Rate this post

Android support library là một phần của các công cụ SDK Android. Bạn có thể sử dụng android support library cho các phiên bản tương thích ngược của các tính năng Android mới và các phần tử và tính năng bổ sung của giao diện người dùng không có trong khung Android chuẩn. Mỗi gói trong thư viện hỗ trợ có số phiên bản trong ba phần (XYZ) tương ứng với cấp API Android và bản sửa đổi thư viện cụ thể. Ví dụ: số phiên bản thư viện hỗ trợ là 22.3.4 là phiên bản 3.4 của thư viện hỗ trợ cho API 22.

Theo nguyên tắc chung, hãy sử dụng phiên bản mới nhất của thư viện hỗ trợ cho API mà ứng dụng  được biên dịch và nhắm mục tiêu hoặc phiên bản mới hơn. Ví dụ: nếu ứng dụng  nhắm mục tiêu API 25, hãy sử dụng phiên bản 25.X.X của android support library.

Các bài viết liên quan:

Tải xuống android support library

Bước 1: Trong Android Studio, chọn Tools > Android > SDK Manager hoặc nhấp vào biểu tượng Trình quản lý SDK. Ngăn tùy chọn Trình quản lý SDK sẽ xuất hiện.

Bước 2: Nhấp vào tab Công cụ SDK và mở rộng Kho lưu trữ hỗ trợ.

Bước 3: Tìm Kho lưu trữ hỗ trợ Android trong danh sách.

  • Nếu Đã cài đặt xuất hiện trong cột Trạng thái, bạn đã hoàn tất. Nhấp vào Hủy bỏ.
  • Nếu Chưa cài đặt hoặc Bản cập nhật Có sẵn xuất hiện, hãy nhấp vào hộp kiểm bên cạnh Kho lưu trữ hỗ trợ Android. Biểu tượng tải xuống sẽ xuất hiện bên cạnh hộp kiểm. Bấm OK.

Bước 4: Nhấp vào OK một lần nữa, và sau đó Kết thúc khi kho hỗ trợ đã được cài đặt.

Thêm Dependency  vào tệp build.gradle

Các tập lệnh Gradle cho dự án quản lý cách ứng dụng  được xây dựng, bao gồm cả việc chỉ định sự phụ thuộc của ứng dụng vào các thư viện khác. Để thêm thư viện hỗ trợ vào dự án , hãy sửa đổi các tệp bản dựng Gradle  để bao gồm phần phụ thuộc vào thư viện đó mà bạn đã tìm thấy trong phần trước.

Xem thêm Cách viết App android studio đầu tiên

Bước 1: Trong Android Studio, đảm bảo rằng Project đang mở và nhấp vào tab Android.

Bước 2: Mở rộng Gradle Scripts, nếu cần và mở tệp build.gradle (Module: app). Lưu ý rằng build.gradle cho dự án tổng thể (build.gradle (Project: app_name) là một tệp khác với build.gradle cho app module.

Bước 3: Định vị phần phụ thuộc của build.gradle, gần cuối tệp. Phần phụ thuộc cho một dự án mới có thể đã bao gồm các phần phụ thuộc trong một số thư viện khác.

Bước 4: Thêm phần dependency cho thư viện hỗ trợ bao gồm câu lệnh bạn đã sao chép trong tác vụ trước đó. Ví dụ: dependency hoàn toàn vào thư viện hỗ trợ thiết kế trông như thế này:

compile ‘com.android.support:design:23.3.0’

Bước 5: Cập nhật số phiên bản, nếu cần. Nếu số phiên bản bạn đã chỉ định thấp hơn số phiên bản thư viện hiện có, Android Studio sẽ cảnh báo bạn rằng đã có phiên bản cập nhật. (“Hiện có phiên bản com.android.support:design mới hơn”). Chỉnh sửa số phiên bản thành phiên bản cập nhật hoặc gõ Shift + Enter và chọn “Thay đổi thành XX.X.X” trong đó XX.X.X là số phiên bản cập nhật.

Xem thêm Kiến trúc Android (Android Architecture)

Bước 6: Nhấp vào Syn ngay để đồng bộ hóa các tệp Gradle đã cập nhật  với dự án.

Tệp Gradle  sẽ trông giống như thế này trong hình trên.

Muốn có một môi trường cạnh tranh và nhịp độ nhanh hơn để tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản của Android?

Update android support library

Trong Android Studio, nhấp vào biểu tượng SDK Manager icon từ thanh menu, khởi chạy SDK Manager, chọn Android Support Repository và nhấp vào “Install x packages” để update.

Lưu ý rằng bạn sẽ thấy cả Android Support Repository và Android Support Library được liệt kê trong SDK Manager. Bạn có thể tự hỏi sự khác biệt giữa hai loại này là gì. Đảm bảo chọn Android Support Repository nếu bạn đang sử dụng Android Studio. Mục Android Support Library item dành cho những người vẫn đang sử dụng Eclipse.

Xem thêm Kiểm tra lỗ hổng bảo mật Logout Functionality

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now