Rate this post

Các cấu trúc Swift là các khối xây dựng cơ bản linh hoạt của các chương trình. Từ khóa “struct” được sử dụng để xác định cấu trúc. Bằng cách sử dụng các cấu trúc, bạn có thể xác định các phương thức và thuộc tính của cấu trúc.

Các bài viết khác:

Cú pháp:

Bạn cần tạo các phiên bản của cấu trúc đó để tận dụng các thuộc tính của cấu trúc. Toán tử dấu chấm được sử dụng để truy cập các thuộc tính của cấu trúc.

Cấu trúc Swift và Cấu trúc C / Cấu trúc Objective-C

Không giống như cấu trúc C và cấu trúc Object-C, cấu trúc Swift không yêu cầu tệp thực thi và giao diện. Ngoài ra, cấu trúc Swift cho phép chúng ta tạo một tệp duy nhất và tự động mở rộng giao diện của nó sang các khối khác.

Lưu ý: Trong Cấu trúc, các giá trị biến được sao chép và chuyển trong các mã tiếp theo bằng cách trả về bản sao của các giá trị cũ nên chúng tôi không thể thay đổi giá trị.

Định nghĩa cấu trúc

Giả sử, bạn phải truy cập vào tài khoản ngân hàng của mình có một số tiền bằng rupee và paisa tại đây, Đây là tên của cấu trúc được sử dụng để khởi tạo cấu trúc với rupee và paisa là kiểu dữ liệu ‘Int’

Truy cập cấu trúc và các thuộc tính của nó

Hãy xem việc triển khai các cấu trúc trong Swift. Ở đây, chúng ta sẽ gán một số giá trị trong cấu trúc và sau đó truy cập chúng.

Ví dụ:

Output:

Ở đây, tên của cấu trúc là “Số tiền” và có hai biến được sử dụng “rupee” và “paisa” mà sau này được truy cập bằng cách sử dụng câu lệnh print và toán tử dấu chấm.

Cách sử dụng cấu trúc Swift

Ngôn ngữ Swift4 tạo điều kiện cho bạn xác định cấu trúc như kiểu dữ liệu tùy chỉnh để xây dựng các khối chức năng. Các thể hiện của cấu trúc được chuyển theo giá trị của nó tới các khối được xác định để có những thay đổi tiếp theo.

  • Cấu trúc được sử dụng để đóng gói các giá trị dữ liệu đơn giản.
  • Các cấu trúc được sử dụng để sao chép dữ liệu được đóng gói và các thuộc tính liên quan của nó bằng ‘giá trị’ thay vì ‘tham chiếu’.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now