Rate this post

Hệ điều hành là một tập hợp các chương trình được tổ chức tốt để quản lý phần cứng máy tính. Nó là một loại phần mềm hệ thống chịu trách nhiệm cho hoạt động trơn tru của hệ thống máy tính.

Hệ điều hành Batch

Trong những năm 1970, chế biến theo lô rất phổ biến. Trong kỹ thuật này, các loại công việc tương tự được gộp lại với nhau và được thực hiện đúng lúc. Mọi người đã quen với việc có một máy tính duy nhất được gọi là máy tính lớn.

Trong hệ điều hành Batch, quyền truy cập được cấp cho nhiều hơn một người; họ gửi các công việc tương ứng của họ lên hệ thống để thực hiện.

Các bài viết liên quan:

Hệ thống đặt tất cả các công việc vào một hàng đợi trên cơ sở ai đến trước phục vụ trước và sau đó thực hiện từng công việc một. Người dùng thu thập kết quả đầu ra tương ứng của họ khi tất cả các công việc được thực thi.

Mục đích của hệ điều hành này chủ yếu là để chuyển quyền kiểm soát từ công việc này sang công việc khác ngay sau khi công việc được hoàn thành. Nó chứa một tập hợp nhỏ các chương trình được gọi là bộ theo dõi thường trú luôn nằm trong một phần của bộ nhớ chính. Phần còn lại được sử dụng cho các công việc phục vụ.

Xem thêm Ưu điểm và nhược điểm của TensorFlow

Ưu điểm của Batch OS

 • Việc sử dụng màn hình thường giúp cải thiện hiệu suất máy tính vì nó giúp loại bỏ thời gian CPU giữa hai công việc.

Nhược điểm của Batch OS

1. Starvation

Batch processing bị starvation.

Ví dụ:

Có năm công việc J1, J2, J3, J4 và J5, có mặt trong lô. Nếu Real-time  hiện của J1 là rất cao, thì bốn công việc còn lại sẽ không bao giờ được thực hiện, hoặc chúng sẽ phải đợi trong một thời gian rất dài. Do đó các quy trình khác bị chết đói.

2. Không tương tác

Xử lý hàng loạt không thích hợp cho các công việc phụ thuộc vào đầu vào của người dùng. Nếu một công việc yêu cầu nhập hai số từ bảng điều khiển, thì nó sẽ không bao giờ nhận được nó trong kịch bản xử lý hàng loạt vì người dùng không có mặt tại thời điểm thực hiện.

Xem thêm Cấu trúc Directory trong hệ điều hành

Hệ điều hành đa chương trình

Đa chương trình là một phần mở rộng để xử lý hàng loạt trong đó CPU luôn ở trạng thái bận. Mỗi tiến trình cần hai loại thời gian hệ thống: thời gian CPU và thời gian IO.

Trong môi trường đa chương trình, khi một tiến trình thực hiện I / O của nó, CPU có thể bắt đầu thực thi các tiến trình khác. Do đó, đa chương trình cải thiện hiệu quả của hệ thống.

Ưu điểm của hệ điều hành đa chương trình

 • Trong toàn bộ hệ thống, nó tăng lên do CPU luôn có một chương trình để thực thi.
 • Thời gian phản hồi cũng có thể được giảm bớt.

Nhược điểm của hệ điều hành đa chương trình

 • Hệ thống đa chương trình cung cấp một môi trường trong đó các tài nguyên hệ thống khác nhau được sử dụng hiệu quả, nhưng chúng không cung cấp bất kỳ tương tác nào của người dùng với hệ thống máy tính.

Xem thêm System Testing – kiểm thử hệ thống

Hệ điều hành đa xử lý

Trong Đa xử lý, tính toán song song đạt được. Có nhiều bộ xử lý hiện diện trong hệ thống có thể thực hiện nhiều quá trình cùng một lúc. Điều này sẽ làm tăng thông lượng của hệ thống.

Trong Đa xử lý, tính toán song song đạt được. Nhiều bộ xử lý hiện diện trong hệ thống có thể thực hiện đồng thời nhiều quá trình, điều này sẽ làm tăng thông lượng của hệ thống.

Ưu điểm của hệ điều hành Đa xử lý:

 • Tăng độ tin cậy: Do hệ thống đa xử lý, các tác vụ xử lý có thể được phân phối giữa một số bộ xử lý. Điều này làm tăng độ tin cậy vì nếu một bộ xử lý bị lỗi, nhiệm vụ có thể được giao cho bộ xử lý khác để hoàn thành.
 • Tăng trong suốt: Khi một số bộ xử lý tăng lên, nhiều công việc hơn có thể được thực hiện với ít hơn.

Nhược điểm của Hệ điều hành đa xử lý

 • Hệ điều hành đa xử lý phức tạp và phức tạp hơn vì nó xử lý đồng thời nhiều CPU.

Xem thêm Lập lịch CPU trong Operating System

Hệ điều hành đa nhiệm

Nó cho phép người dùng thực hiện nhiều tác vụ máy tính cùng một lúc.

Ưu điểm của hệ điều hành Đa nhiệm

 • Hệ điều hành này phù hợp hơn để hỗ trợ nhiều người dùng đồng thời.
 • Hệ điều hành đa nhiệm có quản lý bộ nhớ được xác định rõ ràng.

Nhược điểm của hệ điều hành Đa nhiệm

 • Nhiều bộ xử lý bận rộn hơn trong cùng một thời điểm để hoàn thành bất kỳ tác vụ nào trong môi trường đa nhiệm, do đó, CPU tạo ra nhiều nhiệt hơn.

Hệ điều hành mạng

Hệ điều hành, bao gồm phần mềm và các giao thức liên quan để giao tiếp với các máy tính khác qua mạng một cách thuận tiện và tiết kiệm chi phí, được gọi là Hệ điều hành mạng.

Ưu điểm của Hệ điều hành mạng

 • Trong loại hệ điều hành này, lưu lượng mạng giảm do sự phân chia giữa các máy khách và máy chủ.
 • Loại hệ thống này ít tốn kém hơn để thiết lập và bảo trì.

Nhược điểm của Hệ điều hành mạng

 • Trong loại hệ điều hành này, sự cố của bất kỳ nút nào trong hệ thống đều ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống.
 • Bảo mật và hiệu suất là những vấn đề quan trọng. Vì vậy quản trị mạng được đào tạo là bắt buộc để quản trị mạng.

Xem thêm Kiểm tra lỗ hổng bảo mật Improper Error Handling

Hệ điều hành Real-time 

Trong Hệ thống Real-time , mỗi công việc mang một thời hạn nhất định mà công việc đó được cho là phải hoàn thành, nếu không, tổn thất lớn sẽ ở đó, hoặc ngay cả khi kết quả được tạo ra, nó sẽ hoàn toàn vô dụng.

Ứng dụng của hệ thống Real-time  tồn tại trong trường hợp ứng dụng quân sự, nếu bạn muốn thả một tên lửa, thì tên lửa đó phải được thả với một độ chính xác nhất định.

Ưu điểm của hệ điều hành Real-time :

 • Dễ dàng bố trí, phát triển và thực thi các ứng dụng Real-time  trong hệ điều hành Real-time .
 • Trong hệ điều hành Real-time , việc sử dụng tối đa các thiết bị và hệ thống.

Nhược điểm của hệ điều hành Real-time :

 • Hệ điều hành Real-time  rất tốn kém để phát triển.
 • Hệ điều hành Real-time  rất phức tạp và có thể tiêu tốn các chu kỳ CPU quan trọng.

Hệ điều hành Time-Sharing

Trong hệ điều hành Time-Sharing, tài nguyên máy tính được phân bổ theo thời gian phụ thuộc vào một số chương trình đồng thời. Do đó, nó giúp cung cấp một số lượng lớn quyền truy cập trực tiếp của người dùng vào máy tính chính. Nó là một phần mở rộng hợp lý của đa chương trình. Trong Time-Sharing, CPU được chuyển đổi giữa nhiều chương trình do những người dùng khác nhau cung cấp theo lịch trình.

Hệ điều hành Time-Sharing cho phép nhiều người dùng được phục vụ đồng thời, vì vậy cần có các sơ đồ lập lịch CPU phức tạp và quản lý Đầu vào / đầu ra.

Hệ điều hành Time-Sharing rất khó và tốn kém để xây dựng.

Ưu điểm của Hệ điều hành Time-Sharing

 • Hệ điều hành Time-Sharing cung cấp việc sử dụng và chia sẻ tài nguyên một cách hiệu quả.
 • Hệ thống này làm giảm thời gian chờ và phản hồi của CPU.

Nhược điểm của Hệ điều hành Time-Sharing

 • Tốc độ truyền dữ liệu rất cao so với các phương pháp khác.
 • Bảo mật và tính toàn vẹn của các chương trình người dùng được tải trong bộ nhớ và dữ liệu cần được duy trì khi nhiều người dùng truy cập vào hệ thống cùng một lúc.

Xem thêm Swift so với Objective C

Distributed Operating System

Distributed Operating System không được cài đặt trên một máy duy nhất, nó được chia thành các phần và các phần này được tải trên các máy khác nhau. Một phần của Distributed Operating System được cài đặt trên mỗi máy để giúp chúng có thể giao tiếp được. Distributed Operating System phức tạp, lớn và tinh vi hơn nhiều so với hệ điều hành mạng vì chúng cũng phải quan tâm đến các giao thức mạng khác nhau.

Ưu điểm của Distributed Operating System

 • Distributed Operating System cung cấp chia sẻ tài nguyên.
 • Loại hệ thống này có khả năng chịu lỗi.

Nhược điểm của Distributed Operating System

 • Chi phí giao thức có thể chi phối chi phí tính toán.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now