Rate this post

Trong CSS, calc() là một hàm tính toán cho phép bạn thực hiện các phép tính trên giá trị số trong thuộc tính. Bạn có thể sử dụng calc() để tính toán giá trị cho các thuộc tính như chiều rộng, chiều cao, padding, margin, font-size, v.v.

Các bài viết liên quan:

Giới thiệu về calc trong CSS

Calc là một hàm tính toán trong CSS cho phép bạn thực hiện các phép tính toán số học trong các giá trị thuộc tính CSS. Nó cho phép bạn tính toán giá trị của các thuộc tính CSS dựa trên các phép toán cộng, trừ, nhân và chia.

Calc được sử dụng phổ biến trong thiết kế giao diện đáp ứng, nơi mà các giá trị kích thước phải thay đổi dựa trên kích thước màn hình hoặc các yếu tố khác. Bằng cách sử dụng calc, bạn có thể tạo ra các giá trị linh hoạt và động trong CSS mà không cần phải sử dụng JavaScript hoặc các giải pháp khác.

Cú pháp cơ bản của calc là: calc(expression), trong đó expression là một biểu thức số học bao gồm các giá trị số và các phép toán cộng (+), trừ (-), nhân (*) và chia (/).

Xem thêm max-width trong css

Ví dụ, bạn có thể sử dụng calc để tính toán kích thước của một phần tử dựa trên kích thước màn hình. Ví dụ: width: calc(100% - 20px); sẽ thiết lập chiều rộng của phần tử bằng 100% chiều rộng của phần tử cha trừ đi 20px.

Calc cũng hỗ trợ các đơn vị đo lường CSS như px, em, rem, vh, vw, v.v., cho phép bạn kết hợp các đơn vị này với các phép tính để tính toán giá trị CSS một cách linh hoạt.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng calc không được hỗ trợ trên tất cả các trình duyệt cũ, do đó nên kiểm tra tính tương thích của nó với các trình duyệt mục tiêu trước khi sử dụng.

Calc là một công cụ mạnh mẽ trong CSS, giúp bạn tạo ra các giá trị linh hoạt và động trong thiết kế giao diện.

Ví dụ:

.box {
  width: calc(100% - 40px); /* Chiều rộng là 100% trừ 40px */
  height: calc(50vh + 20px); /* Chiều cao là 50% chiều cao của viewport cộng thêm 20px */
  margin: calc(10px + 2%); /* Margin là 10px cộng thêm 2% */
  font-size: calc(16px + 2vw); /* Kích thước font là 16px cộng thêm 2% chiều rộng của viewport */
}

Trong ví dụ trên, tôi sử dụng calc() để tính toán giá trị cho chiều rộng, chiều cao, margin và font-size của thành phần .box.

Lưu ý rằng, calc() chỉ hỗ trợ trên các trình duyệt mới và cần phải được sử dụng cùng với giá trị tuyệt đối hoặc tỉ lệ.

Calc() là một tính năng rất mạnh mẽ, giúp cho việc thiết kế responsive trong css trở nên dễ dàng hơn, đặc biệt khi bạn muốn tạo ra các thiết kế phức tạp hơn.

Xem thêm Kiểm tra lỗ hổng bảo mật CSS Injection

Cú pháp và cách sử dụng calc

Cú pháp của calc trong CSS là calc(expression), trong đó expression là một biểu thức số học bao gồm các giá trị số và các phép toán cộng (+), trừ (-), nhân (*) và chia (/). Dưới đây là một số cách sử dụng calc trong CSS:

 1. Tính toán kích thước:
  • Ví dụ: width: calc(100% - 20px); sẽ thiết lập chiều rộng của một phần tử bằng 100% chiều rộng của phần tử cha trừ đi 20px.
 2. Tính toán kích thước dựa trên phần trăm:
  • Ví dụ: width: calc(50% - 10px); sẽ thiết lập chiều rộng của một phần tử bằng 50% chiều rộng của phần tử cha trừ đi 10px.
 3. Tính toán kích thước dựa trên đơn vị đo lường:
  • Ví dụ: height: calc(100vh - 50px); sẽ thiết lập chiều cao của một phần tử bằng 100% chiều cao của viewport trừ đi 50px.
 4. Kết hợp các đơn vị đo lường và phép tính:
  • Ví dụ: padding: calc(10px + 2rem); sẽ thiết lập padding của một phần tử bằng 10px cộng với 2 lần giá trị của rem.
 5. Tính toán giá trị màu sắc:
  • Ví dụ: background-color: rgba(0, 0, 0, calc(0.5 * 0.8)); sẽ thiết lập màu nền của một phần tử với độ trong suốt là 50% của màu đen (rgba(0, 0, 0)) nhân với 0.8.

Các ví dụ trên chỉ là một số trường hợp thường gặp. Bạn có thể sử dụng calc để tính toán và áp dụng cho nhiều thuộc tính CSS khác nhau như margin, border, font-size, v.v.

Lưu ý rằng calc không được hỗ trợ trên tất cả các trình duyệt cũ, do đó hãy kiểm tra tính tương thích của nó với các trình duyệt mục tiêu trước khi sử dụng.

Xem thêm Tìm hiểu về tấn công Man-in-the-Browser

Tại sao sử dụng calc trong css

Sử dụng calc() trong CSS có nhiều lý do và lợi ích, một số trong số chúng là:

 • Tạo hiệu ứng responsive: Bạn có thể sử dụng calc() để tính toán giá trị cho các thuộc tính theo tỷ lệ với chiều rộng hoặc chiều cao của viewport, giúp tạo ra hiệu ứng responsive cho trang web.
 • Tạo thiết kế linh hoạt: Bạn có thể sử dụng calc() để tính toán giá trị cho các thuộc tính dựa trên giá trị khác, giúp cho việc thiết kế linh hoạt hơn và dễ dàng hơn khi muốn thay đổi giá trị của các thuộc tính.
 • Tạo thiết kế phức tạp: Bạn có thể sử dụng calc() để tính toán giá trị cho các thuộc tính dựa trên các phép tính phức tạp, giúp tạo ra các thiết kế phức tạp hơn.
 • Tạo sự tương thích: Bạn có thể sử dụng calc() để giải quyết các vấn đề về tương thích trên các trình duyệt cũ hơn hoặc trên các thiết bị khác nhau. Ví dụ, bạn có thể sử dụng calc() để tính toán giá trị cho một thuộc tính nhưng sử dụng giá trị tuyệt đối cho các trình duyệt cũ hơn hoặc thiết bị di động.
 • Tạo sự linh hoạt: Sử dụng calc() giúp cho việc thay đổi giá trị của các thuộc tính trở nên dễ dàng hơn, ví dụ như khi bạn muốn thay đổi kích thước của một phần tử thì bạn chỉ cần thay đổi giá trị của một biến mà không cần phải sửa lại toàn bộ mã CSS. Điều này giúp cho việc quản lý và bảo trì mã CSS trở nên dễ dàng hơn.
 • Tạo hiệu ứng chuyển đổi: Bạn có thể sử dụng calc() để tạo ra các hiệu ứng chuyển đổi như trong ví dụ tôi đã giới thiệu trước đó.

Tổng hợp lại, sử dụng calc() trong CSS giúp cho việc thiết kế và quản lý trang web trở nên dễ dàng hơn và tạo ra các hiệu ứng đẹp mắt và linh hoạt hơn.

Xem thêm CSS trong React

Một số ví dụ calc() trong css

Ví dụ 1: Tính toán chiều rộng của một thành phần với 100% chiều rộng của cha trừ 20px

.box {
  width: calc(100% - 20px);
}

Ví dụ 2: Tính toán kích thước font dựa trên chiều rộng của viewport

body {
  font-size: calc(16px + 2vw);
}

Ví dụ 3: Tính toán chiều cao của một thành phần với 50% chiều cao của viewport cộng thêm 10px

.box {
  height: calc(50vh + 10px);
}

Ví dụ 4: Tính toán padding của một thành phần với 5% chiều rộng của viewport

.box {
  padding: calc(5vw);
}

Ví dụ 5: Tính toán margin của một thành phần với 20px trừ đi 2% chiều rộng của viewport

.box {
  margin: calc(20px - 2%);
}

Trong các ví dụ trên, tôi sử dụng calc() để tính toán giá trị cho các thuộc tính như chiều rộng, chiều cao, padding, margin, font-size của các thành phần.

Xem thêm Tensor 2 chiều

Một số câu hỏi phổ biến về calc trong css

Dưới đây là một số câu hỏi phổ biến về calc trong CSS:

 1. Calc là gì trong CSS?
 • Calc là một hàm tính toán trong CSS, cho phép bạn tính toán giá trị của một thuộc tính CSS bằng cách sử dụng các phép toán cơ bản như cộng, trừ, nhân và chia.
 1. Làm thế nào để sử dụng calc trong CSS?
 • Bạn có thể sử dụng calc bằng cách viết công thức tính toán giá trị thuộc tính. Ví dụ: width: calc(100% – 50px); sẽ tính toán giá trị của thuộc tính width là 100% trừ đi 50px.
 1. Calc hoạt động với các đơn vị đo lường nào?
 • Calc hoạt động với hầu hết các đơn vị đo lường trong CSS, bao gồm px, em, rem, %, vh, vw, vmin và vmax.
 1. Có thể sử dụng calc để tính toán giá trị của nhiều thuộc tính CSS khác nhau được không?
 • Có, bạn có thể sử dụng calc để tính toán giá trị của nhiều thuộc tính CSS khác nhau, ví dụ như width, height, margin, padding, v.v.
 1. Calc có hỗ trợ các phép toán khác nhau như lũy thừa, căn bậc hai, v.v. không?
 • Không, calc chỉ hỗ trợ các phép toán cơ bản như cộng, trừ, nhân và chia.
 1. Calc có tương thích với tất cả các trình duyệt không?
 • Calc được hỗ trợ bởi hầu hết các trình duyệt hiện đại, bao gồm cả Chrome, Firefox, Safari, Edge và Opera. Tuy nhiên, một số trình duyệt cũ hơn có thể không hỗ trợ calc hoặc hỗ trợ không đầy đủ.
 1. Calc có ảnh hưởng đến hiệu suất của website không?
 • Việc sử dụng calc không ảnh hưởng đến hiệu suất của website nếu được sử dụng đúng cách. Tuy nhiên, nếu tính toán phức tạp quá nhiều, nó có thể ảnh hưởng đến tốc độ tải trang. Do đó, bạn nên sử dụng calc một cách hợp lý và tránh tính toán quá nhiều giá trị trong một thuộc tính.
 1. Làm thế nào để kiểm tra xem calc có hoạt động đúng không trên trình duyệt của mình?
 • Bạn có thể sử dụng trang kiểm tra tính năng CSS3 của trình duyệt của mình để kiểm tra xem calc có hoạt động đúng không. Hoặc nếu bạn muốn kiểm tra từng trang web, bạn có thể mở Developer Tool của trình duyệt và kiểm tra xem calc có được tính toán đúng không.
 1. Làm thế nào để xử lý lỗi khi sử dụng calc?
 • Nếu bạn gặp lỗi khi sử dụng calc, bạn có thể kiểm tra lại cú pháp của công thức tính toán hoặc kiểm tra xem giá trị đơn vị đo lường được sử dụng có hợp lệ không. Nếu vẫn không giải quyết được, bạn có thể tìm kiếm trên mạng hoặc hỏi các chuyên gia CSS để giúp đỡ.
 1. Có thể sử dụng calc trong media query không?
 • Có, bạn có thể sử dụng calc trong media query để tính toán giá trị của các thuộc tính CSS dựa trên kích thước màn hình của thiết bị. Ví dụ: @media screen and (min-width: calc(768px + 10%)); sẽ tính toán giá trị của min-width là 768px cộng thêm 10% chiều rộng màn hình của thiết bị.

Xem thêm Selenium IDE- xác định phần tử html cho testing website

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now