Rate this post

Jupyter Notebook là một môi trường tính toán tương tác và mở rộng được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực khoa học dữ liệu, học máy và phân tích dữ liệu. Nó cho phép người dùng tạo, chia sẻ và thực thi mã, tạo ra các tài liệu tương tác chứa mã, văn bản, công thức toán học, hình ảnh và đồ thị.

Jupyter Notebook ban đầu được phát triển từ dự án IPython vào năm 2014. Tên “Jupyter” kết hợp ba ngôn ngữ lập trình phổ biến trong khoa học dữ liệu, đó là Julia, Python và R. Môi trường này cho phép người dùng làm việc với các ngôn ngữ lập trình khác nhau và cung cấp một giao diện trực quan để thực hiện các phân tích dữ liệu phức tạp.

Xem thêm Cài đặt thư viện Keras: hướng dẫn chi tiết

Một trong những đặc điểm nổi bật của Jupyter Notebook là khả năng chạy các đoạn mã theo từng ô (cell) một. Người dùng có thể nhập và thực thi mã từng phần và xem kết quả trực tiếp. Điều này giúp tách biệt các phần của mã và tạo ra một quy trình làm việc linh hoạt và trực quan.

Jupyter Notebook cũng hỗ trợ việc tạo và chia sẻ tài liệu tương tác, được gọi là “notebook”, với định dạng .ipynb. Người dùng có thể viết và tạo ra các tài liệu chứa mã, lời giải thích, hình ảnh, công thức toán học, biểu đồ và các phần tử tương tác khác. Các notebook này có thể được chia sẻ trực tuyến, giúp người dùng trình bày công việc, trình bày phân tích và hướng dẫn bằng cách chia sẻ liên kết hoặc xuất ra dưới dạng tệp tin.

Jupyter Notebook được cài đặt thông qua gói phần mềm Anaconda, một nền tảng phát triển khoa học dữ liệu phổ biến. Nó cũng có thể được cài đặt thông qua pip (trình quản lý gói Python) hoặc một môi trường ảo Python.

Với tính năng linh hoạt, khả năng tương tác và khả năng chia sẻ tài liệu, Jupyter Notebook đã trở thành một công cụ quan trọng cho các nhà nghiên cứu, nhà khoa học dữ liệu và những người làm việc trong lĩnh vực phân tích dữ liệu.

Xem thêm Cài đặt PyTorch: Hướng dẫn từ cơ bản đến nâng cao

Cách cài đặt Jupyter Notebook trên hệ điều hành Windows

Dưới đây là các bước cài đặt Jupyter Notebook trên hệ điều hành Windows:

Bước 1: Chuẩn bị môi trường

 1. Đảm bảo rằng bạn đã cài đặt Python trên hệ thống của mình. Bạn có thể tải xuống phiên bản Python mới nhất từ trang chủ Python (https://www.python.org) và cài đặt theo hướng dẫn.

Bước 2: Cài đặt Jupyter Notebook qua Anaconda

 1. Truy cập trang web của Anaconda (https://www.anaconda.com/products/individual) và tải xuống bản cài đặt phù hợp với hệ điều hành Windows.
 2. Chạy tệp cài đặt Anaconda đã tải xuống và làm theo hướng dẫn để cài đặt Anaconda trên máy tính.
 3. Sau khi cài đặt hoàn tất, mở Anaconda Navigator. Đây là một ứng dụng giúp quản lý môi trường và các công cụ trong Anaconda.
 4. Trong Anaconda Navigator, chọn môi trường mặc định hoặc tạo môi trường mới nếu cần thiết.
 5. Trong môi trường đã chọn, tìm và chọn “Jupyter Notebook” trong danh sách các công cụ có sẵn.
 6. Nhấn nút “Install” để cài đặt Jupyter Notebook trong môi trường đã chọn.

Bước 3: Cài đặt Jupyter Notebook thông qua pip

 1. Mở cửa sổ Command Prompt trên máy tính.
 2. Gõ lệnh sau để cài đặt Jupyter Notebook qua pip:pip install jupyter notebook
 3. Chờ quá trình cài đặt hoàn tất.

Khởi chạy Jupyter Notebook

 1. Mở Command Prompt hoặc Anaconda Prompt trên máy tính.
 2. Gõ lệnh sau và nhấn Enter để khởi động Jupyter Notebook:jupyter notebook
 3. Trình duyệt web mặc định của bạn sẽ được mở và hiển thị giao diện Jupyter Notebook.
 4. Tại giao diện Jupyter Notebook, bạn có thể tạo mới notebook, mở các notebook đã tồn tại và thực hiện các tác vụ khác như viết mã, thực thi mã và trình bày kết quả.

Sau khi hoàn thành các bước trên, bạn đã cài đặt và khởi chạy thành công Jupyter Notebook trên hệ điều hành Windows. Bạn có thể sử dụng Jupyter Notebook để thực hiện phân tích dữ liệu, viết và chia sẻ tài liệu tương tác, và thực hiện các tác vụ liên quan đến khoa học dữ liệu.

Xem thêm Thiết lập Môi trường data science cho Python

Cách cài đặt Jupyter Notebook trên hệ điều hành macOS

Dưới đây là các bước cài đặt Jupyter Notebook trên hệ điều hành macOS:

Bước 1: Chuẩn bị môi trường

 1. Đảm bảo rằng bạn đã cài đặt Python trên hệ thống của mình. macOS đi kèm với Python được cài đặt sẵn, nhưng bạn có thể cài đặt phiên bản Python mới nhất nếu muốn.

Bước 2: Cài đặt Jupyter Notebook qua Anaconda

 1. Truy cập trang web của Anaconda (https://www.anaconda.com/products/individual) và tải xuống bản cài đặt phù hợp với macOS.
 2. Mở tệp cài đặt Anaconda đã tải xuống và làm theo hướng dẫn để cài đặt Anaconda trên máy tính.
 3. Sau khi cài đặt hoàn tất, mở Terminal trên máy tính.
 4. Gõ lệnh sau để cài đặt Jupyter Notebook trong môi trường Anaconda:conda install jupyter notebook
 5. Chờ quá trình cài đặt hoàn tất.

Bước 3: Cài đặt Jupyter Notebook thông qua pip

 1. Mở Terminal trên máy tính.
 2. Gõ lệnh sau để cài đặt Jupyter Notebook qua pip:pip install jupyter notebook
 3. Chờ quá trình cài đặt hoàn tất.

Khởi chạy Jupyter Notebook

 1. Mở Terminal trên máy tính.
 2. Gõ lệnh sau và nhấn Enter để khởi động Jupyter Notebook:jupyter notebook
 3. Trình duyệt web mặc định của bạn sẽ được mở và hiển thị giao diện Jupyter Notebook.
 4. Tại giao diện Jupyter Notebook, bạn có thể tạo mới notebook, mở các notebook đã tồn tại và thực hiện các tác vụ khác như viết mã, thực thi mã và trình bày kết quả.

Xem thêm Anaconda trong Data science

Cách cài đặt Jupyter Notebook trên hệ điều hành Linux

Dưới đây là các bước cài đặt Jupyter Notebook trên hệ điều hành Linux:

Bước 1: Chuẩn bị môi trường

 1. Đảm bảo rằng bạn đã cài đặt Python trên hệ thống của mình. Linux thường đi kèm với Python được cài đặt sẵn, nhưng bạn có thể cài đặt phiên bản Python mới nhất nếu muốn.

Bước 2: Cài đặt Jupyter Notebook qua Anaconda

 1. Truy cập trang web của Anaconda (https://www.anaconda.com/products/individual) và tải xuống bản cài đặt phù hợp với hệ điều hành Linux.
 2. Mở Terminal trên máy tính.
 3. Di chuyển đến thư mục chứa tệp cài đặt Anaconda bằng lệnh cd <đường_dẫn_đến_thư_mục>. Ví dụ: cd ~/Downloads để di chuyển đến thư mục Downloads.
 4. Gõ lệnh sau để cài đặt Anaconda trên Linux:bash <tên_tệp_cài_đặt.sh> Thay <tên_tệp_cài_đặt.sh> bằng tên tệp cài đặt bạn đã tải xuống. Ví dụ: bash Anaconda3-2021.05-Linux-x86_64.sh.
 5. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để cài đặt Anaconda. Chọn đường dẫn cài đặt và tiếp tục quá trình cài đặt.
 6. Sau khi cài đặt hoàn tất, mở một cửa sổ Terminal mới hoặc khởi động lại Terminal hiện tại.
 7. Gõ lệnh sau để cài đặt Jupyter Notebook trong môi trường Anaconda:conda install jupyter notebook
 8. Chờ quá trình cài đặt hoàn tất.

Bước 3: Cài đặt Jupyter Notebook thông qua pip

 1. Mở Terminal trên máy tính.
 2. Gõ lệnh sau để cài đặt Jupyter Notebook qua pip:pip install jupyter notebook
 3. Chờ quá trình cài đặt hoàn tất.

Khởi chạy Jupyter Notebook

 1. Mở Terminal trên máy tính.
 2. Gõ lệnh sau và nhấn Enter để khởi động Jupyter Notebook:jupyter notebook
 3. Trình duyệt web mặc định của bạn sẽ được mở và hiển thị giao diện Jupyter Notebook.
 4. Tại giao diện Jupyter Notebook, bạn có thể tạo mới notebook, mở các notebook đã tồn tại và thực hiện các tác vụ khác như viết mã, thực thi mã và trình bày kết quả.

Tổng kết cài đặt Jupyter Notebook

Sau khi thực hiện các bước trên, bạn đã khởi chạy Jupyter Notebook thành công. Bạn có thể sử dụng nó để làm việc với mã Python, viết và chia sẻ tài liệu tương tác, và thực hiện các tác vụ liên quan đến khoa học dữ liệu.

Xem thêm Cài đặt TensorFlow

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now