Rate this post

Một hàm gọi chính nó nhiều lần được gọi là hàm đệ quy và kỹ thuật này được gọi là đệ quy. Khi bạn tạo một hàm đệ quy, bạn phải tạo một điều kiện để hàm không gọi chính nó vô thời hạn. Hãy cùng W3seo tìm hiểu về đệ quy.

Khái niệm về Đệ quy trong lập trình

Đệ quy là một khái niệm trong lập trình mà một hàm có thể gọi chính nó để giải quyết một vấn đề. Thay vì sử dụng vòng lặp, đệ quy cho phép một hàm thực hiện một tác vụ nhiều lần thông qua việc gọi chính nó.

Trong quá trình đệ quy, hàm sẽ gọi lại chính nó với các đối số khác nhau để tiếp tục thực hiện công việc. Quá trình này sẽ tiếp tục cho đến khi điều kiện kết thúc (điều kiện dừng) được đáp ứng, khi đó các cuộc gọi hàm sẽ trở về và hàm sẽ trả về kết quả cuối cùng.

Sử dụng đệ quy có thể giúp giải quyết các bài toán phức tạp bằng cách chia nhỏ chúng thành các bài toán nhỏ hơn. Điều quan trọng là đảm bảo có điều kiện dừng để tránh lặp vô hạn.

Đệ quy có thể được áp dụng trong nhiều ngôn ngữ lập trình, bao gồm cả Swift. Việc hiểu và sử dụng đệ quy một cách hiệu quả có thể giúp bạn giải quyết các bài toán phức tạp và viết mã ngắn gọn, dễ đọc.

Xem thêm Sử dụng hồi quy tuyến tính trong SAS

Cách hoạt động của Đệ quy trong Swift

Trong Swift, một hàm có thể gọi chính nó làm việc đó được gọi là đệ quy. Khi hàm được gọi, một phiên bản mới của hàm được tạo ra và thực hiện. Quá trình này tiếp tục cho đến khi một điều kiện dừng được đáp ứng, khi đó các cuộc gọi hàm sẽ trở về và quá trình đệ quy kết thúc.

Các bước hoạt động cơ bản của đệ quy trong Swift như sau:

 1. Gọi hàm đệ quy: Hàm được gọi lần đầu tiên và bắt đầu quá trình đệ quy.
 2. Kiểm tra điều kiện dừng: Trong thân hàm, một điều kiện được kiểm tra để xác định liệu quá trình đệ quy có nên tiếp tục hay không. Nếu điều kiện không đáp ứng, hàm sẽ gọi lại chính nó.
 3. Tạo phiên bản mới của hàm: Khi hàm gọi lại chính nó, một phiên bản mới của hàm được tạo ra. Các tham số đầu vào của hàm có thể được thay đổi để điều chỉnh cho từng cuộc gọi đệ quy.
 4. Thực hiện công việc: Mỗi phiên bản hàm được gọi thực hiện một công việc cụ thể. Công việc này có thể liên quan đến xử lý dữ liệu, tính toán, hoặc gọi lại chính nó để tiếp tục quá trình đệ quy.
 5. Quay lại và trả về kết quả: Khi điều kiện dừng được đáp ứng, các cuộc gọi hàm sẽ trở về lần lượt và kết thúc quá trình đệ quy. Kết quả cuối cùng được trả về từ hàm gốc.

Quá trình đệ quy tiếp tục cho đến khi điều kiện dừng được đáp ứng. Việc quản lý các cuộc gọi hàm và các tham số đầu vào là quan trọng để đảm bảo quá trình đệ quy không gây lặp vô hạn và hoạt động đúng như mong đợi.

Xem thêm Đệ quy là gì? Đệ quy trong Dart

Lợi ích của việc sử dụng Đệ quy

Sử dụng đệ quy trong lập trình có nhiều lợi ích, bao gồm:

 1. Giảm mã lặp lại: Đệ quy cho phép bạn giảm mã lặp lại bằng cách tái sử dụng cùng một đoạn mã trong mỗi lần gọi hàm đệ quy. Thay vì viết lại cùng một khối lệnh nhiều lần, bạn chỉ cần viết một lần và gọi hàm đệ quy để thực hiện công việc.
 2. Xử lý bài toán phức tạp: Các bài toán có tính chất đệ quy thường có cấu trúc phức tạp và được chia nhỏ thành các bài toán con nhỏ hơn. Đệ quy giúp bạn giải quyết các bài toán phức tạp bằng cách chia nhỏ chúng thành các phần nhỏ hơn và giải quyết từng phần một.
 3. Đọc mã dễ hiểu: Khi áp dụng đệ quy một cách chính xác, mã nguồn sẽ trở nên dễ đọc hơn. Thay vì phải theo dõi nhiều vòng lặp và điều kiện, bạn có thể chỉ tập trung vào cách một công việc được thực hiện bằng cách gọi lại chính hàm đó.
 4. Quản lý dữ liệu: Sử dụng đệ quy, bạn có thể quản lý dữ liệu thông qua các tham số đầu vào của hàm đệ quy. Bằng cách thay đổi giá trị tham số, bạn có thể theo dõi và xử lý dữ liệu theo cách linh hoạt.
 5. Giải quyết các bài toán phức tạp trong toán học: Đệ quy rất hữu ích khi giải quyết các bài toán phức tạp trong toán học, như tính giai thừa, dãy Fibonacci, tìm kiếm và duyệt cây, v.v. Đệ quy giúp đơn giản hóa mã nguồn và cung cấp một cách tiếp cận trực quan cho các bài toán toán học phức tạp.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc sử dụng đệ quy cần phải cân nhắc và kiểm soát cẩn thận để tránh lặp vô hạn và tăng độ phức tạp của thuật toán. Đồng thời, đảm bảo rằng có điều kiện dừng hợp lý để kết thúc quá trình đệ quy.

Xem thêm Quy nạp toán học

Những trường hợp phù hợp để sử dụng Đệ quy

Đệ quy thường được sử dụng trong các trường hợp sau:

 1. Cây hoặc đồ thị: Khi làm việc với cây hoặc đồ thị, đệ quy thường được sử dụng để duyệt qua các nút hoặc các đỉnh của cây hoặc đồ thị.
 2. Quy hoạch động: Đệ quy thường được sử dụng trong các bài toán quy hoạch động, nơi các bài toán lớn được chia thành các bài toán con nhỏ hơn. Các kết quả của các bài toán con này được lưu trữ và sử dụng để giải quyết bài toán gốc.
 3. Tính giai thừa và dãy Fibonacci: Đệ quy thường được sử dụng để tính toán giai thừa và dãy Fibonacci, vì chúng có tính chất đệ quy rõ ràng.
 4. Tìm kiếm và sắp xếp: Đệ quy có thể được sử dụng trong các thuật toán tìm kiếm và sắp xếp, như tìm kiếm nhị phân hoặc sắp xếp đệ quy. Đệ quy giúp tách bài toán thành các phần nhỏ hơn để tiện xử lý.
 5. Xử lý chuỗi: Đệ quy có thể được sử dụng để xử lý các chuỗi, như kiểm tra chuỗi đối xứng, tách từ trong câu, v.v.
 6. Giải các bài toán đếm: Đệ quy có thể được sử dụng để giải các bài toán đếm, như tìm số lượng các tổ hợp hoặc các cách sắp xếp.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đệ quy không phải lúc nào cũng là lựa chọn tốt. Trong một số trường hợp, lặp có thể hiệu quả hơn đệ quy và giúp tránh việc tràn bộ nhớ hoặc trình tự lặp vô hạn. Việc sử dụng đệ quy cần được cân nhắc và đảm bảo có điều kiện dừng hợp lý để tránh các vấn đề tiềm ẩn.

Xem thêm Chuỗi tùy chọn Swift

Ví dụ về sử dụng Đệ quy trong Swift 4

Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng đệ quy trong Swift 4 để tính giai thừa của một số:

func factorial(_ n: Int) -> Int {
  if n == 0 {
    return 1
  } else {
    return n * factorial(n - 1)
  }
}

let number = 5
let result = factorial(number)
print("Factorial of \(number) is \(result)")

Trong ví dụ trên, chúng ta xây dựng một hàm factorial sử dụng đệ quy để tính giai thừa của một số nguyên. Nếu đầu vào n bằng 0, chúng ta trả về giá trị 1 làm điểm dừng của đệ quy. Ngược lại, chúng ta sử dụng công thức n * factorial(n - 1) để tính giai thừa của số n. Cuối cùng, chúng ta gọi hàm factorial với một số cụ thể và in kết quả ra màn hình.

Khi chạy đoạn mã trên, kết quả sẽ là: “Factorial of 5 is 120”, cho thấy rằng giai thừa của số 5 là 120.

Đây chỉ là một ví dụ đơn giản để minh họa cách sử dụng đệ quy trong Swift. Có rất nhiều ứng dụng khác của đệ quy, và việc sử dụng đệ quy phụ thuộc vào bài toán cụ thể mà bạn đang giải quyết.

Xem thêm Sử dụng process trong Node.js

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now