Rate this post

Biến có thể là nhiều loại khác nhau như int, float, struct, slice hoặc có thể là giao diện.

Để khai báo biến chúng ta sử dụng từ khóa ‘var’.

Cú pháp: var tên-biến kiểu-dữ-liệu

Ví dụ:

Khi 1 biến được khai báo với từ khóa var, nó sẽ được tự động gán với giá trị khởi tạo là giá trị không xác định cho kiểu của biến đó. Một kiểu xác định 1 tập hợp các giá trị và tập hợp các hoạt động có thể diễn ra với các giá trị đó.

Các bài viết liên quan:

Ví dụ các kiểu dữ liệu cơ bản

Kết quả:

Cấu trúc và kiểu dữ liệu GO

Mã nguồn của go được lưu trong tệp ‘. go’. Tên của tệp phải được đặt bằng những kí tự viết thường. Nếu tên của tệp có nhiều phần, nó nên được phân tách bằng dấu gạch dưới ‘_’.

Tệp Go có tên hoặc bộ nhận diện chữ hoa và thường tương tự như C.

Ví dụ: a, ax123, …

Bộ nhận dạng ‘_’ khá đặc biệt. Nó được gọi là định danh trống. Nó còn có thể được sử dụng trong khai báo biến.

Nó giống như bộ nhận diện thông thường khác nhưng giá trị của nó bị loại bỏ, nên không được sử dụng nữa.

Vài trường hợp có thể xảy ra khi biến, kiểu dữ liệu, hoặc hàm không có tên và tang cường tính linh hoạt nên nó được xem gọi là ẩn danh.

Đây là 25 từ khóa của Go (không được sử dụng để đặt tên)

Chương trình bao gồm từ khóa, hằng, biến, toán tử và hàm.

Những dấu phân cách sau được sử dụng trong các cấu trúc như ngoặc đơn (), ngoặc vuông[], ngoặc nhọn {}.

Các ký tự như. . , : ; và … được sử dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now