Rate this post

Android Studio là IDE chính thức (Môi trường phát triển tích hợp) để phát triển ứng dụng Android và nó dựa trên phần mềm JetBrains ’IntelliJ IDEA. Android Studio là công cụ lập trình giúp nâng cao năng suất trong lập trình ứng dụng Android. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách thêm các thư viện bên ngoài vào dự án Android của chúng ta.

Các bài viết liên quan:

Phương pháp 1: Sao chép thư viện jar vào thư mục con libs trong android project folder 

Hãy để chúng tôi có một thư viện bên ngoài mà chúng tôi muốn sử dụng trong dự án của mình, tức là một tệp jar.

Tạo new project

Sau khi tạo xong project.

Bây giờ click và0  Android drop-down  và chọn android project

Nhấp vào tệp Dự án.

Sao chép file .jar vào folder libs.

Click chuột phải vào file .jar và chọn Add As Library.

Bây giờ quay lại tab Android, bạn có thể thấy rằng thư viện của mình đã được khai báo trong build.grade (Module: GFGAddLib.app)

Xem thêm Mô hình Domain Logic, cách tổ chức Domain logic

Phương pháp 2: Sử dụng module library

Hãy để chúng tôi có một dự án mới GFGAddLib2 và chúng tôi muốn sử dụng cùng một thư viện common-lang3-3.4.jar cho dự án này.

Tạo module Android mới. File -> New -> New Module

Chọn import JAR / .AAR và nhấp vào next.

Chọn vị trí của tệp JAR của bạn và nhấp vào Kết thúc.

Thư viện mô-đun đã được tạo. Tiếp theo, chúng ta cần khai báo sự phụ thuộc của dự án chính vào mô-đun mới tạo. Bây giờ, hãy chuyển đến Tệp và nhấp vào Cấu trúc dự án.

Bây giờ hãy click vào dấu + khoanh tròn và chọn Module Dependency

Nhấn OK, một hộp thoại mới hiện ra, chọn tệp jar và nhấn OK.

Nhấp vào OK một lần nữa và tệp Jar của chúng tôi được thêm vào. Bạn có thể kiểm tra mô-đun của mình đã được khai báo trong build.grade (Module: GFGAddLib.app).

Muốn có một môi trường cạnh tranh và nhịp độ nhanh hơn để tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản của Android?

Nhấp vào đây để xem hướng dẫn độc đáo do các chuyên gia của chúng tôi tuyển chọn với mục đích giúp bạn sẵn sàng trong ngành ngay lập tức!

Xem thêm Thư viện toán học Python hàng đầu

Leave a Reply

Call now
%d bloggers like this: