhất và thấp nhất trong khoảng thời gian đó. Nó cũng cho thấy xem xu hướng giá hiện tại của tiền điện tử đó có phải là lên hay xuống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now