Rate this post

Trong HTML, dấu “../” được sử dụng để xác định đường dẫn tương đối tới thư mục cha của thư mục hiện tại.

Các bài viết liên quan:

Ví dụ: Nếu bạn có một tập tin HTML tên là “page1.html” trong thư mục “folder1” và muốn liên kết đến một tập tin tên “page2.html” trong thư mục cha, bạn có thể sử dụng “../page2.html” để xác định đường dẫn tới thư mục cha của thư mục “folder1” và tập tin “page2.html” trong đó.

<a href="../page2.html">Go to page 2</a>

Trong ví dụ trên, nếu trang hiện tại là “folder1/page1.html” thì link sẽ chuyển đến “page2.html” trong thư mục cha của “folder1”

Dấu “../” có thể được sử dụng nhiều lần để trở lại nhiều thư mục cha hơn, ví dụ như “../../page2.html” sẽ trở lại 2 thư mục cha.

Lưu ý, sử dụng nhiều dấu “../” sẽ làm cho đường dẫn trở nên phức tạp và dễ lỗi, vì vậy bạn nên sử dụng đường dẫn tuyệt đối hoặc sử dụng các thư viện để quản lý đường dẫn.

Ví dụ:

<a href="../../../index.html">Home</a>

Trong ví dụ trên, nếu trang hiện tại là “folder1/folder2/page1.html” thì link sẽ chuyển đến “index.html” trong thư mục gốc của trang web, vì nó trở lại 3 thư mục cha.

Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng đường dẫn tuyệt đối thì bạn có thể chắc chắn rằng liên kết sẽ chạy một cách chính xác và không bị lỗi, vì vậy nếu có thể bạn nên ưu tiên sử dụng đường dẫn tuyệt đối hơn.

so sánh đường dẫn tuyệt đối và tương đối trong html

Đường dẫn tuyệt đối và đường dẫn tương đối là hai cách khác nhau để xác định đường dẫn đến tập tin hoặc thư mục trong HTML.

  • Đường dẫn tuyệt đối là một đường dẫn đến tập tin hoặc thư mục cụ thể mà không phụ thuộc vào vị trí hiện tại của tập tin HTML. Đường dẫn tuyệt đối bắt đầu bằng ký tự / hoặc http(s)://.
  • Đường dẫn tương đối là một đường dẫn đến tập tin hoặc thư mục mà phụ thuộc vào vị trí hiện tại của tập tin HTML. Đường dẫn tương đối có thể bắt đầu bằng ký tự “.” hoặc “../” để xác định đường dẫn tương đối đến thư mục cha hoặc thư mục gốc của trang web.

Đường dẫn tuyệt đối có ưu điểm là dễ dàng quản lý và bảo trì hơn, không bị ảnh hưởng bởi thay đổi vị trí của tập tin HTML, còn đường dẫn tương đối thì tiện lợi hơn khi muốn di chuyển tập tin hoặc thư mục, vì nó không cần thay đổi liên kết trong tập tin HTML.

khi nào nên sử dụng đường dẫn tương đối và tuyệt đối trong html

Trong HTML, bạn nên sử dụng đường dẫn tuyệt đối khi muốn tạo liên kết đến các trang web hoặc hình ảnh có trong gốc thư mục của trang web. Đường dẫn tuyệt đối cũng có thể sử dụng khi liên kết đến trang web hoặc hình ảnh từ một trang web khác.

Trong khi đó, bạn nên sử dụng đường dẫn tương đối khi muốn tạo liên kết đến các tập tin hoặc thư mục có trong cùng thư mục hoặc thư mục con của tập tin HTML hiện tại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now