Rate this post

Câu lệnh if-else-if được sử dụng khi bạn muốn thực thi một khối mã trong số nhiều khối mã.

Các bài viết liên quan:

Cú pháp:

Miễn là các biểu thức kiểm tra là đúng , các câu lệnh if được thực hiện từ trên xuống dưới và sau đó điều khiển chương trình sẽ nhảy ra bên ngoài if-else-if bậc thang.

Nếu biểu thức kiểm tra là sai , mã bên trong biểu thức khác sẽ được thực thi.

Ví dụ:

Output:

Bạn có thể thấy rằng hằng số được khởi tạo với giá trị 0. Vì nếu câu lệnh được thực hiện từ trên xuống dưới, nó sẽ kiểm tra biểu thức số> 0 được cho là sai. Sau đó, nó sẽ kiểm tra số biểu thức tiếp theo <0 cũng được đánh giá là false.

Do đó, câu lệnh print (“This number is 0”) bên trong câu lệnh else.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now