Các kỹ thuật kiểm thử phần mềm

Các kỹ thuật kiểm thử phần mềm

Các kỹ thuật kiểm thử phần mềm

Kiểm thử hộp đen (Black Box Testing – BBT)

Kiểm thử hộp đen(black box testing) hay còn gọi là kiểm thử về mặt chức năng và thử nghiệm hành vi. Ở loại kiểm thử phần mềm này, chúng ta xem chương trình như là một “black box”, chúng ta hoàn toàn không quan tâm về cấu trúc và hành vi bên trong của chương trình. Thay vào đó, chúng ta chỉ tập trung vào quá trình tìm các trường hợp lỗi mà chương trình không thực hiện được đúng theo yêu cầu của chương trình đó.

Có thể bạn quan tâm:

Phương pháp kiểm thử hộp đen:

 • Phân lớp tương đương – Equivalence partitioning.
 • Phân tích giá trị biên – Boundary value analysis.
 • Kiểm thử mọi cặp – All-pairs testing.
 • Kiểm thử fuzz – Fuzz testing.
 • Kiểm thử dựa trên mô hình – Model-based testing.
 • Ma trận dấu vết – Traceability matrix.
 • Kiểm thử thăm dò – Exploratory testing.

Kiểm thử hộp trắng (White Box Testing – WBT)

Là một phương pháp kiểm định phần mềm dựa vào cấu trúc/mã lệnh chương trình. WBT kiểm nghiệm kết quả của một chương trình ( hay một phần chương trình, hay cả một hệ thống, một phần nhỏ của hệ thống) đáp ứng yêu cầu của tất cả các giá trị input(đầu vào) bao gồm cả các giá trị không đúng hay không theo dự định của phần mềm.

Chiến lược kiểm thử này này xuất phát từ sự kiểm thử tính logic của chương trình phần mềm. Người kiểm thử sẽ truy cập vào cấu trúc chương trình và giải thuật chương trình bên trong và cả mã lệnh thực hiện.

Đặc điểm của WBT

 • Dựa vào thuật giải cụ thể, vào cấu trúc dữ liệu bên trong của đơn vị phần mềm cần kiểm thử để xác định đơn vị phần mềm đó có thực hiện đúng không.
 • Người kiểm thử phải có kỹ năng, kiến thức nhất định để có thể thông hiểu chi tiết về đoạn code cần kiểm thử.
 • Thường tốn rất nhiều thời gian và công sức nếu mức độ kiểm thử được nâng lên ở cấp kiểm thử tích hợp hay kiểm thử hệ thống.
 • Do đó kỹ thuật này chủ yếu được dùng để kiểm thử đơn vị. Trong lập trình hướng đối tượng, kiểm thử đơn vị là kiểm thử từng tác vụ của một lớp chức năng nào đó.
 • Có 2 loại kiểm thử hộp trắng: Kiểm thử luồng điều khiển và kiểm thử dữ liệu.

Kiểm thử hộp xám (Gray Box Testing – GBT)

Gray Box Testing  là một phương pháp kiểm thử phần mềm được kết hợp giữa BBT và WBT. Trong black box tesing, Tester kiểm thử các chức năng chương trình mà không cần biết cấu trúc bên trong của chương trình, còn trong white box testing thì Tester có thể truy cập vào cấu trúc bên trong của chương trình. Trong GBT, cấu trúc bên trong sản phẩm chỉ được biết một phần, Tester có thể biết một phần cấu trúc dữ liệu bên trong và một phần thuật toán của phần mềm với mục tiêu là để thiết kế test case, nhưng khi kiểm thử thì tester như là người dùng cuối hoặc là ở mức hộp đen. Được gọi là GBT vì trong chương trình phần mềm, mắt của Tester giống như hộp xám/ bản trong suốt – nhìn qua hộp này ta chỉ có thể thấy được một phần của chương trình, chứ không toàn phần như hộp trắng, và không thấy như hộp đen.

Mặc dù phương pháp GBT có thể ứng dụng vào nhiều mức test khác nhau nhưng chủ yếu nó hữu dụng trong Integration Testing – kiểm thử tích hợp.

Leave a Reply