Rate this post

Adobe Illustrator là một phần mềm đồ họa vector chuyên nghiệp và phổ biến, được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực thiết kế đồ họa, in ấn và truyền thông. Nó cung cấp một loạt các công cụ mạnh mẽ để tạo ra các hình vẽ và biểu đồ chất lượng cao, từ logo đến hình ảnh phức tạp.

Dưới đây là một số công cụ cơ bản của Adobe Illustrator:

 1. Công cụ chọn và tạo hình: Bao gồm công cụ Selection (Chọn) để chọn, di chuyển và biến đổi các phần tử; công cụ Pen (Bút) để vẽ các đường cong tự do và đường thẳng; công cụ Shape (Hình dạng) để tạo các hình dạng cơ bản như hình tròn, hình vuông, hình tam giác.
 2. Công cụ chỉnh sửa hình ảnh: Bao gồm công cụ Eyedropper (Chấm màu) để lấy màu từ các đối tượng khác; công cụ Paintbrush (Cọ vẽ) để vẽ các đường cong mềm mại và bản màu; công cụ Eraser (Tẩy xóa) để xóa các phần của hình vẽ.
 3. Công cụ sắp xếp và thay đổi vị trí: Bao gồm công cụ Align (Căn chỉnh) để căn chỉnh các phần tử theo cách xác định; công cụ Transform (Biến đổi) để thay đổi kích thước, xoay và nghiêng các đối tượng; công cụ Rotate (Xoay) để xoay các đối tượng quanh một điểm.

Ngoài ra, Adobe Illustrator còn cung cấp nhiều công cụ khác như công cụ Text (Văn bản) để thêm và định dạng văn bản; công cụ Gradient (Độ dốc) để tạo các hiệu ứng màu sắc chuyển đổi; công cụ Clipping Mask (Mặt nạ cắt) để giới hạn vùng hiển thị của một đối tượng.

Sử dụng các công cụ này, bạn có thể tạo ra các thiết kế độc đáo, tinh tế và chuyên nghiệp trên Adobe Illustrator. Nó là công cụ quan trọng cho các nhà thiết kế đồ họa và đem lại nhiều cơ hội sáng tạo trong việc tạo ra các hình ảnh và biểu đồ đẹp mắt.

Xem thêm Giới thiệu về giao diện Adobe Illustrator

Công cụ chọn và tạo hình

Công cụ chọn và tạo hình trong Adobe Illustrator là một nhóm các công cụ quan trọng để thao tác và tạo hình với các đối tượng trong bản vẽ của bạn. Dưới đây là một số công cụ chọn và tạo hình cơ bản trong Adobe Illustrator:

 1. Công cụ Selection (Chọn): Đây là công cụ cơ bản nhất trong Illustrator, cho phép bạn chọn, di chuyển và thay đổi kích thước các đối tượng trong bản vẽ. Bạn có thể chọn một hoặc nhiều đối tượng bằng cách kích vào chúng, và sau đó di chuyển, thay đổi kích thước hoặc xoay chúng.
 2. Công cụ Direct Selection (Chọn trực tiếp): Công cụ này cho phép bạn chỉnh sửa các điểm neo và đường cong trên các hình dạng. Bạn có thể di chuyển, xoay, thay đổi hình dạng và chỉnh sửa các thuộc tính riêng lẻ của các đối tượng.
 3. Công cụ Group Selection (Chọn nhóm): Khi bạn có một nhóm các đối tượng được kết hợp lại, công cụ này cho phép bạn chọn và chỉnh sửa toàn bộ nhóm hoặc chỉ một số đối tượng trong nhóm.
 4. Công cụ Magic Wand (Cây đũa ma thuật): Công cụ này cho phép bạn chọn tự động các đối tượng có cùng thuộc tính màu sắc hoặc đặc điểm nhất định. Bạn có thể điều chỉnh cài đặt để tùy chỉnh quá trình chọn.
 5. Công cụ Shape (Hình dạng): Bao gồm công cụ Rectangle (Hình chữ nhật), Ellipse (Hình elip), Polygon (Hình đa giác) và nhiều hình dạng khác. Công cụ này cho phép bạn vẽ các hình dạng cơ bản và tùy chỉnh kích thước, góc cong và các thuộc tính khác của chúng.
 6. Công cụ Pen (Bút): Công cụ này cho phép bạn tạo các đường cong tự do và đường thẳng. Bạn có thể vẽ các đường cong và điểm neo và chỉnh sửa chúng để tạo ra các hình dạng phức tạp.

Các công cụ trên giúp bạn tạo, chỉnh sửa và tương tác với các đối tượng trong Adobe Illustrator. Sử dụng chúng, bạn có thể tạo ra các hình dạng độc đáo, điều chỉnh vị trí và kích thước của các đối tượng, và thực hiện các chỉnh sửa chi tiết trên các đường.

Xem thêm Danh sách phần mềm Adobe

Công cụ chỉnh sửa hình ảnh

Công cụ chỉnh sửa hình ảnh trong Adobe Illustrator cho phép bạn làm việc trực tiếp trên các hình ảnh và phần tử đồ họa trong bản vẽ của bạn. Dưới đây là một số công cụ chỉnh sửa hình ảnh cơ bản trong Adobe Illustrator:

 1. Công cụ Eyedropper (Chấm màu): Công cụ này cho phép bạn lấy màu từ các đối tượng hiện có trong bản vẽ bằng cách chọn và áp dụng chúng cho các đối tượng khác. Điều này rất hữu ích khi bạn muốn duy trì cùng một màu sắc hoặc áp dụng các hiệu ứng màu chính xác.
 2. Công cụ Paintbrush (Cọ vẽ): Công cụ này cho phép bạn vẽ các đường cong tự do và bản màu trên bề mặt làm việc. Bạn có thể chọn từ nhiều loại nét vẽ và tùy chỉnh độ dày, màu sắc và các thuộc tính khác để tạo ra các hiệu ứng vẽ đa dạng.
 3. Công cụ Eraser (Tẩy xóa): Công cụ này cho phép bạn xóa các phần của hình ảnh hoặc đối tượng. Bạn có thể điều chỉnh kích thước và hình dạng của tẩy để loại bỏ các chi tiết không mong muốn hoặc tạo hiệu ứng tẩy xóa mềm mại.
 4. Công cụ Clone (Nhân bản): Công cụ này cho phép bạn nhân bản một đối tượng hoặc một nhóm đối tượng và tạo ra nhiều bản sao của chúng. Bạn có thể điều chỉnh vị trí, kích thước và thuộc tính của các bản sao để tạo hiệu ứng phức tạp hoặc mô phỏng các mẫu lặp lại.
 5. Công cụ Crop (Cắt): Công cụ này cho phép bạn cắt và chỉ giữ lại phần của hình ảnh hoặc đối tượng mà bạn muốn hiển thị. Bạn có thể chọn vùng cắt và thay đổi kích thước để tạo ra hiệu ứng cắt tỉa và tập trung vào phần quan trọng của hình ảnh.

Các công cụ trên giúp bạn tạo ra các hiệu ứng, thay đổi và chỉnh sửa hình ảnh trong Adobe Illustrator. Tùy thuộc vào mục đích sử dụng và ý tưởng sáng tạo của bạn, bạn có thể tận dụng các công cụ này để tạo ra các hình ảnh phù hợp.

Xem thêm Phần I: Giới thiệu ADOBE ILLUSTRATOR (AI)

Công cụ sắp xếp và thay đổi vị trí

Công cụ sắp xếp và thay đổi vị trí trong Adobe Illustrator giúp bạn tổ chức và điều chỉnh các đối tượng trong bản vẽ của bạn. Dưới đây là một số công cụ cơ bản trong danh mục này:

 1. Công cụ Align (Căn chỉnh): Công cụ này cho phép bạn căn chỉnh các đối tượng theo các vị trí tương đối như căn trái, căn phải, căn giữa, căn trên, căn dưới, căn đều và nhiều tùy chọn căn chỉnh khác. Bạn có thể áp dụng căn chỉnh cho một hoặc nhiều đối tượng cùng lúc.
 2. Công cụ Transform (Biến đổi): Công cụ này cho phép bạn thay đổi kích thước, xoay và nghiêng các đối tượng. Bạn có thể kéo các điểm điều khiển trên khung biên để thay đổi kích thước, quay đối tượng xung quanh một điểm neo và nghiêng đối tượng theo góc tùy chỉnh.
 3. Công cụ Rotate (Xoay): Công cụ này cho phép bạn xoay các đối tượng xung quanh một điểm neo. Bạn có thể kéo điểm neo hoặc nhập giá trị góc để xoay đối tượng theo góc chính xác.
 4. Công cụ Scale (Tỷ lệ): Công cụ này cho phép bạn thay đổi tỷ lệ kích thước của đối tượng. Bạn có thể kéo điểm neo hoặc nhập giá trị tỷ lệ để thay đổi kích thước theo chiều ngang, chiều dọc hoặc cả hai chiều.
 5. Công cụ Shear (Kéo): Công cụ này cho phép bạn kéo đối tượng để tạo hiệu ứng kéo theo một hướng cụ thể. Bạn có thể kéo điểm neo hoặc nhập giá trị kéo để biến đổi hình dạng của đối tượng.
 6. Công cụ Move (Di chuyển): Công cụ này cho phép bạn di chuyển đối tượng theo một quỹ đạo xác định. Bạn có thể kéo đối tượng hoặc nhập giá trị di chuyển để di chuyển đối tượng theo chiều ngang, chiều dọc hoặc cả hai chiều.

Các công cụ trên giúp bạn sắp xếp, thay đổi vị trí và biến đổi các đối tượng trong Adobe Illustrator. Bạn có thể áp dụng chúng để tạo ra sự sắp xếp chính xác, tương đối và tạo hiệu ứng đẹp.

Xem thêm Adobe Photoshop và Illustrator có giá bao nhiêu?

Kết luận

Adobe Illustrator cung cấp một loạt các công cụ cơ bản để tạo và chỉnh sửa đồ họa vector. Dưới đây là một số công cụ quan trọng mà bạn có thể sử dụng:

 1. Công cụ chọn và tạo hình: Bao gồm công cụ Selection, Pen, Shape, và nhiều công cụ khác để chọn và tạo các hình dạng cơ bản và đường cong tự do.
 2. Công cụ chỉnh sửa hình ảnh: Bao gồm công cụ Eyedropper để lấy màu sắc, công cụ Paintbrush để vẽ và tô màu, công cụ Eraser để xóa các phần của hình ảnh.
 3. Công cụ sắp xếp và thay đổi vị trí: Bao gồm công cụ Align để căn chỉnh các đối tượng, công cụ Transform để thay đổi kích thước, xoay và nghiêng, công cụ Rotate để xoay các đối tượng quanh một điểm.

Ngoài ra, còn có các công cụ khác như công cụ Text để thêm và định dạng văn bản, công cụ Gradient để tạo hiệu ứng màu sắc chuyển đổi, công cụ Clipping Mask để giới hạn vùng hiển thị của một đối tượng.

Sử dụng các công cụ này, bạn có thể tạo ra các thiết kế độc đáo, chất lượng cao và chuyên nghiệp trên Adobe Illustrator. Tuy nhiên, để trở thành một người dùng thành thạo, cần thực hành và tìm hiểu thêm về tính năng và công cụ cụ thể của phần mềm này.

Xem thêm Hướng dẫn Adobe Illustrator: 71 bài tập để nâng cao kỹ năng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now