Rate this post

Trong hướng dẫn Cài đặt Python Windows này, chúng ta sẽ thấy cách cài đặt python trên windows. Cùng với điều này, chúng tôi sẽ thảo luận về các vấn đề có thể xảy ra mà bạn có thể gặp phải sau khi cài đặt Python.

Các bài viết liên quan:

Vì vậy, hãy bắt đầu với cách cài đặt Hướng dẫn sử dụng Python cho Windows.

Cách cài đặt Python trên Windows?

Tải xuống Python từ trang chủ Python.org

Để tải xuống Python từ trang chủ Python.org, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Truy cập vào trang web chính thức của Python tại địa chỉ: https://www.python.org/.
 2. Nhấp vào menu “Downloads” (Tải xuống) ở phần trên cùng của trang web.
 3. Trên trang “Downloads”, bạn sẽ thấy danh sách các phiên bản Python khả dụng. Phiên bản hiện tại được đề xuất sẽ được hiển thị đầu tiên.
 4. Nếu bạn muốn tải xuống phiên bản mặc định, chỉ cần nhấp vào nút màu vàng “Download Python x.x.x” (trong đó “x.x.x” là phiên bản cụ thể). Nếu bạn muốn tải xuống một phiên bản khác, bạn có thể cuộn xuống dưới để tìm phiên bản mong muốn hoặc nhấp vào liên kết “Looking for a specific release?” (Tìm phiên bản cụ thể?).
 5. Sau khi nhấp vào nút tải xuống, bạn sẽ chuyển hướng đến trang “Downloads” của phiên bản Python mà bạn đã chọn. Tại đây, bạn sẽ thấy danh sách các tệp nhị phân có sẵn cho các nền tảng khác nhau (Windows, macOS, Linux).
 6. Chọn tệp nhị phân phù hợp với hệ điều hành Windows của bạn. Thông thường, bạn sẽ chọn tệp có phần mở rộng là “.exe”.
 7. Khi bạn nhấp vào liên kết tải xuống, tệp nhị phân Python sẽ được tải xuống vào máy tính của bạn. Chờ đợi quá trình tải xuống hoàn tất.

Sau khi tải xuống thành công, bạn có thể tiến hành cài đặt Python bằng cách chạy tệp nhị phân đã tải về.

Xem thêm Cài đặt OpenCV

Cài đặt mã nhị phân Python

Sau khi tải xuống tệp cài đặt Python từ trang chủ Python.org, bạn có thể chạy tệp nhị phân đó để bắt đầu quá trình cài đặt Python trên máy tính Windows. Dưới đây là các bước để chạy tệp cài đặt:

 1. Tìm vị trí của tệp cài đặt Python trên máy tính của bạn. Thông thường, tệp cài đặt có phần mở rộng là “.exe” và được lưu trong thư mục bạn đã chọn khi tải xuống.
 2. Nhấp đúp vào tệp cài đặt Python để bắt đầu quá trình cài đặt. Một hộp thoại kiểm tra quyền người dùng có thể hiển thị, yêu cầu quyền quản trị viên. Nhấp vào “Yes” (Có) để tiếp tục.
 3. Trong hộp thoại Cài đặt Python, bạn sẽ thấy một số tùy chọn để tùy chỉnh quá trình cài đặt. Hãy xem lại và chọn các tùy chọn mà bạn muốn. Đảm bảo chọn tùy chọn “Add Python to PATH” (Thêm Python vào PATH) để thiết lập biến môi trường PATH tự động.
 4. Nhấp vào nút “Install Now” (Cài đặt Ngay) để bắt đầu quá trình cài đặt. Quá trình này có thể mất một thời gian tùy thuộc vào tốc độ xử lý của máy tính của bạn.
 5. Khi quá trình cài đặt hoàn tất, bạn sẽ thấy thông báo “Setup was successful” (Cài đặt thành công). Bạn có thể bỏ chọn tùy chọn “Disable path length limit” (Tắt giới hạn độ dài đường dẫn) nếu bạn không cần thiết.
 6. Nhấp vào nút “Close” (Đóng) để hoàn tất quá trình cài đặt.

Sau khi hoàn tất các bước trên, Python đã được cài đặt thành công trên máy tính của bạn. Bạn có thể kiểm tra phiên bản Python đã cài đặt bằng cách mở cửa sổ Command Prompt (dòng lệnh) và chạy lệnh “python –version”.

Xem thêm Hướng dẫn cài đặt MongoDB

Hoàn tất cài đặt Python

Sau khi bạn đã chạy tệp cài đặt Python trên Windows và quá trình cài đặt đã hoàn tất, bạn có thể tiến hành kiểm tra và hoàn tất cài đặt bằng các bước sau:

 1. Kiểm tra phiên bản Python: Mở cửa sổ Command Prompt (dòng lệnh) bằng cách nhấn tổ hợp phím “Win + R”, nhập “cmd” và nhấn Enter. Trong cửa sổ Command Prompt, nhập lệnh sau và nhấn Enter:
 2. python --version Lệnh này sẽ hiển thị phiên bản Python đã cài đặt trên máy tính của bạn. Nếu phiên bản Python hiển thị đúng, tức là cài đặt đã hoàn tất.
 3. Kiểm tra trình điều khiển Python: Mở cửa sổ Command Prompt và nhập lệnh sau, sau đó nhấn Enter:python Lệnh này sẽ mở trình điều khiển Python (Python interpreter). Nếu bạn nhìn thấy dấu nhắc “>>>”, tức là bạn đã thành công trong việc cài đặt Python. Bạn có thể nhập các lệnh Python vào đây và thực thi chúng.
 4. Cấu hình biến môi trường PATH (tùy chọn): Nếu bạn đã chọn tùy chọn “Add Python to PATH” trong quá trình cài đặt, Python sẽ được tự động thêm vào biến môi trường PATH của hệ thống. Điều này cho phép bạn truy cập Python từ bất kỳ vị trí nào trong Command Prompt. Để kiểm tra, mở cửa sổ Command Prompt và nhập lệnh sau, sau đó nhấn Enter:python Nếu trình điều khiển Python mở mà không cần chỉ định đường dẫn đầy đủ, điều đó có nghĩa là cấu hình biến môi trường PATH đã được thiết lập đúng.

Đó là các bước để hoàn tất quá trình cài đặt Python trên Windows. Bây giờ bạn đã sẵn sàng sử dụng Python trên máy tính của mình và bắt đầu viết và thực thi các chương trình Python.

Xem thêm Cài đặt TensorFlow

Cài đặt trình biên dịch và trình quản lý gói (pip)

Khi cài đặt Python trên Windows, trình biên dịch (Python interpreter) và trình quản lý gói pip (Package Installer for Python) cũng được cài đặt cùng với nó. Dưới đây là các bước để kiểm tra và xác nhận cài đặt của trình biên dịch và pip:

 1. Kiểm tra trình biên dịch Python: Mở cửa sổ Command Prompt (dòng lệnh) và nhập lệnh sau, sau đó nhấn Enter:python Lệnh này sẽ mở trình điều khiển Python (Python interpreter). Nếu bạn nhìn thấy dấu nhắc “>>>”, tức là trình biên dịch Python đã được cài đặt thành công.
 2. Kiểm tra trình quản lý gói pip: Mở cửa sổ Command Prompt và nhập lệnh sau, sau đó nhấn Enter:pip --version Lệnh này sẽ hiển thị phiên bản của trình quản lý gói pip nếu nó đã được cài đặt thành công.

Nếu trình biên dịch Python và trình quản lý gói pip không được cài đặt hoặc không hoạt động, bạn có thể cài đặt lại bằng cách làm theo các bước sau:

 1. Cài đặt trình quản lý gói pip: Mở cửa sổ Command Prompt và nhập lệnh sau, sau đó nhấn Enter:python -m ensurepip --upgrade Lệnh này sẽ cài đặt trình quản lý gói pip hoặc cập nhật nó lên phiên bản mới nhất.
 2. Cài đặt các gói bổ sung (tùy chọn): Một số gói Python phổ biến có thể không được cài đặt sẵn. Bạn có thể cài đặt chúng bằng cách sử dụng pip. Ví dụ, để cài đặt gói numpy, bạn có thể chạy lệnh sau:pip install numpy Thay “numpy” bằng tên gói mà bạn muốn cài đặt.

Sau khi hoàn tất các bước trên, trình biên dịch Python và trình quản lý gói pip sẽ được cài đặt và sẵn sàng để sử dụng trên máy tính của bạn. Bạn có thể tiếp tục viết và thực thi mã Python cũng như cài đặt các gói bổ sung thông qua pip.

Xem thêm Lịch sử của Laravel

Kiểm tra phiên bản Python và bắt đầu sử dụng

Để kiểm tra phiên bản Python đã cài đặt trên máy tính của bạn và bắt đầu sử dụng nó, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Kiểm tra phiên bản Python: Mở cửa sổ Command Prompt (dòng lệnh) bằng cách nhấn tổ hợp phím “Win + R”, nhập “cmd” và nhấn Enter. Trong cửa sổ Command Prompt, nhập lệnh sau và nhấn Enter:python --version Lệnh này sẽ hiển thị phiên bản Python đã cài đặt trên máy tính của bạn.
 2. Sử dụng trình điều khiển Python: Mở cửa sổ Command Prompt và nhập lệnh sau, sau đó nhấn Enter:python Lệnh này sẽ mở trình điều khiển Python (Python interpreter). Nếu bạn nhìn thấy dấu nhắc “>>>”, tức là Python đang hoạt động.Bạn có thể nhập các lệnh Python vào đây và thực thi chúng. Ví dụ, bạn có thể thử nhập lệnh sau và nhấn Enter:print("Hello, world!") Nếu bạn nhìn thấy đầu ra “Hello, world!” được in ra, điều đó chứng tỏ bạn đã thành công trong việc sử dụng Python.
 3. Thoát khỏi trình điều khiển Python: Để thoát khỏi trình điều khiển Python, bạn có thể nhập lệnh sau và nhấn Enter:exit() Lúc này, bạn sẽ quay trở lại cửa sổ Command Prompt thông thường.

Đó là các bước cơ bản để kiểm tra phiên bản Python và bắt đầu sử dụng nó trên máy tính của bạn. Bây giờ bạn đã sẵn sàng để viết và thực thi mã Python, tận hưởng sức mạnh của ngôn ngữ lập trình này.

Xem thêm Cách ghi lại màn hình trên Windows 10

Cài đặt môi trường phát triển tích hợp (IDE) (tuỳ chọn)

Nếu bạn muốn sử dụng một môi trường phát triển tích hợp (IDE) để lập trình Python, có một số lựa chọn phổ biến dành cho bạn. Dưới đây là một số IDE phổ biến mà bạn có thể cài đặt:

 1. PyCharm: PyCharm là một IDE phổ biến và mạnh mẽ dành cho phát triển Python. Bạn có thể tải xuống phiên bản Community (miễn phí) hoặc phiên bản Professional (trả phí) từ trang web của JetBrains: https://www.jetbrains.com/pycharm/
 2. Visual Studio Code: Visual Studio Code là một IDE đa nền tảng với hỗ trợ Python mạnh mẽ. Bạn có thể tải xuống phiên bản miễn phí từ trang web của Microsoft: https://code.visualstudio.com/
 3. Anaconda: Anaconda là một bản phân phối Python được sử dụng rộng rãi trong phân tích dữ liệu và khoa học máy tính. Nó đi kèm với một IDE gọi là Anaconda Navigator. Bạn có thể tải xuống Anaconda từ trang web chính thức của Anaconda: https://www.anaconda.com/products/individual
 4. Spyder: Spyder là một IDE chuyên dụng cho phân tích dữ liệu và khoa học máy tính sử dụng Python. Nó cung cấp nhiều tính năng hữu ích và trực quan. Bạn có thể tải xuống Spyder từ trang web chính thức: https://www.spyder-ide.org/
 5. Jupyter Notebook/JupyterLab: Jupyter Notebook và JupyterLab cung cấp môi trường lập trình tương tác cho Python (và nhiều ngôn ngữ khác). Đây là môi trường lý tưởng cho việc tạo và chia sẻ tệp notebook có chứa mã, văn bản và biểu đồ. Bạn có thể cài đặt Jupyter Notebook hoặc JupyterLab thông qua Anaconda hoặc cài đặt riêng từ gói phần mềm Python (pip).

Lựa chọn IDE phụ thuộc vào sở thích cá nhân và yêu cầu công việc của bạn. Mỗi IDE có đặc điểm riêng và cung cấp các tính năng khác nhau để giúp bạn phát triển và quản lý mã Python. Bạn có thể thử nghiệm một số IDE trên để xem cái nào phù hợp với nhu cầu của bạn.

Kết luận về việc thiết lập môi trường Python

Chúng tôi đã thấy việc thiết lập môi trường để bạn cài đặt Python trên máy tính của mình dễ dàng như thế nào. Không mất quá 5 phút trong trường hợp tốt nhất. Trong trường hợp nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào, vui lòng đăng trong phần bình luận.

Xem thêm Selenium WebDriver- Xử lý trình đơn DropDown trong html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now