Rate this post

Như tên cho thấy, hằng là loại biến đặc biệt có giá trị không thể thay đổi. Chúng giống như các thùng chứa được lưu trữ vĩnh viễn với một số mặt hàng.

Các bài viết khác:

Cách khai báo hằng số Swift?

Từ khóa let được sử dụng để khai báo một biến.

Ví dụ:

Ở đây, chúng tôi đã khai báo một hằng số có tên siteName kiểu String. Nó chỉ có thể chứa các giá trị chuỗi. Nếu bạn thực thi đoạn mã trên, nó sẽ báo lỗi thời gian biên dịch vì chúng ta chỉ khai báo hằng số và chưa gán bất kỳ giá trị nào.

Hãy xem cách gán giá trị cho hằng Swift.

Làm cách nào để gán giá trị trong hằng số Swift?

Chúng ta có thể gán một giá trị trong hằng số Swift bằng cách sử dụng toán tử Gán (=).

Ví dụ:

Or

Output:

Vì Swift là một ngôn ngữ suy luận kiểu, bạn có thể xóa kiểu (: String) khỏi khai báo và thậm chí nó sẽ hiển thị kết quả chính xác.

Ví dụ:

Output:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now