Rate this post

Trong hướng dẫn R trước đây của chúng tôi, chúng ta đã thảo luận về  lattice R , bây giờ, đã đến lúc học cách lưu Graphs vào tệp trong lập trình R. Chúng ta sẽ thảo luận về các phương pháp khác nhau của nó cùng với các Graphics Device R khác nhau.

Các bài viết liên quan:

Vì vậy, chúng ta hãy bắt đầu hướng dẫn.

Graphics Device là gì?

Graphics Device là thứ mà chúng ta có thể phác họa một cốt truyện. Khi chúng tôi thực hiện một âm mưu trong R, nó phải được “gửi” đến một vị trí cụ thể:

 • Cửa sổ trên máy tính của bạn (thiết bị màn hình)
 • Tệp PDF (thiết bị tệp)
 • Tệp PNG hoặc JPEG (thiết bị tệp)
 • Tệp đồ họa vectơ có thể mở rộng (SVG) (thiết bị tệp)

Để cốt truyện được “gửi gắm”, nơi thường thấy nhất chính là thiết bị màn hình.

 • Trên Mac, thiết bị màn hình được khởi chạy với sự trợ giúp của thạch anh () .
 • Trên Windows, thiết bị màn hình được khởi chạy với cửa sổ ().
 • Và, trên Unix / Linux, thiết bị màn hình được khởi chạy với x11 ().

R Graphics Device

Các thiết bị sau hiện có sẵn:

 • PDF – Viết các lệnh đồ họa PDF vào tệp.
 • xfig – Thiết bị cho định dạng tệp đồ họa XFIG.
 • pictureex – Ghi các lệnh đồ họa TeX / PicTeX vào một tệp (chỉ quan tâm trước đây).
 • postscript – Ghi các lệnh đồ họa PostScript vào một tệp.
 • bitmap – thiết bị giả bitmap qua Ghostscript (nếu có).
 • SVG – Thiết bị cho Định dạng tệp SVG
 • libgd – Hỗ trợ tạo ảnh nhanh
 • GTK – Hỗ trợ gtkDevice.
 • quartz – Trình điều khiển Graphics Device cho MacOS.
 • x11 – Cung cấp các chức năng trong Windows để mở Graphics Device tương tác.

Các thiết bị sau sẽ hoạt động nếu R được biên dịch để sử dụng chúng:

 • thiết bị bitmap png – PNG
 • jpeg – thiết bị ảnh bitmap JPEG
 • bmp – thiết bị bitmap BMP
 • tiff – thiết bị bitmap TIFF
 • X11 – Đây là dành cho hệ thống cửa sổ X11.
 • svg – thiết bị SVG dựa trên đồ họa Cairo.
 • cario.pdf , – cairo_ps Các thiết bị PDF và PostScript dựa trên đồ họa Cairo.
 • quartz – Graphics Device dành cho hệ thống đồ họa Quartz 2d gốc của macOS.

R chạy trên nhiều hệ điều hành khác nhau và cũng hỗ trợ các định dạng đồ họa khác nhau.

JPEG jpeg Nó được sử dụng ở mọi nơi nhưng nó không tạo điều kiện thay đổi kích thước.
PNG PNG tương tự như JPEG và nó không thay đổi kích thước.
WMF win.metafile Nó chỉ dựa trên nền tảng Windows. Nó phù hợp nhất cho MS word và nó tạo điều kiện thay đổi kích thước linh hoạt.
PDF pdf pdflatex; có thể thay đổi kích thước dễ dàng
Postscript có thể thay đổi kích thước dễ dàng

Xem thêm đọc và ghi file trong c++

Phương pháp lưu Graphs thành tệp trong R

Để lưu đồ họa vào tệp hình ảnh, có ba bước trong R :

 1. Bạn có thể tạo Graphics Device có định dạng PNG bằng định dạng png (), JPG bằng jpg () và định dạng PDF bằng pdf ().
 2. Vẽ dữ liệu của bạn.
 3. Đóng Graphics Device và lưu hình ảnh bằng dev.off.
library(lattice)
panel.smoother <- function(x, y) {
 panel.xyplot(x, y) # show points
 panel.loess(x, y) # show smoothed line
}
attach(mtcars)
# divide horsepower into three bands
hp <- cut(hp,3) 
xyplot(mpg~wt|hp, scales=list(cex=.8, col="red"),
    panel=panel.smoother,
    xlab="Weight", ylab="Miles per Gallon",
    main="MGP vs Weight by Horse Power")

Đầu ra:

Phiên cục bộ với Windows hoặc OS X

Giao diện người dùng đồ họa giúp dễ dàng lưu tệp. Nhấp chuột phải vào bên trong biểu đồ trên nền tảng Windows. Sau đó, bạn có thể chọn “Lưu dưới dạng siêu tệp…” hoặc “Lưu dưới dạng tái bản…”. Nếu bạn đang làm việc trên MS Word, hãy nhớ lưu tệp dưới dạng siêu tệp.

Trên Mac, nhấp vào cửa sổ đồ họa để đảm bảo đó là cửa sổ đang hoạt động, sau đó đi tới Tệp -> Lưu trong thanh menu và chọn vị trí để lưu tệp. Nó sẽ lưu dưới dạng tệp PDF, chúng ta có thể nhấp đúp để mở trong Xem trước , sau đó sử dụng lựa chọn menu Tệp -> Lưu dưới dạng để chuyển đổi sang định dạng khác.

Bản tóm tắt

Chúng tôi đã học các phương pháp và hàm khác nhau mà chúng tôi sử dụng để lưu Graphs vào tệp. Bằng cách sử dụng các hàm và phương pháp khác nhau này, việc vẽ Graphs và lưu tệp sẽ dễ dàng hơn. Vì R chạy trên nhiều hệ điều hành, các lệnh R rất hữu ích trong trường hợp trên để vẽ Graphs và lưu chúng trong một tệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now